Používané zdroje

Práca projektu Demagog.SK spočíva v konfrontovaní jednotlivých faktických výrokov politikov s relevantnými a verejne dostupnými dátami a štatistikami. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu dobrovoľníckej iniciatívy však nedokážeme overovať všetky dôležité výroky politikov. Základná idea, ktorá stojí za celým projektom Demagog.SK je tá, že kontrolujeme politikov tak, ako by to mohol robiť každý človek s prístupom na internet, základnými analytickými zručnosťami a schopnosťami, všeobecným prehľadom a predovšetkým časom. Práve časová náročnosť pri vyhľadávaní informácií, ktorými operujú politici, je častým dôvodom prečo sa ľudia o overenia výrokov nepúšťajú na vlastnú päsť.

Zverejňujeme preto databázu zdrojov, ktoré pri overovaní projekt Demagog.SK používa. Celá databáza je otvorená a postupne aj z našej strany dopĺňaná. Má do nej prístup každý z vás. Zároveň tak vytvárame priestor na jej dopĺňanie a aktualizovanie.

Link na databázu