Miroslav Beblavý

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Miroslav Beblavý

Miroslav Beblavý

Ešte keď som nebol v politike, keď Smer-SD zaviedol sociálne podniky, z eurofondov, ktoré sa úplne rozkrádali, ja som podal podnet do Európskej komisie, zastavilo sa to po minutých sto miliónov z osemsto miliónov (slovenských korún, pozn.) schválených, a my sme ako republika, tých 700 miliónov ušetrili, pretože potom sme ich nemuseli platiť, keď sa prišlo na to, že je to celé zle.

V roku 2007 sa prvá vláda Roberta Fica rozhodla prispieť k zníženiu nezamestnanosti zriadením pilotných sociálnych podnikov, nad ktorými prevzalo gesciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením ministerky Viery Tomanovej. Podniky mali byť financované z Európskeho sociálneho fondu, ktorý mal preplatiť až 95 % nákladov, zatiaľ čo vláda na nich mala vyčleniť 23,5 milióna EUR. Celkovo bolo na osem pilotných sociálnych podnikov vyčlenených približne 26,5 (800 miliónov Sk, pozn.) (.pdf, s. 40).

Počas ich fungovania došlo k neoprávnenému využívaniu štátnej pomoci a eurofondov a k narušeniu spravodlivej súťaže. Audit európskej komisie skonštatoval, že eurofondy boli vyplatené neoprávnene a majú byť vrátené. Európska komisia sa v prípade financovania sociálnych podnikov vyjadrila nasledovne: „Pomoc pre sociálne podniky nerešpektuje podmienky zákonnosti a vhodnosti použitia fondov. Odporúča sa preto, aby bolo financovanie sociálnych podnikov zrušené a akékoľvek zálohy a refundácie nákladov vymáhané."

Podnet na Európsku komisiu podal Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ktorému v tom čase šéfoval Miroslav Beblavý. V čase konania auditu Európskej komisie bolo podľa údajov ministerstva práce uhradených už 30 percent nákladov pilotných sociálnych podnikov z celkovej nárokovateľnej sumy 26,5 miliónov eur. Ministerstvo financií neskôr potvrdilo, že pilotným sociálnym podnikom bolo vyplatených približne 11,3 milióna eur (340,4 miliónov Sk, pozn.). Z tejto sumy žiadal rezort financií preplatiť len 365-tisíc eur (11 mil. Sk, pozn.). Miroslav Beblavý uviedol, že veľkú časť zo žiadanej sumy Brusel nepreplatí, keďže projekt, ktorý peniaze získal, bol vyhlásený za zrušený. “Z 11,3 milióna eur, ktoré sme do sociálnych podnikov doteraz dali, sme do Bruselu legitímne na preplatenie predložili nula až 20-tisíc eur,” poznamenal Beblavý. Keďže na sociálne podniky bolo vynaložených približne trikrát viac finančných prostriedkov než uviedol Beblavý, hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Podľa verejne dostupných prieskumov nie je možné určiť koľko percent členov maďarskej národnostnej menšiny by volilo pred eurovoľbami volebnú koalíciu Progresívne Slovensko - SPOLU v pomere k slovenským voličom. V odpovedi pre Demagog.SK strana SPOLU uviedla, že údaje vychádzajú z interného prieskumu strany. Keďže tento prieskum nebol zverejnený, výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

…my v ňom (v programe PS-Spolu, pozn.)  máme (…) časť o bezpečnosti, nie len o migrácii lebo migrácia je časť problému bezpečnosti, je otázka hybridných hrozieb, Ruska, je otázka ďalšej, aj geopolitickej budúcnosti.

V programe predstavenom koalíciou PS-Spolu pre voľby do EP sa nachádzajú body, ktoré spomenul vo výroku Beblavý. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Spoločný program koalície PS-Spolu vo voľbách do EP obsahuje viacero bodov, ktoré sa venujú bezpečnosti. Medzi ne patrí aj podpora dostatočného financovania FRONTEX-u čím by podľa tohto programu došlo k ochrane vonkajších hraníc. PS-Spolu v programe ukotvila aj boj s nelegálnou migráciou: „Podporujeme boj s nelegálnou migráciou, účinnejšiu návratovú politiku na základe dohôd medzi EÚ a tretími krajinami, ako aj na základe finančnej pomoci EÚ tretím krajinám.”

Ďalej podporujú spájanie sa a zdieľanie nákladov v otázkach nových druhov rizík a moderných hrozieb. Navrhujú zaviesť úrad „Podpredsedu EK pre boj s hybridnými hrozbami, pretože problém má riešiť predstaviteľ EÚ so silným mandátom“.

Rusko sa v danom programe priamo nespomína, no v bode „Európa pre všetkých” sa PS-Spolu stavajú za podporu územnej celistvosti a európskej integrácie štátov ako sú Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko, čím sa nepriamo vyhradzujú voči agresívnej zahraničnej politike Ruskej federácie.

…liberáli aj EPP boli doteraz v Európskom parlamente v koalícii, tak, ako sme my s Progresívnym Slovenskom.

Frakcie Európskeho parlamentu EPP (European People´s Party, Európska ľudová strana) a ALDE (The Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Aliancia liberálov a demokratov) vyformovali v roku 2017 takzvanú proeurópsku koalíciu za reformu EÚ (celé znenie koaličnej dohody TU). V čase sformovania koalície tak chceli podporiť kandidáta EPP na post predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho, aby tak nemohol zvíťaziť kandidát, ktorý by bol euroskeptický. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

… oni tam (vo výzve za reformu Ústavného súdu, pozn.) navrhujú, aby sa to nastavilo, že tretina pôjde na štyri roky, tretina na osem, tretina na dvanásť rokov a tým pádom sa zabezpečí, že odteraz sa už ten Ústavný súd bude pravidelne obmieňať (…).

Návrh nových pravidiel pre výber ústavných sudcov podpísalo 38 právnických osobností Slovenska. Signatári vo výzve predstavili niekoľko konkrétnych návrhov, medzi ktorými patrí napríklad zavedenie hornej vekovej hranice pre výkon ústavného sudcu alebo zvýšenie kvóra potrebného na zvolenie kandidátov na ústavného sudcu. Dôležitým návrhom je aj zavedenie štvorročných volebných cyklov. Z 9 nových ústavných sudcov by 3 mali štvorročný mandát, 3 osemročný a ďalší 3 dvanásťročný mandát. O rozdelení mandátov by rozhodlo jednoduché žrebovanie. Ten sudca, ktorý si vyžrebuje štvor- alebo osemročné funkčné obdobie by mohol o funkciu ústavného sudcu uchádzať znovu. Cieľom tohto návrhu je obmedziť politický vplyv jednej vládnej koalície na zloženie Ústavného súdu SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.