Strana: Bez príslušnosti

Vyjadrenia nestranných účastníkov politických diskusií (napr. prezident, generálny prokurátor, komunálni politici bez straníckej príslušnosti, etc.).

Politik

ŽIVOTOPIS Meno a priezvisko: Milan Ftáčnik Dátum na rodenia: 30.10. 1956 Stav: ženatý Adresa: Kúpeľná 8, 811 02 Bratislava Vzdelanie: 1976 – 1980 – vysokoškolské štúdium v odbore teoretická kybernetika na Prírodovedeckej fakulte UK, ukončené na novovzniknutej MFF UK, téma diplomovej práce: Funkcionálna a časová zložitosť realizácie niektorých diskrétnych modelov vizuálnych obrazov 1980 – 1986…

Politik

Osobné údaje: Meno a priezvisko: Jozef Behýl Dátum narodenia:13.03.1957 Miesto narodenia: Trnava Rodinný stav: ženatý, 1 dcéra Kontakt: 0948 335 567 e-mail: info@jozefbehyl.sk web: www.jozefbehyl.sk Vzdelanie: 1972-1976 Gymnázium J. Hollého, Trnava • Založenie školského časopisu BLESK a vedenia redakcie časopisu – v neskorších rokoch časopis vyhrával celoslovenské súťaže stredoškolských časopisov) • Aktívna práca v oblasti…