Ing. Sergej Kozlík

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte riadenia so zameraním na ekonomicko-matematické výpočty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Priebeh zamestnaní:

1990 Protimonopolný úrad SR, riaditeľ výkonného odboru
1988 Ministerstvo financií SR, vedúci odd. cien priemyslu a zástupca riaditeľa odboru cien
– Slovenský cenový úrad, rôzne prac. zaradenie, riaditeľ odboru cien priemyslu

Politická činnosť :

december 1994 – január 1998 podpredseda vlády a minister financií SR
november 1993 – marec 1994 podpredseda vlády SR, ekonomický podpredseda HZDS, poslanec NRSR
1992 ústredie HZDS asistent podpredsedu pre ekonomiku, tajomník Ekonomického klubu HZDS, riaditeľ Odboru hospodárskej politiky Úradu vlády SR

Zaradenie v EP:

– Výbor pre rozpočet
– Výbor pre hospodárske a menové veci – náhradník

Sergej Kozlík je ženatý.

(zdroj: osobnosti.sk)

Člen strany: Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Sergej Kozlík

Sergej Kozlík
Sergej Kozlík patrí medzi najmenej aktívnych poslancov z pohľadu vystúpení na plenárnych schôdzach EP. Od poslednej letnej prestávky sa neprezentoval žiadnym vystúpením, preto sme analyzovali aj vystúpenia v prvej polovici roku 2013. V tomto období zaznamenal 8 vystúpení, pričom všetky z nich boli v písomnej forme.

V prípade Kozlíka sme nenašli ani jedno faktické tvrdenie, ktoré by sme mohli označiť ako „originálne“. Ak teda v jeho vystúpeniach zazneli faktické informácie, spravidla išlo len o rekapituláciu prerokovávaných dokumentov.

Domnievame sa, že z pohľadu pridanej či informačnej hodnoty plenárnych vystúpení, sú „originálne faktické výroky“ najpodstatnejšie. Keďže v prípade Kozlíka sme nezaznamenali ani jeden takýto výrok, nie sme schopný určiť na akú oblasť dával v posledných mesiacoch poslanec dôraz.

Minimálne v jednom prípade rekapitulácie návrhu uznesenia sa dopustil Kozlík nekorektného vyhlásenia, keď tvrdil, že „Od začiatku roka 2008 do konca roka 2011 bola pre finančný sektor EU použitá štátna pomoc vyše 1,6 bilióna EUR“ – z návrhu uznesenia však vyplýva, že táto suma je „vrátane rekapitalizácie spoločnosti Northern Rock v roku 2007“.