Strana: Slovenská občianska koalícia

Politik

Vzdelanie: 1987 – 1991Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava 1991 – 1994Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava 1996 – 2001Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava, vysokoškolské postgraduálne – doktor filozofie – PhDr. Zamestnanie: 1991 redaktor-elév, Slovenský rozhlas, Bratislava 1992 redaktor, Denník Smena, Bratislava 1992 – 1993konateľ, Randolph, Young & Moore, Bratislava 1993 – 1999konateľ, Burian, Miškov & Partners, Bratislava…

Politik

Narodil sa 6. augusta 1961 v Bratislave. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, a následne študoval vedeckú ašpiratúru v Ekonomickoom ústave SAV a absolvoval odborné stáže na University of Wisconsin a Oklahoma City University v USA. Zúčastnil sa tiež manažérskeho programu v Japonsku. Pôsobil ako analytik makroekonomického plánovania v Slovenskej akadémii vied, bol riaditeľom odboru národohospodárskych…

Politik

Daniel Krajcer sa narodil 19.09.1969 v Bratislave. Vzdelanie: 1983 – 1987 gymnázium, Bratislava 1987 – 1990 Univerzita Komenského, knihoveda, informatika a anglický jazyk Diaľkové štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Životopis: Daniel Krajcer začínal novinársku kariéru v regionálnom vysielaní Slovenského rozhlasu, kde pôsobil v rokoch 1994 – 1996. V televízii Markíza začal pôsobiť…