Peter Šťastný

Člen strany: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Šťastný

Peter Šťastný

Peter Šťastný,
EP – Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov),
Slovensko – SDKÚ-DS

Peter Šťastný patrí medzi najmenej aktívnych poslancov z pohľadu vystúpení na plenárnych schôdzach EP. Od poslednej letnej prestávky sa prezentoval len 8 vystúpeniami, preto sme analyzovali aj vystúpenia v prvej polovici roku 2013. V tomto období zaznamenal 20 vystúpení, pričom len jedno z nich bolo v písomnej forme. To znamená, že Šťastný v porovnaní s ostatnými poslancami oveľa viac uprednostňuje priamu účasť na rozprave. Našli sme jedno faktické tvrdenie, ktoré možno označiť ako „originálne“.

Domnievame sa, že z pohľadu pridanej či informačnej hodnoty plenárnych vystúpení, sú „originálne faktické výroky“ najpodstatnejšie. Na základe jedného výroku Šťastného sa však nedá určiť, na akú oblasť dával v poslednom roku dôraz.

V prípade Šťastného sa nedá povedať, že by jeho plenárne vystúpenia boli spravidla len rekapituláciou prerokovávaných dokumentov. Vo viacerých prípadoch ich možno skôr označiť za politické vyhlásenia.

Veľkým problémom súčasnosti je aj vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí. Jedným zo spôsobov, ako s ňou aktívne bojovať, je program Erasmus+ schválený počas írskeho predsedníctva, ktorý umožní štyrom miliónom mladých ľudí čerpať granty na podporu mobility a vzdelávania do roku 2020.

Peter Šťastný svojim výrokom z júla 2013 reaguje na fakt, že počas írskeho predsedníctva EÚ v júni 2013, bola medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom prijatá predbežná dohoda o vzniku programu Erasmus+, a to na obdobie rokov 2014-2020.
"The Irish Presidency has today secured agreement on Erasmus+ among EU Member States and with the European Parliament. Erasmus+ (2014-2020) is the new €16bn catch-all framework programme for education, training, youth and sport."

Už v tom čase sa očakávalo, že granty z tohoto programu poskytnú podporu pre viac ako 4 milióny ľudí. "Over four million people will benefit from EU grants for education and training opportunities abroad between 2014 and 2020 - almost doubling the numbers who currently receive these supports." 

Program Erasmus+ bol napokon definitívne prijatý až v novembri 2013, počas litovského predsedníctva EÚ.