Strana: #SIEŤ

Politik

Vzdelanie: Absolvoval právnické štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Yale Law School v USA, kde roku 2001 získal titul doktor právnych vied. Životopis: V súčasnosti pôsobí ako právny poradca Delegácie Európskej komisie v Bratislave a ako pedagóg na Katedre Teórie práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Zároveň je členom Advokátskej komory štátu…