Peter Kmec

Člen strany: Hlas ()


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Kmec

Peter Kmec

Združenie poľnohospodárov Slovenska, ktorí verejne vyjadrili, že proste vedie sa paralelná diskusia (o pláne obnovy, pozn.) bez ich účasti. To isté sa napr. teraz objavilo vrátane budovania cyklotrás, kde cyklokoalícia povedala, že vôbec s nimi neboli tieto veci konzultované.

Slovenskí poľnohospodári vstúpili v októbri 2020 do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom bolo o.i. prijímanie podľa nich nekoncepčných rozhodnutí bez diskusie s farmármi a nezahrnutie agropotravinárstva do priorít Plánu obnovy EÚ. 

Ministerstvo pôdohospodárstva chcelo z tychto peňazí financovať svoje vlastné priority za 2,4 miliardy eur. Do októbrového plánu však nakoniec dostalo len pozemkové úpravy za 36 miliónov. 

V decembri 2020 Ministerstvo financií zverejnilo detailnejší návrh Plánu obnovy, no agropotravinárstvo v ňom opäť takmer úplne chýbalo. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora poslala premiérovi Igorovi Matovičovi tretí list s prosbou, aby situáciu v agrosektore riešil.

Združenie poľnohospodárov Slovenska však medzi signatármi listu nebolo. 

V návrhu Plánu obnovy, ktorý rezort financií zverejnil v decembri, chýbala aj podpora cyklodopravy. Združenie Cyklokoalícia uviedlo, že „aj keď (sme) tejto téme tento rok venovali množstvo úsilia a hodín práce, cyklodoprava z neho žiaľ napokon vypadla.” 

Neskôr kritizovali „minimálne zapojenie verejnosti” do prípravy Plánu obnovy. Podporil ich aj minister životného prostredia Ján Budaj. Minister dopravy Andrej Doležal napokon vo februári 2021 vyhlásil, že z Plánu obnovy pôjde na podporu cyklodopravy 100 miliónov eur. Tvrdenie Petra Kmeca hodnotíme ako ešte pravdivé.

Treba sa vrátiť zase k tej odbornej debate, začať zbierať dáta. Bude to veľmi ťažké, pretože na rôznych ministerstvách boli rozprášené analytické jednotky, či už je to ministerstvo životného prostredia, či už je to ministerstvo zdravotníctva, implementačná jednotka na Úrade vlády, takže vlastne my sme stratili tie analytické kapacity, s ktorými sme mali pracovať.

Viaceré ministerstvá zmenili a tým oslabili svoje analytické jednotky, neprišli sme však o nich (úplne). Keďže tvrdenie Petra Kmeca budí dojem, akoby rezorty úplne stratili svoje analytické kapacity, čo ale nie je pravda, hodnotíme ho ako zavádzajúce. 

Po nástupe vlády Igora Matoviča odišiel z Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva jeho dovtedajší šéf Martin Smatana. Po ňom v tejto analytickej jednotke skončili ďalší jej pracovníci. Rezort ju neskôr premenoval na Inštitút zdravotných analýz a vytvoril nový tím.

„Minister ohlásil, že má inú predstavu o úlohe inštitútu. Je to jasné aj z názvu: už sa nebude volať IZP – Inštitút zdravotnej politiky, ale Inštitút zdravotných analýz. Budeme stále robiť podklady, ale už by sme nerobili implementáciu,” hovoril o nových analytikoch Smatana. 

Vláda tiež presunula Implementačnú jednotku - analytický útvar pod Úradom vlády - na Ministerstvo financií. Mnohí analytici s tým nesúhlasili a podali preto výpoveď. 

Inštitút enviromentálnej politiky stále funguje a publikuje pod Ministerstvom životného prostredia. Na Ministerstve školstva sa však rozpadla tamojšia analytická jednotka.

Vláda nám nepredložila konkrétne predstavy (plánu obnovy, pozn.), ako naplniť tie rozhodnutia a predstavy, ktoré prišli z Bruselu a ako ich potom implementovať do tých národných priorít. Máme tu súhrn nejakých základných hesiel a oblastí, do ktorých by chcela vláda tieto peniaze investovať, ale stále nevidíme to mäso, ktoré nám už pán Heger sľuboval.

Plán obnovy je balík opatrení a reforiem, ktoré budú krajiny Európskej únie realizovať do roku 2026. Odporúčania a podmienky dáva pre nich Európska komisia. Slovensko na zaslanie finálnej verzie plánu čas do konca apríla 2021.

Ministerstvo financií zverejnilo v decembri 2020 stručnú, 15-stranovú verziu plánu, ktorá vymenúva oblasti a sumy, ktorými majú byť podporené. 400 stranovú verziu poslalo Európskej komisii, neskôr unikla a anonym ju zverejnil na webe. 

Nie je to však konečná podoba plánu, o nej ministri stále rokujú. Šéf rezortu financií Eduard Heger uviedol, uviedol, že: „nemá(m) problém so zverejnením plánu obnovy. Ide o Slovensko a jeho konečnú podobu sme plánovali zverejniť od prvého dňa jeho tvorby.“ 

Poslanci Smeru žiadali 5. a 26. februára zverejnenie slovenského plánu obnovy, no neuspeli. Tvrdenie Petra Kmeca hodnotíme ako pravdivé.

Táto francúzska spoločnosť Sanofi ponúkla svoje výrobné kapacity pre iné vakcíny, nie pre svoje, pretože tú bude mať vyvinúť oveľa neskôr.

Koncom januára sa firma Sanofi dohodla s firmou BioNTech,  že vo frankfurtskom závode vyrobí pre Európsku úniu viac ako 125 miliónov vakcín. Produkcia by mala začať v lete 2021. 

Zhruba o mesiac neskôr sa Sanofi dohodlo na výrobe vakcíny aj s firmou Johnson & Johnson. Po schválení vakcíny by závod v Marcy l’Etoile mal vyrábať približne 12 miliónov dávok mesačne. 

Sanofi samotné vyvíja dve vakcíny. Prvú v spolupráci s firmou GSK, nachádza sa v druhej fáze klinického testovania. 

Druhou je mRNA vakcína vyvíjaná v spolupráci s firmou Translate Bio, u ktorej sa očakáva začiatok klinickej štúdie. Tvrdenie Petra Kmeca hodnotíme ako pravdivé.

Pretože do konca apríla máme predložiť konkrétny materiál Európskej komisii, ktorá by mala schváliť. Schvaľovací proces je potom 2-6 mesiacov v závislosti od toho, teda kto príde prvý bude mať rýchlejšie schvaľovaný ten plán (plán obnovy, pozn.).

Podľa zverejnenej časovej osi by mal základný schvaľovací proces Plánu obnovy trvať najviac 3 mesiace - nie šesť. Po nich má členský štát dostať časť peňazí na naštartovanie reforiem. Tvrdenie Petra Kmeca pre túto nepresnosť hodnotíme ako nepravdivé. 

Plán obnovy pre Európu je stimulačný balík, ktorým Európska komisia prerozdelí 750 miliárd eur medzi členské štáty EÚ zasiahnuté pandémiou. Majú z neho financovať najmä reformy v oblasti životného prostredia, digitalizácie a obnovu ekonomiky po koronakríze.

Členské štáty musia poslať Európskej komisii konkrétne plány na schválenie do 30. apríla 2021

Podľa zverejneného timelinu schváli plán do dvoch mesiacov od predloženia Európska komisia, do ďalšieho mesiaca Rada EÚ. 

Potom, do dvoch mesiacov od schválenia Európska komisia vyplatí 13 percent z celkovej sumy, aby tým podporila štart reforiem. 

Neskôr môžu štáty požiadať o preplatenie ďalších súm dvakrát do roka, keď splnia predpokladané míľniky. Do dvoch mesiacov predbežne posúdi ich plán komisia, po konzultácii s expertnou skupinou dostane štát peniaze.