Peter Pellegrini

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini

Na základe oficiálnych výsledkov parlamentných volieb z roku 2016 a na základe rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov výrok hodnotíme ako pravdivý.

Peter Pellegrini bol v parlamentných voľbách 5. marca 2016 zvolený za poslanca Národnej rady ako tretí v poradí za stranu SMER-SD, pričom získal 193 420 prednostných hlasov. Po voľbách sa Pellegrini stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. Mandát poslanca si z toho dôvodu na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady z 24. marca 2016 neuplatnil, jeho náhradníkom sa stal Martin Nemky.

Ústava SR v článku 114 (druhý oddiel - Vláda Slovenskej republiky) skutočne uvádza, že: “Vláda je za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.” Výrok hodnotíme ako pravdivý.

..SMER má najviac mandátov lebo má tri (v EP, pozn.), Progresívne Slovensko získalo 2 mandáty a SPOLU získalo 2 mandáty, len kvôli tomu, že sa spojili 2 strany majú tých mandátov viac (…).

Na základe oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu výrok hodnotíme ako pravdivý.

Strana SMER získala vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019 tri mandáty a koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia získala celkovo štyri mandáty (definitívne výsledky hlasovania). Konkrétne tieto mandáty získali členovia Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a Martin Hojsík, a členovia SPOLU Vladimír Bilčík a Michal Wiezik. Koalícia kandidovala so spoločným programom, ale v Európskom parlamente budú jednotlivé strany súčasťou rôznych frakcií. Progresívne Slovensko je členom frakcie ALDE (Aliancia liberálov a demokratov za Európu) a poslanci za SPOLU budú členmi frakcie EPP (Európska ľudová strana).

…sovietski a potom aj ruskí predstavitelia sa ospravedlnili Čechom a Slovákom za túto aktivitu (okupácia v roku 1968, pozn.)…

Aj keď je pravdou, že traja predstavitelia Sovietskeho zväzu resp. Ruskej federácie sa od invázie do Československa v roku 1968 dištancovali, nikdy sa Čechom a Slovákom za tieto udalosti priamo neospravedlnili. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Michail Gorbačov, ktorý stál na čele už neexistujúceho Sovietskeho zväzu v rokoch 1985 až do jeho zániku v roku 1991, sa k okupácii Československa v roku 1968 vyjadril už v roku 1989, kedy povedal, že reakcia sovietskeho vedenia na vývoj v Československu v roku 1968 "nebola úplne adekvátna". Neskôr v roku 2006 označil likvidáciu československého "socializmu s ľudskou tvárou" v roku 1968 za chybu.

Boris Jeľcin, prezident Ruskej federácie v rokoch 1991 – 1999, sa taktiež k okupácii v roku 1968 vyjadril, pričom kládol dôraz na to, že Rusko s týmto aktom nemá nič spoločné, keďže išlo o akciu ZSSR. "Tento vpád odsudzujeme ako agresiu, ako útok na zvrchovaný, samostatný štát, ako vmiešavanie do jeho vnútorných záležitostí. Nové demokratické Rusko nenesie za túto akciu žiadnu zodpovednosť. Je za ňu zodpovedné bývalé vedenie ZSSR (Sovietsky zväz, pozn.) a KSSS (sovietska komunistická strana, pozn.).“ V roku 1993 Jeľcin spolu so slovenským prezidentom Michalom Kováčom podpísal zmluvu o priateľských vzťahoch a spolupráci, ktorá okrem iného odsúdila „antihumánnu podstatu totality, želajúc si definitívne skoncovať s totalitnou minulosťou, ktorá sa prejavila aj v pošliapaní zásad medzinárodného práva v roku 1968 a ďalšom neospravedlniteľnom zotrvaní sovietskych vojsk na československom území“.

Súčasný prezident Ruskej federácie Vladimir Putin počas návštevy Prahy v roku 2006 prezentoval svoj pohľad na inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 týmito slovami: "Musím vám povedať celkom otvorene, že samozrejme nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť, ale mravná zodpovednosť tu je."  

Ani jeden z týchto predstaviteľov ZSSR či Ruskej federácie sa však priamo za udalosti, ktoré sa udiali v roku 1968 neospravedlnil, aj keď je pravdou, že sa od nej jasne dištancovali.

Túto nepravdivú rétoriku mylne prezentovali aj niektoré médiá, medzi inými britská BBC, ktorá vo svojom článku z roku 2015 napísala: „Ministerstvo zahraničných vecí SR … poukázalo na to, že Rusko sa v minulosti oficiálne ospravedlnilo za inváziu a následnú okupáciu.“ Naopak, Radio Praha počas spomínanej Putinovej návštevy Prahy v roku 2006 upozornilo na to, že Putin síce označil okupáciu za tragédiu, avšak, ako nesprávne konštatovali viaceré české médiá, neospravedlnil sa. Niekoľko českých novín dnes ráno tvrdilo, že pán Putin sa ‘ospravedlnil’ za sovietsku inváziu v roku 1968. Nezašiel ale tak ďaleko  - v opise udalostí z roku 1968 použil termín ‘tragédia’. Poukázal tiež na návštevu svojho predchodcu Borisa Jeľcina v Prahe v roku 1993 a na Jeľcinov opis udalostí z roku 1968 ako akt agresie."

…(SMER-SD, pozn.) má za sebou 20-ročnú históriu. Teraz v decembri bude oslavovať 20 rokov.

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže Robert Fico založil stranu SMER v októbri 1999 po svojom odchode zo strany SDĽ. Jej stanovy boli pritom prijaté ustanovujúcim snemom 11. decembra 1999 v Stupave. V súlade s uvedeným výrok premiéra bude teda strana SMER-SD oslavovať v decembri 20 rokov od svojho založenia.