Roman Mikulec

Člen strany: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Roman Mikulec

Roman Mikulec

Momentálne sa pripravuje nariadenie, pretože to nebolo, nebolo to v súlade s uznesením vlády, ktoré bolo platné, tak, aby mal prezident policajného zboru prideleného vodiča z úradu na ochranu (ústavných činiteľov, pozn.) …

Riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov po voľbách 2020 rozhodol, že šéf polície Milan Lučanský viac nebude mať k dispozícii šoféra/ochrankára. Úrad spadá  pod Ministerstvo vnútra. 

Tlačový odbor Ministerstva pre portál Demagóg.SK 17. júna potvrdil, že rezort pripravuje legislatívne opatrenia, ktorých cieľom je nahradenie predchádzajúcich uznesení vlády SR, ktoré doposiaľ upravovali predmetnú problematiku novými opatreniami a zároveň jednoznačné vymedzenie úloh Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MVSR tak, aby boli v súlade s potrebami efektívneho zabezpečenia plnenia úloh vo všetkých sférach pôsobenia úradu a  zabezpečiť aktuálnosť a prehľadnosť v súlade s aplikačnou praxou.”

Demagóg.SK si od rezortu vyžiadal aj uznesenie vlády, na ktoré sa minister odvolával a ktoré má byť základom pre predmetné nariadenie. Odpoveď však neprišla. 

Keďže nemáme k dispozícii uznesenie vlády a nevieme tak zistiť, či tvrdenie Romana Mikulca sedí, hodnotíme ho ako neoveriteľné.

Nehovoríte celkom pravdu v tom, že ja by som zobral pánovi Lučanskému vodiča. Nebol som to ja, kto mu zobral vodiča. Bolo to rozhodnutie autonómne riaditeľa úradu na ochranu ústavných činiteľov. Bolo to jeho rozhodnutie, s ktorým keď prišiel a povedal, že jednoducho má také dôvody na to, aby si upratal vo veciach, ktoré upratané nemal, tak ja som povedal, že ja to rešpektujem to rozhodnutie.

Riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov po voľbách 2020 rozhodol, že šéf polície Milan Lučanský viac nebude mať k dispozícii šoféra/ochrankára. Úrad spadá  pod Ministerstvo vnútra. Tvrdenie Romana Mikulca hodnotíme ako ešte pravdivé.

Na tých ľudí sa môže potom pozerať nejakým spôsobom, že už teda majú nejaký delikt za sebou a teda je to otázka, samozrejme, buď nejakého ambulantného skúmania alebo potom možno nejakého nariadeného vyšetrenia, ale to je samozrejme právomoc kompetentných orgánov, ktoré o tomto musia rozhodnúť, či teda samozrejme tam muselo prebehnúť alebo ak prebehlo nejaké expertízne skúmanie, tak či teda ten človek mal patriť pod nejaký dohľad. …môže to byť aj obsahom toho samotného procesu a toho súdu a môže to, samozrejme, urobiť aj vyšetrovateľ v rámci toho vyšetrovania, ktorý môže nariadiť expertízne skúmanie, či ten daný človek je psychicky po psychickej stránke je nutné s ním robiť nejaké ďalšie úkony a pod.

Útočník z Vrútok Ivan Č. bol v decembri 2019 právoplatne odsúdený za vyhrážanie sa vlakvedúcej a výpravcovi. Sůd mu vymeral trest 8 mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom 18 mesiacov skúšobnej doby a prepadnutie nožov, ktoré mal pri sebe. 

Slovenské súdy pri vymeriavaní rozsudku skúmajú aj to, či páchateľ v minulosti spáchal obdobný skutok. V prípravnom konaní môže vyšetrovateľ iniciovať a prokurátor navrhnúť vyšetrenie duševného stavu, povoliť ho musí sudca. V konaní pred súdom dáva takýto návrh sudca. 

Obvineného vyšetruje psychiatrický znalec. Ak nestačí ambulantné vyšetrenie, môže súd nariadiť pozorovanie v ústave. Ochranný dohľad nad páchateľom súd ukladá pri obzvlášť závažných zločinoch s nepodmienečným trestom odňatia slobody. Tvrdenie Roman a Mikulca hodnotíme ako pravdivé.

(Trestnoprávny, pozn.) Systém ho (útočníka z Vrútok, pozn.) riešil presne v súlade s právnymi predpismi, ktoré v Slovenskej republike platia. Bol dokonca za to právoplatne odsúdený. A ak sa dobre, ak mám informácie teda správne, 8 mesiacov a s podmienkou na 18 mesiacov.

Žilinský Krajský súd pre Denník N potvrdil, že útočník z Vrútok Ivan Č. mal v minulosti problémy so zákonom. V decembri 2019 sa ozbrojený vyhrážal vlakvedúcej a výpravcovi. 

Sudca ho v superrýchlom konaní trestným rozkazom odsúdil na 8 mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom 18 mesiacov skúšobnej doby. Uložil mu tiež trest prepadnutia nožov, ktoré mal počas incidentu pri sebe. 

Tvrdenie Roman a Mikulca hodnotíme ako pravdivé.

Tieto údaje (od mobilných operátorov, pozn.) budú anonymizované a bude to zbierať Úrad verejného zdravotníctva, samozrejme v spolupráci aj s inými zložkami.

Len časť údajov od mobilných operátorov, ktoré štát v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu získa, bude anonymizovaná. Druhá časť - dáta, ktoré štát potrebuje, aby identifikoval ľudí, ktorým musí oznámiť osobitné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva - bude zbieraná neanonymne. Keďže tvrdenie Romana Mikulca je pravdou, no nie celou pravdou, hodnotíme ho ako zavádzanie.   

25. marca parlament schválil tzv. lex korona, ktorý o.i. dáva štátu možnosť zbierať od mobilných operátorov údaje o občanoch bez súhlasu súdu.  

Podľa tohto zákona bude môcť Úrad verejného zdravotníctva spracovať v anonymnej forme údaje o telekomunikácii, aby na základe nich vedel vytvárať štatistické modely vývoja pandémie. 

Úrad však bude môcť zbierať dáta aj neanonymne, a to „na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia (úradu)” - a len v tomto rozsahu. 

Predpokladá sa, že má ísť o ľudí, ktorí sú pozitívne testovaných na koronavírus a ľudí, ktorí s nimi prišli do kontaktu. 

Mobilní operátori budú tieto údaje musieť poskytnúť Úradu verejného zdravotníctva na základe „odôvodnenej písomnej žiadosti”. ÚVZ ich môže zbierať, spracovávať a uchovávať do 31. decembra 2020. 

O spolupráci iných zložiek pri zbieraní údajov zákon nehovorí.