Ing. Pavol Abrhan

* 25.07.1959 Vráble
Vzdelanie
1978-1983 VŠP, odbor poľnohospodárske meliorácie, Nitra
1974-1978 Stredná priemyselná škola stavebná

Profesionálna prax:
2010 znovuzvolený za poslanca NR SR za KDH
2008 predseda výboru NR SR pre médiá a kultúru
2006 znovuzvolený za poslanca NR SR za KDH
# Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj (člen)
# Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS (člen)
od roku 2002 poslanec NR SR za KDH
2001-2002 KDH Bratislava, vedúci volebného štábu
1997-2001 T.V. Com s.r.o. Svätý Jur, riaditeľ , manažér
1996-1997 Hosta Office s.r.o. Senica – manažér
1994-1996 KDH Bratislava, riaditeľ oddelenia pre regionálnu politiku
1990-1994 OC KDH Nové Zámky, tajomník
1985-1990 Štátna melioračná správa, Nové zámky, Levice, Bratislava
1983-1985 JRD Nové Zámky

Politická angažovanosť:
2009 člen predsedníctva KDH
2004 ústredný tajomník KDH
2002 poslanec KDH
1992-2004 člen predsednictva KDH
1992-1993 sekretár Rady KDH
1991-1992 člen předsednictva KDH
1990-1994 tajomník OC KDH

(zdroj: osobnosti.sk)

Člen strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Pavol Abrhan

Pavol Abrhan

A tá schôdza (ktorá obviniť prezidenta z porušenia právomocí, pozn.) nie je ani neúplná, je prerušená. Rokovanie tej schôdze je prerušené. Jednoducho z toho dôvodu, že poslanci strany Smer všetci odišli a odovzdali vedenie schôdze opozícii a vôbec sa nezúčastňovali.

Podobný výrok sme overovali v rámci relácie O 5 minút 12 (17.február 2013):

Rokovanie 15. parlamentnej schôdze otvoril predseda parlamentu Pavol Paška. Následne využil svoje právo predsedu NR SR vystúpiť v rozprave, kedykoľvek o to požiada (Rokovací poriadok NR SR, § 28.pdf) a vyslovil svoj postoj a názor k tomuto bodu programu. Po jeho vystúpení opustili poslanci NR SR za stranu SMER-SD rokovaciu miestnosť. Následne vystúpil predkladateľ návrhu podania obžaloby na prezidenta SR, Martin Poliačik.

Na záver rozpravy poslancov, ktorí zostali na rokovaní prítomní, podala poslankyňa Lucia Žitňanská návrh:

"Pán predseda, toto sa nemalo stať a nemalo sa stať ani to, čo tu predviedol pán predseda Paška, a nemalo sa stať ani to, že tu takto nedôstojne rokujeme. Preto navrhujem procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie tejto schôdze a pokračovali v dôstojných podmienkach." 

Schôdza bude pokračovať dňa 12. marca o 13 hodine.
Jozef Čentéš bol zvolený NR SR za generálneho prokurátora 17. 6. 2011. 17. februára 2012 teda ubehlo presne 20 mesiacov od jeho zvolenia. Keďže sa jedná o malý časový rozdiel a tento nijako nevylepšuje argumentačnú pozíciu Pavla Abrhana, považujeme jeho výrok za pravdivý.

Tiež v októbri ho predložil (Procházka návrh programu, pozn.) a chcel, aby v januári Rada o tom hlasovala a buď ho prijala, alebo odmietla. A my dlhodobo máme pripravené, že v roku 2014 budeme mať programovú konferenciu.

Programovú platformu Alfa prestavil Radoslav Procházka 20. októbra 2012 na Rade KDH v Skalici, odpoveď strany očakával na najbližšej Rade KDH v januári 2013 (sme.skpravda.sk). 

Najbližší snem strany, na ktorom sa môže prerokovávať program KDH, sa plánuje až na rok 2014 (sme.sk). Abrhan sa vyjadril, že na programe budú pracovať a diskutovať už počas roku 2013. „Program by mal byť hotový v lete a na jeseň na okresných snemoch budú o ňom delegáti diskutovať. To však neznamená, že Procházkov návrh odmietame, budeme sa ním zaoberať, pričom privítame každý návrh,“ zdôraznil podľa denníku SME.

Prišiel (Procházka, pozn.) s návrhom stanov. No tak fakt je ten, že my sme konzervatívna strana, a že sme ten návrh prijali. Vytvorili sme komisiu, do ktorej sme ho pozvali a on povedal, že buď sa tie stanovy zmenia hneď alebo potom nebudem kandidovať na žiadnu funkciu v hnutí.

Pavol Abrhan pravdivo uvádza priebeh udalostí ohľadom zmeny stanov a návrhu, ktorý v tomto smere Radoslav Procházka podával. Jeho nezáujem kandidovať na funkcie v hnutí však nekorektne dáva do súvisu s Procházkovým odmietnutím účasti v komisii na zmenu stanov. Je pravda, že Procházka požadoval promptnejšiu zmenu, svoje rozhodnutie nekandidovať na žiadnu funkciu v rámci hnutia však deklaroval už spolu s predstavením návrhu na zmeny stanov a navyše zdôraznil, že toto rozhodnutie nezmení ani v prípade, že bude jeho návrh prijatý jednohlasne. Abrhanov výrok preto považujeme za zavádzajúci.

Portál DobreNoviny.sk uviedol 20. 6. 2012, že Procházka plánuje na sneme KDH predložiť návrh na zmenu stanov, v ktorom šlo predovšetkým o zníženie počtu podpredsedov strany zo šiestich na troch a posilniť postavenie regiónov vo vedení strany.

Na sneme, ktorý sa konal 23. 6. 2012, túto zmenu nepresadil, podporila ju len tretina prítomných delegátov. Podľa správy TASR z 23. 7. 2012 sa následne KDH rozhodlo vytvoriť komisiu, ktorá bude mať na starosti zmenu stanov a do ktorej bol pozvaný aj Procházka. Táto zmena by sa prerokovala na nasledujúcom sneme KDH, ktorý je naplánovaný na leto 2014.

Denník SME 15. 9. 2012 uvádza, že Procházka účasť v tejto komisii odmietol. Podľa portálu 24hod.sk vyhlásil: „Poskytnem vedeniu výsledky svojej práce na stanovách, ale do komisie si sadnúť nepôjdem. Som totiž presvedčený, že to posledné, čo dnes KDH potrebuje, je nejaká komisia na zmenu stanov." 

O nekandidovaní v hnutí však Procházka podľa portálu Pluska.sk na sneme hovoril len v súvislosti s predstavením zmeny stanov, kedy argumentoval, že zmena nie je motivovaná jeho osobnou túžbou kandidovať na predsedu či podpredsedu.

Definitívne oznámil, že za KDH už nikdy kandidovať nebude, až po Rade KDH v Banskej Bystrici, ktorá sa konala 26. 1. 2013.

Daniel Lipšic nebol z tých nových, lebo bol dva krát minister. Jeden krát bol šéf úradu ministerstva spravodlivosti, čiže 14 rokov pôsobil.

Výrok je pravdivý, pretože Daniel Lipšic (pdf.) pôsobí v politike 14 rokov a bol dvakrát ministrom:
1998-2002- vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR
2002-2006- minister spravodlivosti a podpredseda vlády SR
2006-2010-poslanec NR SR
2010-2012-minister vnútra SR
2012- súčasnosť: poslanec NR SR (KDH, nezávislý)