Tomáš Drucker

Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a odbor aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave.
Pôsobil na konzultantských a manažérskych postoch vo viacerých spoločnostiach. Od roku 2012 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenskej pošty. Prezident SR Andrej Kiska ho 23. marca 2016 vymenoval za ministra zdravotníctva. Od 22. marca do 17. apríla 2018 bol ministrom vnútra. Vo voľbách 2020 kandiduje do parlamentu ako šéf strany Dobrá voľba.  Je ženatý a má dve deti.

 

Člen strany: Dobrá voľba ()


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Tomáš Drucker

Tomáš Drucker

My máme najnižšiu zamestnanosť v regióne v oblasti poľnohospodárstva. Maďarsko má, myslím, takmer šesťpercentnú zamestnanosť, my máme dvojpercentnú.

Slovensko má v porovnaní s inými krajinami regiónu najmenší podiel ľudí zamestnaných v poľnohospodárstve. Pri Maďarsku sa Tomáš Drucker pomýlil o jedno percento. jeho tvrdenie napriek tomu hodnotíme ako ešte pravdivé. 

Podľa štatistiky Svetovej banky z roku 2019 sa Slovensko so zamestnanosťou v poľnohospodárstve 2,66 % nachádza na chvoste regiónu. 

Spomedzi susediacich krajín má najvyššiu zamestnanosť v poľnohospodárstve Ukrajina (15,25 %) na druhom mieste je Poľsko (10,05 %), tretie je Maďarsko (4,94 %), štvrté Rakúsko (3,86 %) a piatu priečku obsadila Česká republika (2,75 %).

 

Slovensko bolo Európskou komisiou za rok 2017 v zdravotníctve hodnotené ako najvyšší pokrok, to v živote nedostalo také hodnotenia.

Slovenské zdravotníctvo bolo v roku 2017 hodnotené ako „prekvapivý skokan”- nie však v rebríčku Európskej komisie. Nie je zrejmé, aké hodnotenie má Tomáš Drucker na mysli. Tvrdenie Tomáša Druckera preto hodnotíme ako neoveriteľné. 

V roku 2017 skočilo slovenské zdravotníctvo v rebríčku Euro Health Consumer Index z 23. na 13. miesto (.pdf, s. 14). Zostavuje ho švédsky think tank Health Consumer Powerhouse. 

Hodnotitelia nazvali Slovensko „prekvapivým skokanom”, titul skokan roka však získala Čierna hora, ktorá si medziročne polepšila o 11 priečok - teda o jednu viac než Slovensko.

V roku 2015 bolo Slovensko na 24. mieste (.pdf, s. 14) a v roku 2014 na 21. (.pdf, s. 26). 

Najbližšie výsledku z roku 2017 bolo v roku 2012, kedy v celkovom hodnotení obsadilo 16. priečku (.pdf, s. 1). V roku 2018 si Slovensko pohoršilo a skončilo na 17. pozícii (.pdf, s. 13).

Európska komisia v správe o Slovensku za rok 2017 o.i. konštatuje, že zdravotníctvo sa naďalej zadlžuje, pokračujú reform na zefektívnenie výdavkov, krajina má stále nedostatok zdravotníckych pracovníkov a lekárov, no kvalita starostlivosti sa zlepšuje (s. 22).

Demagóg.SK pri hľadaní spomínaného hodnotenia oslovil aj Európsku komisiu, ani v ňou poskytnutom prehľade však takéto porovnanie nenašiel Tomáš Drucker na žiadosť o vyjadrenie nereagoval.

Máme tu nové inovatívne, moderné lieky, tu sa 10 rokov naši pacienti  neboli schopní dostať k novým, moderným liekom a dožadovali sa zdravotných poisťovní na výnimky.

Keď rezortu zdravotníctva šéfoval Tomáš Drucker, zvýšil sa počet moderných onkologických liekov, ktoré sú pre pacientov dostupné zo zdravotného poistenia. Slovenský pacient má však prístup k väčšine takýchto liekov stále obmedzený - stále sa k nim nevie dostať. Tvrdenie Tomáša Druckera je pravdou - no nie celou pravdou, preto ho hodnotíme ako zavádzajúce. 

Tomáš Drucker bol ministrom zdravotníctva od marca 2016 do marca 2018. 

Novela zákona zaviedla od januára 2018 zmenu v prístupe pacientov k moderným liekom. Dovtedy museli žiadať poisťovne o výnimky, ktoré neboli vždy schválené. Po novom mala byť väčšina moderných liekov dostupná pre pacientov z verejného zdravotného poistenia. 

Materiál Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu z roku 2019 však upozorňuje na to, že zo 75 moderných onkologických liekov registrovaných na Európskej medicínskej agentúre je na Slovensku z poistenia štandardne hradených iba 25. 

65 percent inovatívnych liekov podľa AIFP pre pacientov bežne dostupná nie je. Slovensko je v porovnaní s krajinami regiónu na chvoste rebríčka.

Okrem toho sme priniesli novú modernú diagnostiku, o 60 %lepšia liečba onkologických ochorení.

Tomáš Drucker bol ministrom zdravotníctva od marca 2016 do marca 2018. Keď šéfoval rezortu, ministerstvo centrálne obstaralo novú diagnostickú techniku pre nemocnice - 13 CT prístrojov. 

Podľa údajov poisťovne Union znižuje kvalitný skríning úmrtnosť rakovinových ochorení od 30 do 60 percent. Tvrdenie Tomáša Druckera preto hodnotíme ako ešte pravdivé.

Znížili sme takzvané sekundárne prevozy (…) Dnes cez 99 % sa tieto prípady dovezú do nemocníc, kde mu vedia poskytnúť konečnú liečbu.

Kým bol Tomáš Drucker ministrom zdravotníctva, znížili sa tzv. sekundárne prevozy pacientov medzi nemocnicami, čo výrazne odľahčilo systém a pacientom pomohlo. Či sa však dnes takmer všetky prípady prevezú priamo do vhodnej nemocnice, z verejných zdrojov ľahko zistiteľné nie je. Operačnému stredisku záchrannej služby by to trvalo týždne. Tvrdenie Tomáša Druckera preto považujeme za neoveriteľné. 

Tomáš Drucker bol ministrom zdravotníctva od marca 2016 do marca 2018. 

Od jesene 2017 záchranky na Slovensku vybavené mobilnou aplikáciou STEMI, ktorá skracuje čas prevozu pacientov s cievnou príhodou či infarktom na špecializované pracoviská. 

Podľa údaju z webstránky aplikácie táto znížila tzv. sekundárne výjazdy - teda zbytočné prevozy medzi nemocnicami - takýchto pacientov o 62,4 %. 

Hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová pre portál Demagóg.SK uviedla, že vďaka (aplikácii) môže posádka ZZS priamo konzultovať stav pacienta s vyšším pracoviskom a urýchli sa tak proces odovzdania pacienta do toho správneho zdravotníckeho zariadenia, kde mu dajú ako sám uvádza konečnú liečbu a naozaj netreba pacienta prevážať hore-dolu.”

Krčová uviedla, že pre presný údaj by museli vyťahovať tisíce údajov zo systému a každý jeden preveriť, v zásade je však podľa nej tvrdenie pravdivé.