Miroslav BenkoFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Miroslav Benko

Miroslav Benko

… v zriaďovateľskej spôsobnosti máme Cemjatu a máme na ulici Veselej DSS-ku (domov sociálnych služieb, pozn.) a vidíme, že poradovníky sú niekedy aj rok aj dlhšie na miesto v dome sociálnych služieb.

Je všeobecne známe, že na prijatie do zariadení
sociálnych služieb občania čakajú aj niekoľko rokov. Poradovníky čakateľov
na miesto v domoch sociálnych služieb však Prešov nezverejňuje, preto je výrok
neoveriteľný. 

Mesto Prešov je zriaďovateľom Zariadenia pre
seniorov Harmónia na Cemjate, ktorá má od roku 2016 k
dispozícii miesto pre 122 prijímateľov sociálnych služieb. Druhým
zariadením je Náruč na Veselej ulici, tá má kapacitu pre
150 klientov.

V roku 2018 bolo dostavaných 68 nových mestských nájomných bytov v Prešove, na ulici Antona Prídavku. Poslednými skolaudovanými stavbami na účely mestského nájomného bývania boli byty na ulici Sabinovskej a Majakovského v rokoch 2004-2006, teda skutočne pred 12 rokmi. Keďže Benko uvádza číslo 60 ako približné, hodnotíme výrok aj napriek miernej odchýlke ako pravdivý.

Na výstavbu týchto bytov poskytol úver v objeme 2 195 930 eur Štátny fond rozvoja bývania. "Ďalšiu časť ich ceny tvorí dotácia vo výške 1 182 420 eur, ktorú mestu Prešov poskytlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

… aj keď sa súťažilo, tak po tvorení obálok bola súťaž (na zber a likvidáciu odpadu, pozn.) zrušená druhé kolo.

Vo svojom výroku naráža Benko na komplikovanú situáciu ohľadom súťaže na likvidáciu komunálneho odpadu. Po tom, ako Úrad pre verejné obstarávanie zrušil prvé kolo súťaže, sa uskutočnilo druhé kolo, ktoré ale napokon primátorka Turčanová zrušila. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
Celý spor ohľadom zberu a likvidácie odpadu sa začal ešte v júni 2014, kedy sa bývalý primátor Prešova Pavol Hagyari pokúšal predĺžiť vtedajšiu zmluvu so spoločnosťou Ozón Hanušovce o ďalších 18 rokov až do roku 2032 bez verejnej súťaže. Malo sa tak stať prostredníctvom schválenia dodatku k už uzatvorenej zmluve.
„Ak bude takýto dodatok schválený a podpísaný, hrozí mestu Prešov reálne vysoká pokuta od úradu pre verejné obstarávanie,“ uviedol pre Odpady-portal.sk poslanec Richard Drutarovský.
Následne bol poslancami dodatok k zmluve zamietnutý a bola vyhlásená nová verejná súťaž. Prvé kolo zrušil v júli 2016 Úrad pre verejné obstarávanie, druhé kolo zrušila v auguste 2016 primátorka Andrea Turčanová po tom, ako uchádzači dodali svoje ponuky a otvorili sa obálky s návrhmi.
Súťaž na likvidáciu komunálneho odpadu kritizovali predovšetkým ľavicoví mestskí poslanci. Miroslavovi Benkovi, poslancovi mestského zastupiteľstva, sa javili podmienky a proces súťaže ako netransparentné. Poslanci mestského zastupiteľstva sa navzájom obviňovali z korupcie a vyzvali primátorku Turčanovú aby súťaž zrušila.
K podpisu novej zmluvy došlo až v lete 2017, opäť so spoločnosťou Ozón Hanušovce, a.s., ktorá zabezpečí zber a likvidáciu odpadu na dobu 4 rokov v celkovom finančnom objeme 7,3 mil. eur.

… do roku 2010, keď bol celkový dlh mesta 47 percent, a potom v roku 2014 je pravda, že 29 percent, ale našťastie nás zachránili peniaze od Národnej diaľničnej spoločnosti 8 miliónov eur, a potom mesto Prešov takisto za pozemky pod bývalým Tescom dostalo peniaze…

Dlh mesta Prešov dosiahol v roku 2010 skutočne 47 % a v roku 2014 klesol na 29,1 %. Na konci roka 2013 sa takisto objavila správa, že na rokovaní mestského zastupiteľstva prešovskí poslanci schválili zámer
predaja pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti, na ktorých sa bude stavať úsek diaľnice D1 Prešov
západ – Prešov juh. Za predaj mesto podľa záverečného účtu za rok 2014 získalo 7 928 950,23 eur (.pdf, s. 21). Odpredaj pozemkov pod obchodným domom Tesco však mesto schválilo už v roku 2006 za približne 3 880 369 eur (116,9 mil. Sk). Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

O severnom obchvate sa už začalo rozprávať skôr, napríklad pred desiatimi rokmi, a do dnešného dňa nie je vlastne severný obchvat vyriešený, to znamená R4-ka.

Prvé informácie o plánovanom severnom obchvate - rýchlostnej ceste R4
pochádzajú z roku 2007. Obchvat sa mal začať
budovať v roku 2010 a táto časť R4
mala byť uvedená do prevádzky do roku 2014. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Tender na výstavbu prvej etapy severného obchvatu Prešova bol vyhlásený
až koncom roka 2017 a podľa informácií z okróbra 2018 by mal byť jeho víťaz známy
začiatkom roka 2019. Zároveň v roku 2018 prebiehajú rokovania Ministerstva
dopravy s Útvarom hodnoty za peniaze ministerstva financií o šírkovom
usporiadaní druhej etapy severného obchvatu.