Natália Milanová

Člen strany: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Natália Milanová

Natália Milanová

…mne bol sympatický model dvanástich voliteľov tzv. ktorý bol predložený do parlamentu minulé volebné obdobie…

V minulom volebnom období parlament rokoval o novom návrhu spôsobu voľby šéfa RTVS, ktorého mali voliť dvanásti volitelia. Tvrdenie Natálie Milanovej preto hodnotíme ako pravdivé. 

Podľa dnes platného Zákona o Rozhlase a televízii Slovenska volí generálneho riaditeľa RTVS parlament na návrh príslušného výboru. 

V roku 2018 predložili Marek Maďarič a Martin Poliačik návrh na zmenu spôsobu voľby, ktorý predpokladal zriadenie zboru voliteľov s dvanástimi členmi.

Mal medzi nich patriť riaditeľ Audiovizuálneho fondu, riaditeľ Fondu na podporu umenia, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, člen reprezentujúci novinársku profesiu, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, zástupca cirkví a náboženských spoločností, prezident Slovenského olympijského výboru, predseda Združenia miest a obcí Slovenska, člen navrhnutý združeniami zamestnávateľov, člen navrhnutý združeniami odborových zväzov, člen za oblasť ochrany záujmov osôb so zdravotným postihnutím a člen zvolený zamestnancami Rozhlasu a televízie Slovenska.

…názory niektorých koaličných partnerov, aké sú. Niekto chce financovať RTVS z nejakého percenta HDP, niekto je za zachovanie koncesionárskych poplatkov.

Postoje koaličných partnerov k zrušeniu koncesionárskych poplatkov nie sú diametrálne odlišné, no v miere presvedčenia sa rôznia. Niektorí majú silný názor za ich zrušenie, iní o tom pripúšťajú debatu, ak by financovanie zvýšilo nezávislosť televízie či pomohlo lepšiemu napĺňaniu jej účelu. Tvrdenie Natálie Milanovej preto hodnotíme ako ešte pravdivé. 

Hnutie OĽaNO vo predvolebnom programe 2020 uvádza, že je otvoren(é) diskusii o zrušení koncesionárskych poplatkov, avšak len za predpokladu, že zákonom určí pevné percento financovania zo štátneho rozpočtu, ktoré by zabezpečilo plnohodnotné fungovanie verejnoprávnych médií. Cieľom je výrazne znížiť závislosť verejnoprávnych médií od politických vplyvov.”

Natália Milanová však opakovane povedala, že „môj osobný názor je totiž, že (koncesionárske poplatky) by mali zostať zachované.” Tento názor hovorila pred voľbami. 

SaS pred voľbami sľubovala, že zruší(me) koncesionárske poplatky RTVS a zmluvu so štátom a zavedie(me) financovanie RTVS priamo

zo štátneho rozpočtu pevným percentom HDP, napríklad 0,15% z roku t-2.”

Zmeníme model financovania RTVS tak, aby bola financovaná zo štátneho rozpočtu percentuálne a zároveň zrušíme koncesionárske poplatky,” napísalo si do programu hnutie Sme rodina.  

Strana Za ľudí v programe uvádza, že „financovanie RTVS prispôsobí(me) rozsahu služby, ktorú nám bude mať poskytovať. Zváži(me), či pre stabilitu dostatočného financovania RTVS nebude vhodnejšie naviazať ho na pevný podiel z HDP.”

…podľa listu, ktorý mi dal pán generálny riaditeľ (Slovenského národného divadla, pozn.) tak, aby situácia a kondícia v divadle bola dobrá, tak by sme potrebovali určite navýšiť rozpočet o 6 000 000 každý rok…

Z verejných zdrojov nie je možné potvrdiť, že riaditeľ Slovenského národného divadla takýto list s vyčíslenou potrebou dofinancovania ministerke poslal. Dôkaz cez tlačové oddelenie ministerstva neposkytla ani Natália Milanová. Jej tvrdenie preto hodnotíme ako neoveriteľné.

…tam (v Slovenskom národnom divadle, pozn.)  boli platy navýšené o 1,6 milióna vlastne na úroveň valorizácie. Problém je, že tých 1,6 milióna nebolo finančne krytých, takže je to jedna z položiek, ktorá zase dostala do divadla do mínusu…

Slovenské národné divadlo minulo v roku 2019 na platy a poistné o 2,8 milióna eur viac ako pôvodne plánovalo. Dodatočné peniaze nenašlo len v štátnom rozpočte, asi 1,5 milióna eur krylo z vlastných tržieb. Divadlo skončilo v roku 2019 v strate. Tvrdenie Natálie Milanovej preto hodnotíme ako ešte pravdivé. 

V decembri 2019 Ministerstvo kultúry oznámilo, že našlo peniaze na zvýšenie platov technických zamestnancov Slovenského národného divadla aj na odmeny pre umelcov. Ministerka Ľubica Laššáková tiež iniciovala valorizovanie platov o 10 percent pre tie časti zamestnancov, ktoré boli dovtedy z plošného valorizovania platov vyňaté. 

Podľa pôvodnej zmluvy so štátom malo Slovenské národné divadlo v roku 2019 naplánované výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV na úrovni 10 857 017 eur. Z toho 10 242 441 mala byť hradená zo štátneho rozpočtu a 614 576 z vlastných tržieb.

V skutočnosti minulo SND v roku 2019 podľa Správy o činnosti na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 12 610 259 eur - a teda o vyše 1,7 milióna viac než plánovalo. Dodatočné výdavky vykrylo príspevkom vo výške 757-tisíc eur zo štátneho rozpočtu a vo výške takmer milióna eur z vlastných tržieb. 

Na poistné malo divadlo naplánovaných 3 635 170 eur. Z toho 3 428 920 mala byť hradená zo štátneho rozpočtu a 206 250 z vlastných tržieb.

V skutočnosti minulo SND v roku 2019 podľa Správy o činnosti na poistné 4 721 080 eur - a teda o vyše 1 milión viac než plánovalo. Dodatočné výdavky vykrylo príspevkom vo výške 579-tisíc eur zo štátneho rozpočtu a vo výške vyše 500-tisíc eur z vlastných tržieb. 

Spolu teda minulo SND na platy a poistné v roku 2019 o 2,8 milióna eur viac než pôvodne plánovalo. Dodatočné výdavky krylo v sume asi 1,5 milióna eur z vlastných tržieb. 

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v SND bola v roku 2019 1270 eur. Rok predtým bola 1126 eur - platy teda išli hore. Počet zamestnancov medziročne nestúpol. 

Pri hodnotení príčin, prečo divadlo skončilo v strate, jeho vedenia v Správe o činnosti nespomína valorizáciu platov. 

…je to potom oblasť aj tých našich 31 štátnych inštitúcií a to už vieme, že v akých číslach sa pohybujeme teraz v mínuse. Podľa tých prvotných prognóz tam každý mesiac už sme spadali do -1,6 až 1,8 milióna a podľa výsledkov za marec, apríl budeme potrebovať na sanovanie 2,7 milióna.

Pod Ministerstvo kultúry patrí 31 rozpočtových alebo príspevkových organizácií. 

Inštitút kultúrnej politiky - analytický útvar ministerstva - odhadol v statuse z 28. marca 2020 mesačnú stratu organizácii MK SR spôsobenú obmedzeniami pre koronavírus na 1,6 až 1,8 miliónov eur. 

V čase relácie, t.j. 26. apríla, nemohla byť vyčíslená strata za tento mesiac, keďže ešte nebol ukončený. Predpoklad do budúcnostii Demagóg.SK neoveroval, na základe mesačného odhadu IKP je však suma 2,7 milióna očakávateľná. 

Tvrdenie Natálie Milanovej hodnotíme ako pravdivé.