Ing. Stanislav Becík

V roku 1982 ukončil Agronomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. V roku 2004 obhájil na tej istej univerzite titul PhD. a v roku 2007 habilitoval na docenta.

Stanislav Becík pracoval od roku 1973 až do vymenovania do funkcie ministra v roku 2008 v Združení agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou. Začínal ako robotník, neskôr sa prepracoval do funkcie hlavného zootechnika. V roku 1988 sa stal predsedom družstva. V roku 1998 sa stal predsedom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Nové Zámky a v roku 2000 predsedom predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Bratislave.
Je ženatý a má 3 deti.

Stanislav Becík bol 18. augusta 2008 vymenovaný ako nominant ĽS-HZDS za ministra pôdohospodárstva namiesto odvolanej Zdenky Kramplovej. Bol členom ĽS–HZDS, v súčasnosti je členom Smer-SD.

zdroj: wikipedia.org
foto zdroj: aktuality.sk

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Stanislav Becík

Stanislav Becík

Ale prosím vás pekne to, že na všetky automaty boli poskytnuté dotácie z rozpočtu Slovenskej republiky z peňazí daňových poplatníkov, to je také ľúbivé. To nie je pravda. Pretože každý si mohol kúpiť len jeden mliečny automat a boli takí, ktorí produkujú 2, 3, 4 milióny litrov mlieka, kúpili si 4 alebo 5 mliečnych automatov a tie mliečne automaty si mohli kúpiť jeden s dotáciou a tie 4 za svoje.

"Mliečne automaty budú podporené z
rozpočtových prostriedkov kapitoly ministerstva,"
povedala
hovorkyňa rezortu pôdohospodárstva v októbri 2009 Adriana Jobbíková. Podľa toho istého článku sme.sk farmár môže získať na kúpu jedného automatu maximálne sedemtisíc eur. Požiadať o podporu môžu aj tí, čo si už automat kúpili. Automat na mlieko vyjde podľa veľkosti a vybavenia od 3300 eur do 40­ tisíc eur.

V nariadení vlády SR je stanovený maximálny limit na kúpu jedného automatu 7000 eur (210.882 Sk). Rada ministrov však schválila navýšenie limitu na 15.000 eur (451.890 Sk).

Nedokázali sme nájsť zdroj, ktorý by písal o dotácii iba na jeden mliečny automat pre jeden subjekt.

A keď sa porovnávame napríklad s Talianskom, tam je mliečnych automatov 900.

Podľa serveru milkmaps.com je v súčasnosti v Taliansku 1483 mliečnych automatov. Taliansko je však v porovnaní so Slovenskom o dosť väčšie a ľudnatejšie.

K rastu cien, ktoré ešte povedú hore, prispievajú aj svetové ceny. Jednou tretinou. Dvomi tretinami je to balíček ekonomických opatrení.

Prognóza (.pdf) Ministerstva financií zo 14. septembra 2010 odhaduje infláciu CPI na rok 2011 na 3,7%, harmonizovaná inflácia by mala dosiahnuť 3,5%. Prognózy MF z júna ešte hovorili o úrovni 3,0% na rok 2011.

Najnovšia makroekonomická prognóza (.pdf) MF SR z 8. februára 2011 predpokladá infláciu v roku 2011 na úrovni 3,5%. O tom aký ma vplyv ozdravný balíček na rast cien sa píše práve v septembrovom materiály.

Na štvrtej strane uvádza, že celkový vplyv navrhovaných opatrení (zvýšenie sadzby na pivo - neprešlo; zvýšenie sadzby na tabak a tabakové výrobky; zrušenie daňového oslobodenia pri energetických daniach; zrušenie daňového zvýhodnenia pre biopalivá v zmesi s fosílnym palivom; poplatok pre štátne hmotné rezervy; poplatok za likvidáciu jadrových zariadení; diaľničné známky) na priemernú ročnú infláciu (p.b.) na rok 2011 by mal byť 0,98 %(t.j. príspevok k inflácii).

Ako ostatné faktory pôsobiace na zvyšovanie cien v roku 2011 analýza uvádza zdražovanie ropy, zlú úrodu a posilňovanie dolára.

Vplyv balíčka na inflácii je potom menší ako jedna tretina.

My sme mali 46 tisíc hektárov klasickej poľnej zeleniny, alebo zeleniny nášho pásma. Za vlaňajší rok je to 11 tisíc hektárov.

Najväčšiu plochu, na ktorej sa pestovala zelenina zaznamenala SR v roku 1999, kedy to bolo 46,9 tis. ha. Po tomto období veľkosť plochy klesala. V roku 2010 dosiahla 13 tis. ha. Treba však upozorniť, že od roku 2002 ŠÚ SR nezapočítava do odhadu plochu domácich záhradiek. V roku 2002 je preto badateľný najväčší úbytok zbernej plochy. Zelená správa (2010) udáva, už po započítaní plochy domácich záhradiek, údaj 28,5 tis. ha za rok 2009 (s.17 resp. 57).

Predali sme 96 mliečnych automatov, môžem povedať, že z tých 96 mliečnych automatov dnes reálne funguje 60.

Ešte v júni 2010 podľa informácií sme.sk bolo na Slovensku okolo 100 automatov. Koľko z nich reálne funguje sme nenašli. Pre mapu mliečnych automatov na území SR kliknite tu.