Strana: Demokratická strana

Politik

1991 – 1992 programátor, Podnik výpočtovej techniky, Bratislava 1992 – 1993 programátor – analytik, CK Arrangement a Consulting, s.r.o., Bratislava 1993 – 2001 SZČO, Riadenie vlastnej siete MO a VO prevádzok a tvorba softwarových aplikácií 2001– 2003 riaditeľ hypermarketu, Kaufland, Slovenská republika, Bratislava 2003 – 2004 zástupca managera prevádzky, Interfruct Slovakia, Bratislava 2004 – 2007…