MUDr. Peter Chudík

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Peter Chudík

Peter Chudík

…opravujeme cesty II. a III. triedy, za posledných 10 rokov 200 mil. eur (…

Podľa záverečných účtov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za obdobie rokov 2007-2016, teda obdobie posledných 10 rokov, vynaložil kraj na opravu a údržbu ciest II. a III. triedy 155 467 511 eur. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

 
Správu a opravu komunikácií II. a III. triedy kraj zabezpečuje pomocou vlastnej organizácie Správa a údržba ciest PSK. Po sčítaní čerpania bežných výdavkov za správu a údržbu ciest podľa záverečných účtov Prešovského kraja z rokov 2007-2016 vyšlo, že kraj na práce v rámci kategórií Výstavba a oprava diaľníc a ciest a Správa a údržba ciest za obdobie posledných desiatich rokov minul 155 467 511 eur. "V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú vykazované bežné výdavky spojené s údržbou ciest II. a III. kategórie" (.pdf, s. 52).

Čerpanie bežných výdavkov organizáciou Správa a údržba ciest PSK vyzeralo v jednotlivých rokoch nasledovne. V roku 2007 činila celková suma 13 410 476 eur (.pdf, s. 3), v roku 2008 15 880 469 eur (.pdf, s. 3). V týchto rokoch platila na Slovensku slovenská koruna, ktorej hodnoty sme vydelili jej konverzným kurzom k euru (1 euro = 30,126 Sk). Originálne výdaje na stavbu a úpravu ciest boli 404 004 000 Sk v roku 2007 a 478 415 000 Sk v roku 2008. Ďalšie výsledné sumy sú už v eurách: 15 874 596 eur v roku 2009 (.pdf, s. 5), 14 411 592 eur v roku 2010 (.pdf, s. 4), 15 421 733 eur v roku 2011 (.pdf, s. 8), 14 929 734 eur v roku 2012 (.pdf, s. 8), 16 418 941 eur v roku 2013 (.pdf, s. 8), 15 794 449 eur v roku 2014 (.pdf, s. 8), 16 705 981 eur v roku 2015 (.pdf, s. 8), a 16 619 540 eur v roku 2016 (.pdf, s. 10).

…nemocnice, ktoré sú súčasťou PSK, či už v Starej Ľubovni, podľa INEKA prvá trikrát po sebe, nemocnica vo Svidníku je 4. v poradí…problém odborných lekárov (…) to je situácia najmä pre ministerstvo zdravotníctva…

Peter Chudík uviedol správne umiestnenie nemocníc v Starej Ľubovni a Svidníku v hodnotení INEKO. Zdôrazňujeme však, že nemocnica vo Svidníku sa nenachádza v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Chudík taktiež správne zhodnotil problém s odbornými lekármi a kompetenciu Ministerstva zdravotníctva. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa aktuálnej štatistiky, ktorú prinieslo INEKO, je nemocnica v Starej Ľubovni na prvom mieste v rebríčku najlepších všeobecných nemocníc, pričom nemocnica vo Svidníku je na štvrtom mieste. Takisto je pravdou, že nemocnica v Starej Ľubovni sa umiestnila na prvom mieste tretíkrát po sebe, keď dokázala obhájiť prvenstvá z rokov 2015 a 2016. Je potrebné ale dodať, že kým nemocnica v Starej Ľubovni je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, nemocnica vo Svidníku patrí akciovej spoločnosti Svet zdravia.

Problém nedostatku odborných, či všeobecných lekárov je problém celého Slovenska. Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth pre portál spravy.pravda.sk potvrdil, že "V tomto období v ambulantnom sektore chýbajú lekári v každej odbornosti od pediatrov cez všeobecných lekárov až po geriatrov."
Ministerstvo zdravotníctva problém z nedostatkom lekárov riešilo spustením Rezidentského programu v roku 2013, ktorý má prilákať mladých lekárov do regiónov. Tento program sa však zameriava na všeobecných lekárov. Opatrenia, ktoré by pomohli rastu počtu odborných lekárom, ministerstvo zatiaľ neuskutočnilo

K 30. septembru 2015 bolo v PSK nezamestnaných 16, 3 %, teraz, o dva roky neskôr, 10, 3 %, 6 % dole…

Výrok Petra Chudíka považujeme za pravdivý, pretože údaje súhlasia s tými, ktoré zverejnilo na svojej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny zverejňuje na svojej stránke každý mesiac údaje o nezamestnanosti podľa územného členenia. Na štatistikách zverejnených v septembri 2015 (.zip) a septembri 2017 (.zip) vidíme, že miera nezamestnanosti v PSK klesla o takmer 6 percentuálnych bodov.

… my (PSK, pozn.) môžeme ovplyvňovať platy našich zamestnancov, máme ich 6 tisíc. (…) teraz za posledné dva roky, aj tento rok, dávame na záver roka 50 – 100 % z 13. platu…

Peter Chudík správne uviedol približný počet zamestnancov úradu a zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Zápisnice z decembra roku 2015 aj 2016 potvrdzujú, že zastupiteľstvo schválilo odmeny pre poslancov a podpredsedov. O odmenách pre zamestnancov v roku 2016 vo forme 13. platu informovala aj hovorkyňa úradu. Informácie o podobnom odmeňovaní v roku 2015 a 2017 nie sú dostupné. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.
Chudík hovorí o počte zamestnancov, ktorí spadajú pod PSK a o tom, že kraj môže ovplyvňovať ich platy. O týchto bodoch sa vyjadril pravdivo.
Podľa §9  ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) "Samosprávny kraj financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov"
Prešovský samosprávny kraj mal podľa záverečného účtu z roku 2016 vo svojej pôsobnosti k 31. decembru 2016 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 136 organizácií.

V záverečnom účte sa takisto píše, že plánovaný počet zamestnancov (úradu PSK) podľa organizačnej štruktúry úradu bol k 31. decembru 2016 224 zamestnancov,
ku koncu sledovaného obdobia bol priemerný evidenčný počet zamestnancov 202, 18 zamestnancov bolo vykazovaných v mimoevidenčnom stave (materská a rodičovská dovolenka a uvoľnenie na výkon verejnej
funkcie)

V oblasti doprava bolo evidovaných 621 zamestnancov, v oblasti vzedlávanie tvoril súčet zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácii 3 529 a v oblasti sociálne zabezpečenie 1 462. Spolu so zamestnancami úradu PSK, ktorých bolo 202 (bez zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke a uvoľnených na výkon verejnej funkcie) vyplácal PSK podľa záverečného účtu 5 814 zamestnancov, čiže približne 6 tisíc.
Chudík tiež uviedol. že tento rok, ako aj posledné dva roky dá zamestnancom v kraji odmenu vo forme 13. platu vo výške 50-100 % regulárneho platu. Informácie o tohtoročných odmenách na konci roka sa nám nepodarilo dohľadať.
V roku 2016 informoval portál denníku SME, že "Zamestnanci všetkých organizácií v pôsobnosti PSK dostanú podľa vedúcej finančného odboru Márie Holíkovej koncoročné odmeny v podobe 13-teho platu.V každej organizácii si na tento účel mali ušetriť zhruba polovicu nákladov. Rozdiel v sume im doplatí Úrad PSK."
Podľa zápisnice z 22. zasadnutia zastupiteľstva PSK z 12. decembra 2016, schválili poslanci odmeny vo výške mesačného platu podpredsedom a poslancom kraja.
Taktiež podľa zo zápisnice 15. zasadnutia zastupiteľstva PSK z 15. decembra 2015 si nechali poslanci aj podpredsedovia schváliť odmeny vo výške 500 €
V oboch prípadoch zastupiteľstvo nerokovalo o odmenách pre zamestnancov úradu a poslancov v zriaďovateľských organizáciach.

…snažíme sa zvýšiť cestovný ruch, napríklad hrad v Starej Ľubovni, ktorý sa pomaly dostáva skoro ako najnavštevovanejšie miesto na Slovensku, rozdiel medzi Oravským zámkom je už len 5 tis. návštevníkov ročne, niekedy bolo 40 –50 tis.

Návštevnosť hradu v Starej Ľubovni sa za posledné roky výrazne zvýšila: z 76 456 osôb v roku 2012 na 185 556 osôb v roku 2016. V rovnakom období narástol aj počet návštevníkov na Oravskom hrade: z 158 829 v roku 2012 na 182 334 v roku 2016. Rozdiel v návštevnosti hradov bol v roku 2012 celých 82 373 osôb, kým v roku 2016 už mal väčšiu návštevnosť hrad v Starej Ľubovni o 3 222 osôb. Peter Chudík ani odhadom neuviedol správne čísla a nedisponoval ani správnymi informáciami o tom, ktorý hrad mal v minulom roku väčšiu návštevnosť. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.
Hrad v Starej Ľubovni v roku 2016 navštívilo 185 556 ľudí, čo je oproti roku 2015 a 143 550 návštevníkom nárast o 29 %. Na Oravský hrad v roku 2016 zavítalo 182 334 osôb. Oproti roku 2015 (162 381 osôb) narástol počet návštevníkov o 12 %. Z tohto vyplýva, že hrad v Starej Ľubovni v roku 2016 navštívilo o 3 222 ľudí viac ako Oravský hrad. Pre porovnanie, v roku 2012 bol počet návštevníkov hradu v Starej Ľubovni 76 456 a Oravského hradu 158 829. To je rozdiel celých 82 373 návštevníkov v prospech Oravského hradu (.pdf, s. 2).
Svoju snahu zlepšiť cestovný ruch v kraji komentoval jeho aktuálny predseda Chudík napríklad nasledovne: „V minulom roku (2015, pozn.) sme do oblasti kultúry investovali takmer 11 miliónov eur. Je to suverénne najvyššia čiastka v histórii a som rád, že sa nám takto podarilo aspoň sčasti splatiť dlh, ktorý sme mali voči našim kultúrnym inštitúciám.“ Na oblasť Kultúrne služby boli v PSK z bežného (upraveného) rozpočtu v období posledných štyroch rokov (2013-2016) vyčlenené prostriedky v nasledovnej výške: 8 198 511 eur v roku 2013 (.pdf, s. 7), 8 727 799 eur v roku 2014 (.pdf, s. 7), 9 440 663 eur v roku 2015 (.pdf, s. 4), a 9 935 985 eur v roku 2016 (.pdf, s. 6).