Ing. Václav MikaFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Václav Mika

Václav Mika
Filiálka je projekt
na zrekonštruovanie a vybudovanie starej železničnej stanice na
Trnavskom mýte v Bratislave. Prvá štúdia realizovateľnosti vyšla v
septembri v roku 2012,  avšak na základe výsledkov štúdie vtedajší minister dopravy Ján Počiatek rozhodol, že stavba sa v programovom období eurofondov 2007-2013 realizovať nebude. Druhá štúdia o dopravnom uzle mesta bola zazmluvnená začiatkom roku 2017 a je predmetom riešenia. Jej ukončenie sa predpokladá
v decembri 2018. Keďže jedna štúdia týkajúca sa projektu Filiálky už
existuje a druhá by mala byť v blízkej dobe dokončená, hodnotíme výrok
ako pravdivý.
V prípade Filiálky sa jedná o dlhodobo nevyužívanú železničnú stanicu, ktorá by sa mala zmeniť na podzemný železničný uzol. V októbri roku 2012 oznámil vtedajší minister dopravy Ján Počiatek, že k projektu bola vypracovaná expertná štúdia realizovateľnosti. Ako uviedol Počiatek, štúdia "neodporúča výstavbu novej podzemnej železničnej trate Predmestie - Filiálka z technických aj ekonomických príčin". Z tohto dôvodu bol projekt vyradený z operačného programu doprava na roky 2007-2013. Pre nové programové obdobie eurofondov sa chystá druhá štúdia o dopravnom uzle mesta. Jej ukončenie sa predpokladá v decembri 2018. Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa poslednýkrát cez svoj tlačový odbor k projektu Filiálky vyjadrilo 2. februára 2016, kedy uviedli, že obidve strany, teda mesto Bratislava a ministerstvo, "budú zároveň spolupracovať aj pri realizácii štúdie realizovateľnosti pre dopravný uzol v Bratislave, ktorého súčasťou má byť aj stanica Filiálka." Keďže nie je jasné, v akom rozsahu sa v súčasnosti ministerstvo projektom Filiálka zaoberá a či je v prípade vytvorený tím, hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

…ja som ten, kto pánovi primátorovi to meškanie (vybudovania električky do Petržalky a Janíkovho dvora, pozn.) počíta. Dnes je to 285 dní (k 5. novembru 2018, pozn.) (…).

Nová trať električky v Bratislave by mala podľa plánovaného projektu siahať až po Janíkov dvor (a teda na koniec Petržalky). Projekt resp. výstavba má stáť viac ako 70 miliónov eur a mal by byť financovaný z eurofondov. To znamená, že tento projekt musí byť ukončený v roku 2023. Začatie stavby však mesto predpokladalo skôr, už v roku 2018 a jej dokončenie v roku 2020. Podľa výpočtov Miku výstavba tejto trate mala začať už 24. januára 2018, avšak pôvodný dátum zahájenia projektu sa nám nepodarilo nájsť. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

…jediný z kandidátov mám tému nájomného bývania, ktoré je prepojené na financovanie európskymi projektmi a fondmi.

Takmer všetci kandidáti na post primátora mesta Bratislavy majú vo svojom oficiálnom volebnom programe zahrnutý problém nájomného bývania. To, ako budú nájomné byty financované, nie je udané v žiadnom z nich. Ani vo volebnom programe Václava Miku. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 
Vo volebnom programe Václava Miku je u bodu "Dostupné bývanie" súvislosti s nájomným bývaním následovné: "Na dosiahnutie cieľa dostupného bývania budem ako primátor presadzovať budovanie mestských nájomných bytov – v spolupráci so štátom a s mestskými časťami výstavbou mestských nájomných bytov prispieť k vyriešeniu problému nedostatku nájomných bytov. Bratislava akútne potrebuje zabezpečiť bývanie pre obyvateľov reštituovaných bytov, ale aj budovanie vlastných nájomných bytov či bytov prostredníctvom družstiev a sociálnych podnikov bývania za predpokladu, že budú rešpektovať prijateľné nájomné."

Ján Mrva o nájomných bytoch - "Pre mladú generáciu postavíme nájomné byty tak, ako je to aj v iných moderných metropolách. Vyriešime náhrady za reštituované byty výstavbou či kúpou nových i tlak na možnosť finančnej náhrady."

Matúš Vallo - "Výrazne zvýšime počet dostupných nájomných bytov pre Bratislavčanov a iniciujeme vznik „Mestskej stratégie pre rozvoj nájomného bývania na území mesta Bratislava“."
Miroslav Vetrík - "Budovanie mestských nájomných bytov pre mladé rodiny, pre ľudí z reštituovaných domov."
Roman Ruhig - "Mojim cieľom je, aby sa nezadlžovali začínajúce mladé rodiny úvermi, ale aby mesto Bratislava zabezpečila nájomné byty, nájomné bývanie za prijateľné ceny. Nájomné byty budú slúžiť aj pre tých, ktorí stratili strechu nad hlavou z rôznych dôvodov."
Viktor Béreš - "Ako prvá vláda rozbehne stavbu nájomných rodinných domov. Nájomné nepresiahne 110 eur/mesačne. Nájomné rodinné domy budeme stavať po celom Slovensku. Štát rozbehne výstavbu aj nájomných bytov. Pôjde o nájomné štátno-obecné Mesačné splátky nepresiahnu 100 EUR. Pár bude mať nárok na nájomný byt ako obaja z páru pracujú. Podporujeme aj mladé rodiny a strednú generáciu. Byt bude možné po 25 rokoch odkúpiť za zostatkovú cenu. Rozbehneme masovú výstavbu nájomných rodinných domov pre mladú a strednú generáciu. Max mesačný nájom v dome 110 EUR. Na výstavbe nájomným bytov a domov sa budú podieľať väzni. Ročne postavíme 25 tis. nájomných bytov a nájomným domov spolu."
Iveta Plšeková - "Výstavba nájomných mestských bytov."
Ivo Nesrovnal - Vo verejnom volebnom pláne sa nezmieňuje o bytovej politike.
Andrej Trnovec - Volebný program sme nenašli online.
Jaroslav Brada - Volebný program sme nenašli online.

RTVS je verejná inštitúcia, bol som v jej čele. Táto inštitúcia pracovala s verejnými zdrojmi, s verejným obstarávaním, s európskymi zdrojmi a prostriedkami, bola veľkým zamestnávateľom (…).

Rozhlas a televízia Slovenska je podľa zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. RTVS je právnická osoba so sídlom v Bratislave zapísaná v obchodnom registri. Václav Mika zastával funckiu generálneho riaditeľa RTVS od roku 2012 až do roku 2017, kedy ho na poste vystriedal Jaroslav Rezník. Ako je uvedené vo výročnej správe za rok 2017, v roku 2017 boli transfery zo štátneho rozpočtu a eurofondov poskytnuté RTVS zúčtované do výnosov vo výške 28 333 389 eur, t.j. plnenie rozpočtu na 96,82 %. Výnosy z transferov zo štátneho rozpočtu a eurofondov v roku 2017 predstavovali 24,20 % z celkových výnosov RTVS. Počet zamestnancov RTVS k roku 2013 bol 1362. Veľký podnik je definovaný počtom zamestnancov od 501, čo z RTVS robí veľkého zamestnávateľa. Výrok hodnotíme ako pravdivý.