Peter Pellegrini

Člen strany: Hlas ()


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini

táto vláda jednoducho si vybrala spôsob, že nejde plošne podporiť ekonomiku, hoci tvrdila, že 1,5 miliardy pôjde každý mesiac do našej ekonomiky. Zhruba dnes je vyplatených 588 000 000 a už sme 6 mesiacov pomaly od prvej vlny, takže to je veľmi malé číslo

Vláda Igora Matoviča je ďaleko od pôvodne deklarovaného cieľa, podľa ktorého mal štát poslať do ekonomiky postihnutej koronakrízou mesačnú pomoc vo výške 1,5 miliardy eur. Doteraz vyplatená suma 588 miliónov eur je však len časť z vládnej pomoci, ktorú dostali firmy a živnostníci na udržanie pracovných miest. Ďalšie stovky miliónov eur dostali zamestnanci cez tzv. pandemické OČR-ky a PN-ky, a tiež firmy cez štátne bankové záruky. Keďže Peter Pellegrini povedal pravdu, no nie celú pravdu a chýbajúce informácie skresľujú celkový obraz, hodnotíme jeho tvrdenie ako už zavádzajúce. 

29. marca 2020 vláda predstavila plán ekonomických opatrení s názvom „Prvá pomoc”. Chcela ním zmierniť sociálne a ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu.

Plán počítal s miliardou eur ako s mesačnými výdavkami na udržanie pracovných miest. Ďalších 500 miliónov malo do ekonomiky ísť cez záruky bankám na poskytovanie úverov. 

K 23. septembru Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poslalo zamestnávateľom a živnostníkom takmer 558 miliónov eur. To sú však iba peniaze v rámci tzv. nástroja kurzarbeit, ktorý štát vypláca cez dohody o poskytovaní pomoci. 

Ďalšie stovky miliónov eur úrady vyplatili na tzv. pandemickom ošetrovnom či pandemických PN-kách. 15 októbra minister práce Milan Krajniak hovoril o 220 miliónoch vyplatených na týchto opatreniach (12:40).  

Milióny eur do ekonomiky pritiekli aj cez tzv. bankové antikorona záruky Slovak Investment Holdingu.

My tvrdíme a vyčítame vláde, že nevyužila predkupné právo, pretože v zmluve bolo napísané, že ak sa raz bude tento podiel predávať 49- percentný, tak Slovenská republika a štát je prvý, ktorý môže povedať, áno, chcem si ho kúpiť (…)

Štát vlastní v spoločnosti Východoslovenská energetika 51 percentný podiel. Zvyšných 49 percent donedávna vlastnila spoločnosť RWE, ktorá podiel predala nemeckej firme E.ON. 

V zmluvách s RWE (číslo 16.1, písmeno c, iii) je uvedené, že štát má predkupné právo na podiel strategického partnera. Môže sa tohto práva vzdať alebo namietať proti perspektívnemu nadobúdateľovi. 

Slovensko - v zastúpení Ministerstva hospodárstva - sa predkupného práva vzdalo, za čo dostalo 35 000 000 eur. Keby štát toto právo využil a dostal tak prednosť v kúpnych rokovaniach, vlastnil by 100 percent podniku.

V memorande s E.ON-nom si však Slovensko opätovne vyjednalo predkupné právo na tri roky, ak by opät došlo k predaju. Tvrdenie Petra Pellegriniho hodnotíme ako pravdivé.

Pokiaľ z našeho dlhu 48 % ako sme vám odovzdali krajinu, smerujete podľa NBS k 62% percentnému dlhu alebo podľa IFP pán minister Heger oznámil 61 % HDP, tzn. idete nás o 13 alebo 14 % zadlžiť viac, ako sme vám krajinu dali

V roku 2019 bol verejný dlh Slovenska na úrovni 48% HDP. Podľa Ministerstva financií sa verejný dlh ku koncu roku 2020 vyšplhá na 61,2%, podľa predikcie NBS až nad hranicu 62% HDP.

V porovnaní s rokom 2019 ide teda o 13,2 resp. 14-percentný nárast. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Podľa ministerstva aj NBS-ky je dôvodom najmä koronakríza a s ňou súvisiace opatrenia. 

Rezort financií však upozorňuje aj na vplyv zmien v dôchodkovom systéme, ktoré prijala predošlá koalícia, ktorej súčasťou bol aj Peter Pellegrini. Jeho tvrdenie hodnotíme ako pravdivé.

To je myslené tak, ako dneska je materská dovolenka, že dneska, keď ste bežne s chorým dieťaťom doma, dostávate 55 % z hrubého vymeriavacieho základu, to znamená z hrubej mzdy. Keď máte tisíc hrubú mzdu, tak dostanete 550 v čistom. My sme navrhli, že keď budete doma na tej pandemickej OČR, tzn. štát vás prinúti s dieťatkom zostať doma, lebo zavrel školy, aby ste dostávali 75 % z toho hrubého, to je 750 EUR z tisícky

Výška ošetrovného (tzv. OČR) je stanovená na 55 percent dennej hrubej mzdy. Vláda v jarnej reakcii na pandémiu zaviedla tzv. pandemickú OČR. Nárok na ňu majú rodičia, ktorých deti musia ostať doma kvôli zavretým školám či škôlkam.

Poslanci strany Hlas v parlamente navrhli zvýšenie pandemickej OČR na 75% denného vymeriavacieho základu. Tvrdenie Petra Pellegriniho preto hodnotíme ako pravdivé.

už sme 6 mesiacov pomaly od prvej vlny, takže to (588 000 000 eur vyplatených na korona-pomoci firmám a živnostníkom – pozn.)  je veľmi malé číslo a je to asi 0,5 % nášho HDP oproti iným krajinám, kde dávalo Nemecko 8 % a niektoré krajiny ešte viac.

Výška reálne vyplatenej štátnej pomoci firmám a živnostníkom postihnutých koronakrízou je asi 0,5 percenta slovenského HDP. Koľko peňazí skutočne naliala vo forme porovnateľnej pomoci do ekonomiky nemecká vláda, nie je z verejne dostupných zdrojov známe. Tvrdenie Petra Pellegriniho preto hodnotíme ako neoveriteľné. 

K 23. septembru Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poslalo zamestnávateľom a živnostníkom takmer 558 miliónov eur. To sú však iba peniaze v rámci tzv. nástroja kurzarbeit, ktorý štát vypláca cez dohody o poskytovaní pomoci. 

Ďalšie stovky miliónov eur úrady vyplatili na tzv. pandemickom ošetrovnom či pandemických PN-kách. 15 októbra minister práce Milan Krajniak hovoril o 220 miliónoch vyplatených na týchto opatreniach (12:40).  

Milióny eur do ekonomiky pritiekli aj cez tzv. bankové antikorona záruky Slovak Investment Holdingu. 

Slovenské HDP je cca 100 miliárd eur ročne. 588 miliónov je teda asi 0,5 percenta HDP. 

Nemecko na jar ohlásilo záchranný balík vo výške viac ako 10 percent HDP. Koľko peňazí však do ekonomiky reálne pritieklo, nie je z verejne dostupných informácií známe. 

Demagóg.SK oslovil so žiadosťou o vyjadrenie aj Petra Pellegriniho, email zostal bez odpovede.