Pavel Hagyari

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Pavel Hagyari

Pavel Hagyari

Časť pozemkov na starom Solivare patrí mestu a ja som rokoval nedávno priamo so zástupcom firmy a oni privítali práve tento projekt vrátiť soľ do tohto objektu. A rovnako sme sa bavili o využití starých budov tohto solivaru na kultúrne účely, vytvoriť nejakú výstavnú zónu, športovú zónu a podobne.

Napriek tomu, že Hagyari informoval o svojom stretnutí s vlastníkmi areálu
starého areálu prešovského Solivaru, z tohto rokovania nie sú dostupné žiadne
oficiálne mediálne výstupy, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Počas obdobia 2006 až 2014, kedy zastával post primátora Prešova,
Hagyari viackrát avizoval svoj záujem o obnovu starého areálu
Solivaru. 

V roku 2009 sa začalo aktívne hovoriť o projekte soľných kúpeľov a soľných baní, no všetky
vtedajšie plány ostali v štádiu vízií. Na mieste chcel Hagyari zriadiť aj oddychovú zónu, park s lavičkami a detské
ihrisko. 

Jednou z najväčších prekážok sa stalo vlastníctvo pozemkov, na ktorom areál
stojí. Časť pozemkov v tom čase patrila mestu, časť štátnym lesom a časť
štátu. Hagyarimu sa podarilo dohodnúť na výmene pozemkov so štátnymi
lesmi.  

Areál však naďalej patril mestu aj Slovenskému technickému múzeu v
Košiciach. 

V roku 2014 Hagyari inicioval predanie múzea aj Solivarov mestu
Prešov. Rezort kultúry totiž získal financie na rekonštrukciu z Regionálneho
operačného programu už v roku 2010, no s obnovou skladu sa začalo až o štyri
roky neskôr. Kompletne rekonštruovaný sklad soli bol otvorený v marci 2016 a realizácia sa
enormne predražila. 

Hagyari sa k projektu starého Solivaru vrátil aj vo svojej predvolebnej
kampani v roku 2018. Podľa jeho tvrdení sa stretol s majiteľmi areálu a
spolu dospeli ku dohode o obnove ťažby soli, prípadne realizácie projektu v
podobe soľných kúpeľov či soľného mestečka. 

Spoločnosť Prešov Real, ktorá má na starosti napríklad parkovanie, je v strate 200-tisíc.

Údaje z webovej stránky FinStat-u ukazujú, že sa spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. zo zisku v roku 2016 v celkovej sume 57 486 € dostala v roku 2017 do straty až -293 348 €. Pre veľkú odchýlku v tvrdení Hagyariho, hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Spoločnosť Prešov REAL s.r.o. je spoločnosťou s ručeným obmedzením so 100% majetkovou účasťou mesta Prešov. "Zaoberá sa správou a údržbou nebytových priestorov, bytov, parkovísk a ďalších nehnuteľností patriacich do majetku mesta Prešov. Nosnou činnosťou spoločnosti je jej zameranie na správu a údržbu objektov majetku mesta, ktoré má v správe."

Pavel Hagyari má na mysli celkové zvýšenie schválených výdavkov mesta Prešov za rok 2017 z 53 222 766 mil. € na plánovaných 54 907 976 mil. € v roku 2018. Rozdiel medzi týmito sumami predstavuje po zaokruhlení 1,68 mil. eur, čo zodpovedá sume uvedenej Hagyarim. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

… sme riešili problém IPZ Záborské, ktoré som zdedil po bývalom primátorovi, alebo po bývalom vedení…

Post primátora prebral Pavel Hagyari v roku 2006 po Milanovi Benčovi. Mesto pod Benčovým vedením mesto v roku 2005 žiadalo v prepočte 7,6 milióna eur z eurofondov na priemyselný park IPZ Prešov - Záborské, pričom v ňom nemalo podiel a nevlastnilo ani pozemky pod parkom. Keď sa pri kontrole prišlo na tieto chyby, platby z EÚ boli pozastavené a výstavba sa zastavila. Pod vedením Pavla Hagyariho mesto schválilo v roku 2008 kúpu firmy, ktorá IPZ Záborské vlastnila. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Mesto Prešov sa stalo stopercentným  akcionárom správcovskej spoločnosti a
zároveň malo úplnú kontrolu nad projektom priemyselný park Záborské. Odkúpením priemyselného parku sa ale problémy nevyriešili. Keďže peniaze z eurofondov stále blokovala agentúra pre rozvoj investícií a park neprinášal výnosy, mesto v roku 2010 uvažovalo o jeho predaji.

V roku 2013 mala akciová spoločnosť IPZ Prešov na účte 3-tisíc eur, záväzky za 216-tisíc a pohľadávky vo výške 6-tisíc eur. "V priemyselnom parku je zatiaľ len spoločnosť Honeywell, ktorá sama nedokáže zabezpečiť mestskej firme taký príjem, aby bola v zisku. To zapríčiňuje aj dlhodobé neplnenie záväzkov voči veriteľovi, teda mestu Prešov,“ uviedol vtedajší riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností Maroš Handzo. Kvôli neziskovosti bol podaný návrh na zrušenie spoločnosti
s likvidáciou. Mestská rada odporučila
zastupiteľstvu návrh schváliť. "Zároveň poverila primátora Pavla Hagyariho,
aby zvolal valné zhromaždenie v spoločnosti IPZ Prešov a na ňom ako
jediný akcionár rozhodol o jej zrušení likvidáciou.
" Akciová spoločnosť je v súčasnosti zrušená.

Bývalý primátor Benč bol v kauze prešovského priemyselného parku odsúdený na 5 rokov odňatia slobody za subvenčný podvod. Vinným bol Benč uznaný trikrát - vo februári 2013, v novembri 2014 a v marci 2016. Najvyšší súd SR v decembri 2017 Benča nakoniec spod obžaloby oslobodil.

Keď som odchádzal ja, mesto Prešov bolo druhé najmenej zadĺžené mesto. Teraz sme najviac zadĺženým krajským mestom.

Pavel Hagyari o post primátora prišiel po komunálnych voľbách v novembri
2014. Podľa analýzy finančnej stability 50 najväčších miest Slovenska,
ktorú vydal inštitút INEKO, bol v roku 2014 celkový dlh Prešova 29,80 % (.pdf, s. 13). V roku 2017 celkový dlh mesta dosiahol 38,79 % (.pdf, s. 15), čo z Prešova spravilo najzadĺženejšie krajské mesto. Avšak v roku 2014 Prešov nebol druhým ale až štvrtým krajským mestom s najmenším dlhom (po Košiciach, Banskej Bystrici a Trnave). Výrok hodnotíme ako nepravdivý.