Strana: Šanca

Politik

vzdelanie Lekárska fakulta UK, Bratislava životopis Zamestnanie: lekár – neurochirurg poslanec NR SR, predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo poradca predsedu vlády pre zdravotníctvo poslanec v regionálnom zastupiteľstve KSK Iné: V uplynulom štvorročnom období venoval zdravotníckej politike, výraznou mierou prispel k zreformovaniu zdravotníckeho systému SR. Ako lokálpatriot sa sústredí aj na regionálnu politiku v rámci…