Rastislav Masnyk

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Rastislav Masnyk

Rastislav Masnyk

Tento transfer (dostavby nemocnice v Michalovciach, pozn.) sa udial tesne pred voľbami bez nejakej hlbšej odbornej diskusie.

Tesne pred voľbami bolo skutočne podpísané Memorandum ohľadom nemocnice v Michalovciach, jeho obsahom však nebol transfer, tak ako tomu napovedá Rastislav Masnyk, ale schválenie finančnej pomoci kraja. Výrok na základe toho považujeme za zavádzajúci.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja prijalo Uznesenie č. 623/2013 (.pdf) 30. septembra 2013, teda šesť týždňov pred voľbami do VÚC. Toto uznesenie schvaľuje Memorandum, ktorého v princípe hlavným bodom je schválenie finančnej účasti kraja na projekte nového pavilóne v hodnote 5 milióna. 

V Memorande sa však píše, že dočasný prevod akcií sa uskutočnil už v roku 2011. V podobnom zmysle sa vyjadruje aj portál zdravezdravotnictvo.sk, ktoré hovorí o nečakanej podpore kraja hodnotou 5 miliónov eur, ktoré pred tým neboli spomínané v žiadnom dokumente. Je teda evidentné, že podpisom Memoranda sa nerealizoval transfer nemocnice, ako vyplýva zo slov Rastislava Masnyka, ale priznala sa finančná podpora tomuto projektu.

Viliam Novotný (SDKÚ-DS) sa vyjadril pre hlavnespravy.sk, že „šesť týždňov pred voľbami a bez rokovaní komisií sa to javí ako čudné. Celý projekt sa týmto mení na privatizáciu.“ Súčasný predseda KSK, Zdenko Trebuľa (Smer-SD) reagoval takto: „Schvaľujeme memorandum, hovoriť o privatizácii je scestné.“

Podľa správy TASR sa v skutočnosti pavilón začal stavať v roku 1997. Iná správa TASR naopak spomína rok začatia stavby ako rok 1998. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V poslednom roku došlo k prevodu dvoch nemocníc – nemocnice v Moldave a nemocnice v Michalovciach, respektíve projektu nemocnice, z majetku samosprávneho kraja. Pri nemocnici v Moldave (…), odhaduje sa manko respektíve strata príjmu vo výške 1-2 milióna eura. Ešte lepším príkladom je prípad nemocnice v Michalovciach, keď (…) dochádza k úbytku majetku podľa expertov až o 10 miliónov euro.

Michalovská nemocnica je oficiálne v prenájme spoločnosti Svet zdravia, korú vlastní Penta. Jednou z podmienok prenájmu bolo dostavanie nemocničného monobloku. Ako aj TASR uvádza riešením tejto situácie je Memorandum o vzájomnej pomoci, ktorého návrh bol poslancami KSK schválený.

Ako informuje denník SME: "Spoločnosť Svet zdravia, Košický samosprávny kraj a mesto Michalovce majú založiť akciovú spoločnosť Nová nemocnica, ktorá má monoblok za 30 miliónov eur vybudovať. Svet zdravia pôvodne kalkuloval so sumou 19,4 milióna eur na dostavbu alebo 19,1 milióna na výstavbu nového"..."Košický kraj by mal vstúpiť do spoločnosti pozemkami v hodnote približne 5 miliónov eur. Kraj má získať akcionársky podiel 19 percent, mesto Michalovce jedno percento."

Podľa poslanca za SDKÚ Martina Pada, ide o pozemky vhodné na výstavbu: "Tu sa dá umiestniť okolo 600 pozemkov a ich hodnota je vyše desať miliónov eur, ktoré kraj dá novej spoločnosti, a ďalších päť miliónov vo forme pozemkov priamo v nemocnici."

Nepodarilo sa nám nájsť vyjadrenia žiadneho neutrálneho experta o tom, aké manká vznikli pri prevodoch spomínaných nemocniciach. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Doteraz sa čerpalo z európskych peňazí slabých 80 miliónov euro, za nejakých 12 rokov fungovania kraja. Rádovo polovica rozpočtu.

Podľa dokumentu Ministerstva dopravy bol stav čerpania eurofondov v Košickom kraji 337 milióno eur k 31.12.2011. Podľa článku z roku 2010 v denníku Pravda Košický kraj vyčerpal približne 136 milliónov eur. V oboch prípadoch sa jedná o sumu podstatne vyššiu sumu, výrok je preto nepravdivý.

Dnes, v podstate tretie funkčné obdobie krajov 12 rokov, nedokončil sa ešte ani audit majetku kraja. Rádovo sa bavíme o hodnote 160 miliónov euro, plus majetku, ktorý ešte dokonca nebol vyčíslený.

Je pravdou, že samosprávne kraje máme na území Slovenska už 12 rokov, zákon (.pdf) č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov bol schválený 4.júla 2001.

Nezískali sme však informácie o auditoch Košického kraja, preto hodnotíme výrok ako neoveriteľný.