Strana: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Slovenská demokratická a kresťanská únia bola oficiálne založená Politickou deklaráciou 16. januára 2000. Ustanovujúci kongres SDKÚ sa konal 17. novembra 2000. Za predsedu bol zvolený Mikuláš Dzurinda. SDKÚ vznikla ako nasledovníčka Slovenskej demokratickej koalície (SDK), vytvorenej s cieľom volebného víťazstva nad Vladimírom Mečiarom v roku 1998. Mimoriadny kongres SDKÚ 21. januára 2006 rozhodol o zlúčení SDKÚ s Demokratickou stranou. Od roku 1998 (2002) je parlamentnou stranou. V rokoch 1998 – 2006 a 2010 tvorí súčasť vládnej koalície.

Politik

V rokoch 1998 až 2002 sa zúčastnil na kurzoch a pracovných stážach v USA a v Nemecku a následne v období 2002-2003 absolvoval postgraduálne štúdium European Economic and Public Affaires na Dublin European Institute. Od roku 1995 bol spolupracovníkom programu amerického International Republican Institute. V roku 1996 pracoval v oblasti manažmentu a marketingu. V priebehu…

Politik

Ing. Vladimír Tvaroška Osobné údaje: Dátum a miesto narodenia: 14. apríl 1972 v Trnave Stav: ženatý Deti: dcéra a syn Zamestnanie: február 2009 – jún 2010 Výkonný riaditeľ Magna E.A., s.r.o. august 2006 – január 2009 Riaditeľ a.s. Envico október 2002 – júl 2006 Štátny tajomník Ministerstva financií SR september 1999 – september 2002 Poradca…

Politik

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. sa narodila 7. decembra 1956 v Bratislave. Pred vstupom do politiky pôsobila na katedre politológie UK Bratislava, kde bola od roku 1997 koordinátorkou výskumu “Sociálne poistenie, štátna sociálna podpora, sociálna pomoc s dôrazom na trh práce a politiku zamestnanosti”. V roku 1992 založila neziskovú organizáciu S.P.A.C.E. – Centrum pre analýzu…

Politik

Milan Hort sa narodil 6. februára 1953 v Červenom Kameni. Vyštudoval Obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1990 – 1994 bol primátorom Novej Dubnice. Neskôr bol riaditeľom Regionálneho komunálneho centra v Trenčíne, pôsobil aj ako vedúci odbytu a marketingu v ZŤS Elektronika, a. s. v Novej Dubniciri. V rokoch 2002 – 2006…

Politik

Ivan Mikloš pochádza zo Svidníka. Narodil sa 2. júna 1960. Po absolvovaní gymnázia vo Vranove nad Topl’ou nastúpil na Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave – obor dlhodobé plánovanie a prognózovanie (1979-1983). V rokoch 1983 až 1987 pôsobil Ivan Mikloš na VŠE ako asistent, neskôr ako odborný asistent (1987-1990). Svoje výskumy venoval predovšetkým…

Politik

nar. 18.05. 1960 SVŠTU Bratislava, strojnícka fakulta ženatý, manželka Ľudmila 3 deti, Marek, Jozef, 5-ročná dcéra Andrejka 1984 až 1993 technológ WUSAM a.s. Zvolen 1994 až 1998 riaditeľ OP-TIM, s.r.o. Krupina 1998 až 2002 viceprimátor mesta Zvolen od roku 2002 poslanec NR SR člen Výboru pre financie, rozpočet a menu, člen Mandátového a imunitného výboru…