Rastislav TrnkaFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Rastislav Trnka

Rastislav Trnka

…som poslanec Košického samosprávneho kraja štyri roky a aktuálne po týchto štyroch rokoch môžem aj povedať, je to aj potvrdené, že som bol najaktívnejším poslancom Košického samosprávneho kraja, dokonca takým aktivným, ako zvyšných 56 poslancov, ..

Na základe poslaneckej aktivity Rastislava Trnku v zastupiteľstve v Košickom kraji je skutočne možné potvrdiť, že bol najaktívnejším poslancom vo volebnom období 2013-2017. Trnka ale nehovorí pravdu o tom, že bol taký aktívny, ako ostatní poslanci spoločne. Výrok tak hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa informácii, ktoré zozbieral denník KOŠICE:DNES zo zápisníc zastupiteľstva župy v rokoch 2013 až 2017 bol Rastislav Trnka najaktívnejším poslancom.


"Rebríček vedie poslanec Rastislav Trnka (nezávislý), ktorý teraz kandiduje za župana. Kolegov výrazne prevýšil v počte vystúpení v rozprave k prerokúvanému bodu (86), interpelácií (70), aj faktických poznámok (88)."

Denník porovnával aktivity len poslancov, ktorí zastupovali mesto Košice, ale už pri tomto porovnaní neplatí, že by sa Trnkova aktivita zrovnala alebo prevyšovala aktivitu ostatných poslancov. Po sčítaní počtu vystúpení v rozprave, interpelácií, faktických poznámok a pozmeňujúcich, alebo doplňujúcich návrhov, Trnka sa nachádza na prvom mieste so svojím výsledkom 247. V porovnaní s jeho ostatnými kolegami za mesto Košice je tento výsledok skutočne vybočujúci (druhý najaktívnejší podľa denníka má výsledok 109), napriek tomu jeho tvrdenie nie je pravdivé.

…. čo robili na EHMK, dodnes nie sú vyplatení títo ľudia, pritom robili za polovičné ceny..

Rastislav Trnka nespomína žiadne konkrétne informácie ohľadne nevyplácania ľudí spolupracujúcich na projekte Európske hlavné mesto klutúry, a takisto nie sú dostupné mediálne správy o problematike. Demagog.SK požiadal Trnku o vyjadrenie, zatiaľ sme ho neobdržali. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Čo sa týka organizácie, "podľa víťazného projektu Košice Interface 2013 schváleného medzinárodnou komisiou založilo mesto Košice neziskovú organizáciu za účelom prípravy, realizácie, monitoringu a hodnotenia projektu. Obvodný úrad Košice zaregistroval neziskovú organizáciu v decembri 2008 pod názvom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. (skrátený názov Košice 2013, n.o.)."

Článok z portálu Euractiv, (aktualizovaný k 2. decembru 2016), ktorý mapuje priebeh celého projektu taktiež nespomína žiadne problémy s vyplácaním.

O problémoch s nevyplácaním prác píše regionálny denník Korzár, no ide o správy z roku 2015 a žiadne novšie informácie dostupné nie sú. V jednom prípade išlo o problémy s vyplatením rekonštrukcie kaštieľa v Krásnej, v druhom prípade išlo o nepreplatenie stavebných prác, ktoré boli vykonané v rámci EHMK, pre KSK.

11 rokov táto strana (SMER-SD,pozn.) vládne, 12 rokov je vo vedení KSK, 7 rokov vo vedení mesta Košice…

Strana Smer-SD nastúpila prvýkrát do vlády pred 11 rokmi, ale nie je vo vláde jedenásť rokov. Výrok Rastislava Trnku hodnotíme ako zavádzajúci.

Strana Smer-SD bola vo vláde v rokoch (2006-2010), (2012-2016), momentálne je od roku 2016 vo vláde 9. rok, pretože v rokoch (2010-2012) v Radičovej vláde chýbala (nrsr.sk).

Súčasný župan Košického samosprávneho kraja, Zdenko Trebuľa sa prvýkrát stal predsedom kraja v roku 2005. Trebuľa je členom strany Smer-SD.

Trnka hovorí pravdu, že Smer-SD je vo vedení mesta Košice 7 rokov. Primátorom mesta Košice je od roku 2010 Richard Raši, kto je aj okresným predsedom SMER-SD.

Sedem rokov v meste Košice a štvrtý rok na KSK upozorňujem na korupčné a netransparentné správanie.

Rastislav Trnka je poslancom v meste Košice v mestskej casti Staré mesto sedem rokov, štyri roky vykonáva funkciu poslanca KSK. Podarilo sa nám narazit na mnoho prípadov, ked Trnka "upozornoval" na korupcné, ci netransparentné správanie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Predmetný výrok poslanec zastupitelstva KSK Trnka povedal 30. mája 2017. 

Podla definitívnych výsledkov komunálnych volieb z roku 2014, zverejnených na stránke Štatistického úradu SR, bol v mestskej casti Košice-Staré mesto zvolený za poslanca mestského zastupitelstva Rastislav Trnka. Trnka túto pozíciu obhájil po tom, ako bol za poslanca mestskej casti prvýkrát zvolený v roku 2010. Trnka teda vykonáva funkciu poslanca miestneho zastupitelstva siedmy rok.

Podla internetovej stránky KSK je Trnka poslancom zastupitelstva vyššieho územného celku od roku 2013, ciže štvrtý rok.

31.marca 2017 poslanci Rastislav Trnka a Jaroslav Polacek (obaja nezávislí) zverejnili informáciu, že mesto sa snaží umelo znížit pocet uchádzacov o kúpu mestských akcií v Kosite, aby zvýhodnilo doterajšieho majoritného vlastníka.

13. apríla 2017 sme zaznamenali aktivitu Rastislava Trnku v súvislosti s petíciou, ktorú predložil magistrátu mesta Košice, kde viac ako 1 000 obyvatelov Košíc požaduje aby sa s projektom polopodzemných a podzemných kontajnerov zacalo už v tomto roku (2017). Medzi výhody takýchto kontajnerov patria aj "znížené náklady na odvoz, nakolko polopodzemné i podzemné sú 5- až 6-krát kapacitnejšie ako klasické kontajnery a nepotrebujú sa tak casto vyprázdnovat." Podla Trnku totiž sú Košice mestom, kde sa za odpad platí najviac.

Poslanec Trnka sa objavil v médiách tiež v septembri 2016 ked spolu s Ladislavom Lorincom, ako obcianski aktivisti bojujúci proti regulovanému platenému parkovaniu v desiatich zónach v širšom centre Košíc žiadajú mobilných operátorov na Slovensku, aby zverejnili výber poplatkov cez SMS parking v Košiciach. O tejto požiadavke vtedy na tlacovej besede informovali Ladislav Lorinc z iniciatívy Košice: Nechcem platit EEI za parkovanie pred blokom a Henrich Burdiga z iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent – obcianska neposlušnost. Súcasne poslanec Rastislav Trnka požiadal košický magistrát o predloženie prehladu tržieb spolocnosti EEI z výberu parkovného v Košiciach.

Dalšou jeho medializovanou cinnostou bola jeho aktivita z februára 2017. Poslanec totiž opakovane radil obyvatelom Košíc, aby neplatili pokuty za parkovanie, ani parkovné. Správu parkovacích miest totiž vykonáva súkromná spolocnost EEI. Podla Trnku, ktorý sám takúto pokutu niekolkonásobne nezaplatil, je zmluva medzi mestom a EEI neplatná. Jeho názor mu podla jeho tvrdení potvrdili aj právni experti. Tento názor, je navyše podporený aj rozsudkom Najvyššieho súdu SR, ktorý konštatoval, že parkovné sa v právnom stave z roku 2013 nemôže vyberat. Mesto však Najvyšší súd SR nerešpektuje, pretože si dalo vypracovat vlastnú právnu analýzu a pokuty nadalej vyberá.

V máji 2017 Rastislav Trnka prezentoval názor, že jeho kolega zo staromestských poslaneckých lavíc bol zamestnaný mestským podnikom za jeho vystúpenie na vlanajšom septembrovom rokovaní mestského zastupitelstva. Na tomto búrlivom stretnutí prezentoval Djordjevic výsledky svojho prieskumu, podla ktorého obyvatelia vítajú nový parkovací systém zavádzaný súkromnou firmou. „Áno, bohužial to takto v podaní predstavitelov Smeru a primátora Rašiho 'funguje', ak niekto robí špinavú robotu za nich, navyše v neprospech obcanov a v prospech ich oligarchov, je odmenený napríklad pracovnou pozíciou, ktorú platíme my všetci z daní. Myslím si, že táto dohoda bola aj za zmenou postoja pána Djordjevica v otázke EEI,“ domnieva sa Trnka. Djordjevic bol pritom na zaciatku odporcom EEI.

V súvislosti s EEI je Trnka aktívny už od roku 2014, kedy ho Raši žaloval na súde o ochranu osobnosti. "Raši ako súkromná osoba žiada od Trnku ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy 3-tisíc eur za jeho výroky na adresu primátora." Podla neho poslanec neoprávnene zasiahol do práva na ochranu jeho cti a ludskej dôstojnosti."Taký kšeft (EEI, pozn.) sa snád nepodaril ani za Schusterovej éry... Košice sú EHMK - Európske hlavné mesto kšeftov. Primátor je asi schizofrenik - v Bratislave (ako poslanec Národnej rady) razí teóriu, že štátne vlastníctvo je najlepšie, a ked prejde 400 km na východ, robí opak,“ vyhlásil vtedy Trnka.

Kedže poslanec Trnka použil vo výroku priebehový cas, môžeme spomenút aj jeho aktivity po odznení výroku. Naposledy (23. augusta 2017) bola medializovaná jeho aktivita, v súvislosti s údajným nehospodárnym nakladaním s majetkom kraja. Podla neho chce totiž kraj ku konci volebného obdobia predat prilacno historickú budovu v Starom meste.