Strana: Bez príslušnosti

Vyjadrenia nestranných účastníkov politických diskusií (napr. prezident, generálny prokurátor, komunálni politici bez straníckej príslušnosti, etc.).

Politik

2010 – súčasnosť podpredseda vlády SR, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda pre ekonomiku, člen Republikovej rady, SaS 2007 – 2010majiteľ – RELIA s.r.o. – podnikové a ekonomické poradenstvo 2003 – súčasnosťLektorská činnosť – publikovanie a prednášanie na témy pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, dane z príjmu 2007 spoluautor internetového portálu www.drak.porada.sk so zameraním na…

Politik

Anna Malíková sa narodila 8. augusta 1959 vo Vysokej nad Kysucou v okrese Čadca. Má päť súrodencov. Detstvo prežila v Kežmarku, kde jej otec pôsobil ako vojak z povolania – v hodnosti majora. Od roku 1983 pôsobila ako učiteľka na základnej škole v Čadci desať rokov. Rok a pol pôsobila ako riaditeľka Obvodného úradu práce…

Politik

Narodil sa 27. marca 1941 v Poltári. Je ženatý a má dve dospelé deti – dcéru Denisu a syna Iva. V rokoch 1959 – 1964 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 1968 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a habilitoval sa za docenta na Právnickej fakulte UK. V roku 1964 nastúpil na Okresnú…

Politik

Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc. sa narodil 4. februára 1955 v Spišskom Štvrtku, okres Spišská Nová Ves. Vyštudoval Fakultu ekonomiky dopravy na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (1974-1979). Tam v roku 1988 ukončil externú vedeckú ašpirantúru a získal titul kandidáta vied. V roku 1993 absolvoval šesťtýždňovú stáž na Inštitúte Adama Smitha a na Inštitúte…