Strana: Hlas

Politik

Životopis VZDELANIE: 2009 Technická univerzita v Košiciach – obhajoba dizertačnej práce 1990 – 1995 Ekonomická univerzita, Bratislava , špecializácia Podnikové hospodárstvo 1986 – 1990 Gymnázium Šrobárová, Košice DOTERAJŠIE ZAMESTNANIE: 2012- Ministerstvo životného prostredia SR 2010 – 2012 Národná rada SR, predseda Výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva, poslanec NRSR 2006 – 2010 Ministerstvo hospodárstva SR, štátny…