Mgr. Pavol Hladký

Pavol Hladký sa narodil 7. novembra 1964 v Považskej Bystrici. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Absolvoval tiež Professional Training – Supply, Purchasing and Materials Management vo Švajčiarsku.
Pôsobil ako programátor, neskôr v rokoch 1992 – 2010 ako súkromný podnikateľ, viedol spoločnoť ADIP – Pavol Hladký a zastupoval ju v zahraničí.
V rokoch 1993 – 2001 bol spoluvlastníkom a konateľom spoločnosti KANORG PH s.r.o. V súčasnosti je konteľom spoločností IH TRADING s.r.o. a Q-METAL s.r.o.

Člen strany: Sloboda a Solidarita (SaS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Pavol Hladký

Pavol Hladký

Ja by som rád ešte zareagoval najskôr na tú vašu predchádzajúcu otázku, že prečo nezávislí poslanci alebo teda kandidáti, že prečo ich úspech v takom meradle. Osobne si myslím, že je to určitý trend. …

Podiel zvolených nezávislých kandidátov komunálnych voľbách 2010 bol 22,66%.

Podiel zvolených nezávislých kandidátov komunálnych voľbách 2006 bol 17,10%.

Podiel zvolených nezávislých v roku 2002 bol 13,46%.

…aj keď teda my vlastného primátora sme nezískali v žiadnom z okresných miest kde sme stavali primátorov, ale boli sme súčasťou koalície v niektorých mestách, na Liptove, dokonca na Kysuciach, kde vyhrali kandidáti ktorých sme podporovali.

Zoznam obcí, kde vyhrali kandidáti, ktorých podporovala SaS sú k dispozícii tu.