Štefan Surmánek

Člen strany:


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Štefan Surmánek

Štefan Surmánek

Len minulý rok, v roku 2016 na odmeny pre 201 úradníkov kraj vyčlenil 232 384 eur…

Podľa medializovaných informácií vynaložil Košický samosprávny kraj (KSK) na odmeny zamestnancov Úradu KSK v roku 2016 skutočne sumu, uvedenú vo výroku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Informáciu o sume, ktorú KSK vynaložil v roku 2016 na odmeny zamestnancov svojho úradu, zverejnil v januári 2017 denník Korzár. Podľa Kataríny Jantošovičovej z Úradu KSK išlo o čiastku 232 384 eur. Denník zároveň informuje o skutočnosti, že v porovnaní s ostatnými samosprávami, pôsobiacimi na území mesta Košice, išlo o najvyššiu čiastku, použitú v roku 2016 na odmeny zamestnancov úradu danej samosprávy.

Na mzdy a odmeny kraj vynakladá ročne pre (krajských, pozn.) úradníkov 4,4 milióna eur. V BSK, TNSK a ŽSK je to oveľa menej.

Podľa výročnej správy Košického samosprávneho kraja (KSK) a medializovaných informácií predstavoval súčet miezd a odmien zamestnancov Úradu KSK v uplynulom roku (2016) 3,8 milióna eur, čo sa zásadne odlišuje od informácie vo výroku Štefana Surmánka. Hoci minimálne v prípade Surmánkom spomínaného Trenčianskeho (TSK) a Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) boli na mzdy zamestnancov úradu vynaložené nižšie finančné prostriedky, hodnotíme tento výrok ako nepravdivý.

Košický samosprávny kraj podľa svojej výročnej správy za rok 2016 (.pdf) vynaložil za uvedený rok na mzdy v tom čase 205 zamestnancov Úradu KSK sumu 3 364 000 eur, čo predstavuje nárast o viac než 10 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2015, kedy boli na mzdy vynaložené prostriedky v hodnote 3 037 000 eur. (.pdf, s. 7) Kraj vynaložil ďalších 246 tisíc eur na mzdy externých pracovníkov, Informácia o odmenách pre zamestnancov úradu sa v uvedenej výročnej správe, ako ani v záverečnom účte KSK za rok 2016 (.pdf) nenachádza, v januári 2017 však bola medializovaná v denníku Korzár. Podľa článku, ktorý uverejnil tento denník, dostali zamestnanci Úradu KSK v roku 2016 odmeny v súhrnnej výške 232 384 eur. Spolu s už spomínanými nákladmi na mzdy zamestnancov úradu a na mzdy externých spolupracovníkov to predstavuje 3 842 384 eur. 

Ak porovnáme uvedené sumy s údajmi z výročných správ, resp. záverečných účtov TSK a ŽSK za rok 2016, zistíme, že na mzdy zamestnancov úradu kraja vynaložili oba spomínané kraje menej ako KSK - v prípade TSK ide o 2 173 859,23 eur (.pdf, s. 47) a v prípade ŽSK o 2 772 223 eur (.pdf, s. 43). Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016 (.pdf) neobsahuje informáciu o sume, ktorú vynaložil na mzdy zamestnancov Úradu BSK a výročná správa za predmetný rok ešte nie je zverejnená.
V prípade týchto samosprávnych krajov sa nám nepodarilo získať informácie o výške odmien pre zamestnancov úradov tamojších krajov.

…kraj patrí k najzadlženejším krajom na Slovensku.

Košický samosprávny kraj (KSK) mal v roku 2013 mieru zadlženosti vo výške 25,49 % bežných príjmov kraja z predchádzajúceho roka. Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2016 v Trenčianskom kraji (približne 40 % bežných
príjmov predchádzajúceho roka), v rebríčku podľa zadlženosti
nasledujú Trnavský (35 %) a Prešovský kraj (32 %). Košický samosprávny kraj je z hľadiska zadlženosti druhý najmenej zadlžený. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa analýzy INEKO, ktorá bola realizovaná za základe dát Ministerstva financií SR, si všetky župy oproti predchádzajúcemu roku polepšili. Miera zadlženosti sa v Košickom samosprávnom kraji drží pod 30 % od 2013. So súčasnou mierou zadlženosti 25,49 % je Košický kraj druhý najmenej zadlžený, najmenej zadlžený je Nitriansky kraj s 16,29 % zadlženosťou.

Košická župa je ale posledná v rebríčku celkového finančného zdravia, s ukazovateľom 4,2. V rebríčku celkového finančného zdravia vedie NSK, ktorý má s ukazovateľom 5,02 ako jediný kraj dlhodobo výborné finančné zdravie.

…ktorý (KSK, pozn.) je už 12 rokov v rukách jedného politického subjektu (…).

V rokoch 2005, 2009 aj 2013 vyhral župné voľby Zdenko Trebuľa, ktorý je od roku 2004 členom strany SMER - SD. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zdenko Trebuľa vyhral voľby trikrát, pred ním bol predsedom KSK v rokoch 2001 - 2005 Rudolf Bauer, ktorý proti Trebuľovi neúspešne kandidoval v roku 2013. V roku 2005 Trebuľu podporovala koalícia SMER-SD + HZD, v roku 2009 SMER-SD a SMK a v roku 2013 získal podporu strán SMER - SD, SMK, ĽS-HZDS, SF, HZD, SOS, Most-Híd a LIGA.