Strana: SMER - sociálna demokracia

Strana SMER vznikla v decembri roku 1999, keby bola založená ako reakcia voči vládnej politike vtedajšej vládnej koalície. Predseda strany R.Fico opustil rady vládnej koalície a koaličnej Strany Demokratickej Ľavice a založil novú politickú stranu. SMER-SD je najväčšia slovenská parlamentná politická strana, ktorá sa usiluje o napĺňanie politiky sociálnej alternatívy. SMER-SD sa profiluje ako stredo-ľavý politický subjekt. Od roku 2002 je súčasťou parlamentu, v rokoch 2006-2010 bola súčasťou vládnej koalície.

Politik

Vzdelanie 1995 – 2000 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národnohospodárska fakulta, špecializácia peňažníctvo Priebeh zamestnaní od 2012 Vedúci kancelárie NR SR, po vzdaní sa mandátu poslanca NR SR 2010 – 2012 Poslanec Národnej rady SR 2010 – 2012 Riaditeľ magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 2006 – 2010 Vedúci kancelárie NR SR 2003 – 2006 Výkonný riaditeľ,…

Politik

Juraj Draxler, MA sa narodil 13. 12. 1975. Vyštudoval komparatívnu politológiu na University of York vo Veľkej Británii ako štipendista britskej vlády a integrované sociálne vedy na Jacobs University v Nemecku. V oblasti školstva, vedy a výskumu začal pracovať v roku 2005 ako výskumný pracovník prestížneho Centre for European Policy Studies (CEPS) v Bruseli. Ako…