Strana: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Obyčajní ľudia

Politik

Zamestnanie a pracovné skúsenosti: 2012 – Podpredsedníčka NR SR 2010 – poslanec NR SR – OBYČAJNÍ ĽUDIA a Nezávislé osobnosti 2003-2010 vedúca redakcie, obchodný zástupca Regionpress 2001- 2002 učiteľ odborných predmetov Spojená stredná škola Námestovo 1994-1995 učiteľ odborných predmetov SPŠ-odevná Námestovo Dosiahnuté vzdelanie a kvalifikácia: 1993-1994 doplnkové pedagogické štúdium – učiteľ odborných predmetov 1989-1994VŠ strojná…

Politik

Zamestnanie a pracovné skúsenosti: – Mediátorka, manažérka mimosúdneho spotrebiteľského centra, poradkyňa pre oblasť spotrebiteľského práva, riadenie a zastupovanie v reklamačných procesoch, sprostredkovanie dohôd v reklamačných sporoch – advokácia a zastupovanie spotrebiteľov na súde – lektorka a mentorka pre oblasť spotrebiteľskej tematiky a mimosúdneho riešenia, zmierovacieho konania – projektovo – riadiace zručnosti, skúsenosti z personálneho riadenia…

Politik

Môj Životopis: Zamestnanie a pracovné skúsenosti: Apríl 2012 – Poslanec NR SR Od r. 1998 Gymnázium sv. Františka, Žilina, učiteľ 2009-2010 OZ Infocentrum, Bratislava, lektor a koordinátor projektu pre lídrov 1997-1998 SOU chemické a SOU stavebné, Žilina, učiteľ Dosiahnuté vzdelanie a kvalifikácia: 1992-1997 Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita, Prešov odbor všeobecná katolícka teológia a učiteľstvo…

Politik

Zamestnanie a pracovné skúsenosti: apríl 2011 – naďalej trvá Vysokoškolský pedagóg – odborný asistent Katedra sociálnej práce, Vysoká škola sociálnej práce a zdravotníctva sv. Alžbety v Bratislave august 2010 – február 2011 Generálny štátny radca – riaditeľ odboru koordinácie Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca…

Politik

Mgr. Igor Matovič (* 11. máj 1973, Trnava) je slovenský podnikateľ a politik, poslanec NR SR. V rokoch 1993 – 1998 absolvoval Fakultu managementu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1997 pôsobí ako živnostník. V roku 2002 založil vydavateľstvo regionPRESS, ktoré v súčasnosti vydáva 36 regionálnych týždenníkov na celom Slovensku. V roku 2007 dal…