Strana: MOST-HÍD - az együttműködés pártja – strana spolupráce

Stranu založil Béla Bugár 7. júna 2009, vznikla štiepením strany SMK. Prvý snem strany sa konal 11. júla 2009 v Šamoríne, kde bol za predsedu strany zvolený Béla Bugár, za podpredsedu Rudolf Chmel. Strana sa deklaruje ako politický subjekt spolupráce a stranou uzmierenia medzi Maďarmi a Slovákmi, medzi Maďarmi navzájom ako aj medzi ostatnými národnostnými menšinami a etnickými skupinami. V roku 2010 vstúpila do parlamentu.

Politik

Životopis Meno a priezvisko: Ing. József NAGY Miesto a dátum narodenia: Dunajská Streda, 11.03.1968 Rodinný stav: ženatý, otec štyroch detí VZDELANIE: 1974 – 1982 Základná škola v Dunajskej Strede 1982 – 1986 Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským v D. Strede 1987 – 1992 VŠE – Vysoká škola ekonomická, Bratislava DOTERAJŠIE ZAMESTNANIE: 1996 – 2004 Národná…

Politik

Ondrej Dostál sa narodil 5. apríla 1971 v Bratislave. Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1993 – 1998 pôsobil ako vnútropolitický komentátor denníka SME. V rokoch 1998 – 2001 bol hovorcom Demokratickej strany. Od roku 2001 je riaditeľom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Zaoberá sa problematikou sociálnej politiky,…

Politik

od decembra 2001 člen predsedníctva a predseda Programovej rady OKS 1998-2001 poslanec NR SR, člen Ústavoprávneho výboru NR SR 1999-2001 podpredseda DS 1995-1999 člen Predsedníctva a predseda Konzultačného zboru DS 1991-1992 člen Prezídia ČSAV 1990-1991 prvý predseda slovenského centra P. E. N. 1991-1992 poradca predsedu SNR Františka Mikloška 1990-1992 predseda Ministerského klubu VPN 1989 –…

Politik

Narodená: 3.6.1964 Bydlisko: Bratislava Stav: vydatá, 3 deti Vzdelanie: 1979 – 1983 Gymnázium A. Markuša v Bratislave 1983 – 1987 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 1993 – 1995 doktorandské štúdium práva na Právnickej fakulte UK Bratislava 2001 habilitačná prednáška na tému „harmonizácia sloven. práva obch. spoločností s právom EÚ“ a obhajoba habilitačnej práce „Ochrana menšinových…

Politik

Dátum a miesto narodenia: 22.11.1974, Šaľa Štúdium 1980-1989 Základná škola s vyuč. jaz. maď. Veľká Mača 1989-1993 Gymnázium s vyuč. jaz. maď. Galanta 1993-1998 Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta Školenia, konferencie júl 1994 Youth for Development & Cooperation, Budovanie občianskych združení, Praha október 1994 SAIA, Riadenie dobrovoľníkov, Bratislava júl 1995 Univerzita Janus Pannonius Pécs, Otvorená…

Politik

Narodila sa v Bratislave, 30. januára 1973. Je matkou jedného dieťaťa. Odborné skúsenosti : 1997 absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave 1997-1999 advokátsky koncipient 1999-2004 právnik v Allianz poisťovni a.s. (neskôr Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.) od 01.05.2004 – advokát od roku 2003 do 2009 – člen SMK, neskôr člen okresného a krajského predsedníctva v…