Strana: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Obyčajní ľudia

Politik

Zamestnanie a pracovné skúsenosti: apríl 2011 – naďalej trvá Vysokoškolský pedagóg – odborný asistent Katedra sociálnej práce, Vysoká škola sociálnej práce a zdravotníctva sv. Alžbety v Bratislave august 2010 – február 2011 Generálny štátny radca – riaditeľ odboru koordinácie Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca…