MUDr. Peter Osuský

Osobné údaje
Titul(y) / Meno(á) / Priezvisko(á) MUDr. Peter Osuský, PhD.
Adresa(y) Palisády 32, 811 06 Bratislava, Slovensko
E-mail(y) peter_osusky@nrsr.sk
Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská republika
Dátum narodenia 11. október 1953

Pracovné skúsenosti
Od – do Júl 2010–trvá
Pracovné zaradenie Poslanec NR SR
Názov a sídlo zamestnávateľa Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava

Od – do December 2010 – trvá
Pracovné zaradenie Poslanec Mestského zastupiteľstva Bratislavy
Názov a sídlo zamestnávateľa Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Od – do December 2010 – trvá
Pracovné zaradenie Zástupca starostky
Názov a sídlo zamestnávateľa Mestská časť Bratislava Staré Mesto, Bratislava

Od – do November 2006 – november 2010
Pracovné zaradenie Poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto (nešlo o pracovný pomer)
Názov a sídlo zamestnávateľa Mestská časť Bratislava Staré Mesto, Bratislava

Od – do Február 2003 – február 2011
Pracovné zaradenie Prorektor Univerzity Komenského pre medzinárodné vzťahy
Názov a sídlo zamestnávateľa Univerzita Komenského, Bratislava

Od – do September 1998 – september 2002
Pracovné zaradenie Poslanec NR SR
Názov a sídlo zamestnávateľa Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava

Od – do 1991 – 1994
Pracovné zaradenie Prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
Názov a sídlo zamestnávateľa Lekárska fakulta Univerzita Komenského, Bratislava

Člen strany: Sloboda a Solidarita (SaS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Osuský

Peter Osuský

ja som človek 20 rokov bez káuz, 20 rokov v politike s prerušeniami, 7 rokov som reálne bol členom parlamentu, ale tiež sa nikomu nepodarilo na mňa nič vytiahnuť.

Demagog.SK nezistil žiadnu kauzu resp. obvinenia spojené priamo s osobou P. Osuského. Osuský pravdivo uvádza, že je 7 rokov poslancom NR SR. Ním bol v období 1. vlády Mikuláša Dzurindu v rokoch 1998-2002 (za koalíciu stranu SDK) a od vlády Ivety Radičovej ním je až doteraz (2010-2012 za stranu Most-Híd - ako člen OKS a od roku 2012 za stranu SaS). Aktívny v politike je od roku 1994 keď bol predsedom Demokratickej strany a následne od roku 1995 jej podpredsedom. Od roku 2001 do roku 2011  podpredsedom OKS a v roku 2012 vstúpil do SaS. Ide celkovo o približne 20 rokov v politike. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

…z toho pri predchádzajúcom (pokuse – bol zvolený vo voľbách do NR SR, pozn.) zo 43.miesta…

Je pravdou, že P. Osuský bol v roku 2010 zvolený zo 43 miesta na kandidátke MOST-HÍD. V roku 2010 bol P. Osuský zvolený do NR SR na kandidátnej listine za MOST-HÍD - v tomto prípade bol zvolený zo 43.miesta na kandidátskej listine strany (strana MOST-HÍD mala číslo 18). V predčasných voľbách v roku 2012 kandidoval na kandidátnej listine za SaS z 15 miesta. 

Prezident nemá zákonodárnu iniciatívu. Ako poslanec môžem podávať návrhy zákona, ako prezident nemôžem.

Podľa Slovníka parlamentných pojmov, zákonodarná iniciatíva je oprávnenie predkladať parlamentu návrhy zákonov. Národnej rade môžu predkladať návrhy zákonov poslanci, výbory národnej rady a vláda Slovenskej republiky. Je pravdou, že prezident SR nemá zákonodárnu iniciatívu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Parlament samozrejme ako vieme, hladko 76 hlasmi zvetuje prezidentovo veto.

Ústava SR, piata hlava, Čl. 84, ods. 3, (.pdf, s. 25) uvádza, že "na prijatie zákona vráteného
prezidentom Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. o) je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov",
čo je v prípade 150-členného parlamentu SR skutočne 76. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Veľmi rád by som hovoril k občanom… ak ako mal prezident Roosevelt v ťažkých časoch druhej svetovej vojny, keď krvácali americkí synovia na bojiskách po celom svete, svoje hovory od krbu…

Je pravdou, že to bol Franklin D. Roosevelt kto hovoril k občanom USA v od roku 1933 do roku 1944, teda aj časoch druhej svetovej vojny, v príhovoroch, ktoré sa prezývali hovory od krbu
Portál history.com uvádza:

"From March 1933 to June 1944, Roosevelt addressed the American people in some 30 speeches broadcast via radio, speaking on a variety of topics from banking to unemployment to fighting fascism in Europe. Millions of people found comfort and renewed confidence in these speeches, which became known as the "fireside chats."