Vladimír Crmoman

http://domov.sme.sk/c/20079256/kto-su-tvare-novych-a-starych-ucitelskych-odborov.htmlFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Vladimír Crmoman

Vladimír Crmoman

Robili sme niekoľko aktivít (Iniciatíva slovenských učiteľov, pozn.). Napríklad spomeniem učiteľskú kvapku krvi, kde učitelia išli darovať krv, aby poukázali na to, že zdravotný stav školstva nie je v poriadku(…) učiteľský štrajk, ktorý trval 6 týždňov. Vláda Roberta Fica nám odkázala, že do 5. marca pre nás nemôže nič urobiť (…)

Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) zorganizovala viacero aktivít, kde sa snažila poukázať na stav slovenského školstva. V novembri 2015 sa napríklad konal Zraz dlhých nosov. Následne sa konala učiteľská kvapka krvi, taktiež v novembri a v decembri sa konal Babysitting day. Štrajková pohotovosť bola zahájená 11. januára 2016 a prerušená bola 15. februára. Zasahovala tak do šiestich kalendárnych týždňov. Následne v štrajku pokračovali vysoké školy. Taktiež je pravdou, že predstavitelia vlády vyhlásili, že vzhľadom na blížiace sa voľby nevedia už na požiadavky učiteľov reagovať. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Premiér Fico sa k štrajku v januári vyjadril: „Moje dve vlády zvýšili platy učiteľom o takmer 50 percent, legislatívny proces je uzavretý a viac pre nich do piateho marca urobiť nemôžeme.“ Podobné vyhlásenie Fico zopakoval aj začiatkom februára.

Minister školstva Draxler uviedol, že pred voľbami vie Ministerstvo pripraviť legislatívne podklady, nie je však už možné prijať legislatívu. Taktiež prisľúbil, že v prípade ak bude ministrom aj po voľbách, bude novela pripravená do 100 dní.

Hlavnými požiadavkami učiteľov bolo podľa TASR:

"zvýšiť tarifné platy všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od tohto roka o 140 eur a o 90 eur od začiatku roka 2017. Zároveň požadujú, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorou by sa opäť zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií a zrušila ich sedemročná obmedzená platnosť. Chcú tiež, aby sa zvýšili rozpočty ministerstiev školstva a vnútra na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl."

Vzniklo vlastne (…) učiteľské hnutie (Iniciatíva slovenských učiteľov, pozn.)… Vybrali sme si tri požiadavky, za ktoré bojujeme (učitelia, pozn.) od októbra. Čiže začali sme ešte pred tým, ako bol schválený rozpočet na rok 2016.

Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) je podľa vlastnej definície "neformálne hnutie, ktoré vzniklo spojením lokálnych učiteľských iniciatív z celého Slovenska" v októbri 2015. Rôzne aktivity ISU organizovala od jesene. V novembri 2015 sa konal Zraz dlhých nosov. Nasledovala učiteľská kvapka krvi, taktiež v novembri a v decembri sa konal Babysitting day. Tri požiadavky na vládu Slovenskej republiky sformulovala ešte Slovenská komora učiteľov a zverejnené boli 21. októbra 2015, za tieto požiadavky sa následne hlásila aj ISU behom svojich akcií aj štrajku. Návrh rozpočtu na rok 2016 bol do NR SR doručený 15. októbra 2015 a schválený v treťom čítaní bol 20. novembra 2015, požiadavky učiteľov tak boli predstavené pred jeho definitívnym schválením. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Crmoman v diskusii netvrdil, že by sa jednalo o požiadavky, s ktorými prišla ISU ako prvá, len že sa jedná o požiadavky, za ktorými učitelia stoja už od októbra a ktoré ISU naďalej presadzuje, a že ISU funguje už od októbra 2015. Výrok tak možno hodnotiť ako pravdivý napriek tomu, že požiadavky ako prvá predstavila SKU.

"vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne:

1. legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. januára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;

2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ a MV na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu; 

3. prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.
"  

V skutočnosti štrajkovalo 15 tisíc učiteľov, čo je okolo 17% učiteľov, sa celkovo zapojilo a v rámci štrajku vzniklo aj množstvo iniciatív. Napríklad iniciatíva študentov. Pridali sa vysoké školy, kde štrajkovali učitelia vysokých škôl solidárnym štrajkom. Pridali sa rodičia rôznymi aktivitami (…)

Podobné výroky sme overovali aj v minulosti. Do štrajku sa zapojili učitelia stredných, základných aj vysokých škôl. Okrem pedagógov sa zúčastnili aj rôzne iniciatívy študentov a rodičov. Podľa Iniciatívy slovenských učiteľov sa do štrajku zapojilo vyše 14 500 alebo 16,3 % pedagógov, čo je blízke uvedenému údaju, nie je však jasné, či sa jedná o skutočne štrajkujúcich učiteľov, alebo len tých, ktorí prejavili o štrajk záujem. Vládne údaje hovoria o nižších číslach, hoci neuvádzajú presný počet zapojených učiteľov. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Do protestu učiteľov sa podľa UIS zapojilo 14 500 pedagógov z celkového počtu 89 000 pedagógov, čiže 16,3 %. Podľa MŠ bolo k prvému dňu štrajku (25. január 2016) "zo zdravotnej poisťovne odhlásených 6 969 učiteľov a „čísla na ďalšie dni sú menšie“." To by zodpovedalo 7.83 %. Tento údaj však nevyhnutne neodráža počet individuálnych osôb zapojených do štrajku. MŠ ďalej zverejnilo len podiel zatvorených škôl, ktorý sa pohyboval medzi 2,03 a 2,66 %, neuviedlo však, koľko bolo zapojených učiteľov.

Do protestov sa zapojili aj Iniciatívy rodičov, učiteľov aj študentov. Pridali sa taktiež pedagógovia z 15 vysokých škôl, na znak solidarity s kolegami z stredných, základných a materských škôl. Podľa vyhlásenia: "Zámerom učiteľov nie je školy zatvoriť, ale schádzať sa s kolegami a študentami a o školstve diskutovať."

Štrajk podporilo aj viacero študentských iniciatív a združení rodičov, vrátane zahraničných študentov.