Strana: Bez príslušnosti

Vyjadrenia nestranných účastníkov politických diskusií (napr. prezident, generálny prokurátor, komunálni politici bez straníckej príslušnosti, etc.).

Politik

ŽIVOTOPIS Meno a priezvisko: Milan Ftáčnik Dátum na rodenia: 30.10. 1956 Stav: ženatý Adresa: Kúpeľná 8, 811 02 Bratislava Vzdelanie: 1976 – 1980 – vysokoškolské štúdium v odbore teoretická kybernetika na Prírodovedeckej fakulte UK, ukončené na novovzniknutej MFF UK, téma diplomovej práce: Funkcionálna a časová zložitosť realizácie niektorých diskrétnych modelov vizuálnych obrazov 1980 – 1986…

Politik

OSOBNÉ ÚDAJE Meno prof.MUDr.Viliam Fischer,CSc.,FICS Dátum a miesto 18.9.1938, Bratislava narodenia Štátna príslušnosť Slovenská republika Rodinný stav ženatý Bydlisko Fialkové údolie 49, 811 01 Bratislava Pracovisko Klinika srdcovej chirurgie NÚSCH, a.s., Bratislava Katedra kardiochirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava Pracovné zaradenie profesor kardiochirurgie Vzdelanie základné – Bratislava, 1946 – 1954 stredoškolské – Bratislava, 1954 – 1957…