Milan Majerský

Člen strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Milan Majerský

Milan Majerský

…za predchádzajúcich 16 rokov ešte nezískal župan (v PSK, pozn.) 72 tisíc hlasov alebo taký vysoký počet hlasov…

Milan Majerský vystrieda na poste župana Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petra Chudíka. V povolebnej debate sa vyjadril, že v predchádzajúcich voľbách, sa žiadnemu kandidátovi nepodarilo získať 72 tisíc hlasov, alebo podobne vysoké číslo. Viac ako 72 tisíc hlasov sa skutočne nepodarilo nazbierať žiadnemu kandidátovi na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja v predchádzajúich voľbách. Veľmi blízko bol k tomuto výsledku v roku 2009 Peter Chudík s počtom hlasov  71 424. Majerský získal 72 366 hlasov a preto hodnotíme výrok ako pravdivý.

V roku 2001 sa prvom kole s počtom hlasov 46 162, tešil z postupu do druhého kola Juraj Kopčák, a hneď za ním sa umiestnil s počtom hlasov 37 217 Peter Chudík. V druhom kole sa víťazom stal Peter Chudík ktorý získal 51 816 hlasov a predstihol svojho konkurenta, len o 242 hlasov.

V roku 2005 Peter Chudík vyhral prvé kolo s počtom hlasov 42 499, a do druhého kola postúpil aj Dušan Hruška, za ktorého zahlasovalo 29 330 voličov. V Druhom kole bol opäť úspešnejší Peter Chudík ktorý s počtom hlasov 40 952 obhájil post župana.

Práve v roku 2009 sa Petrovi Chudíkovi darilo najviac, keď hneď v prvom kole nazbieral až 71 424 hlasov. V druhom kole si poradil s Jánom Hudackým, ktorého porazil o 9 493 hlasov a celkovo nazbieral 63 179 hlasov.

Rok 2013 bol pre Petra Chudíka najúspešnejší, keď sa mu podarilo vyhrať už v prvom kole, s počtom hlasov 69 455, čo predstavovalo 53.78 %.

V roku 2017 sa Prešovský samosprávny kraj dočkal zmeny, keď v jednokolových voľbách uspel práve autor výroku Milan Majerský, s počtom hlasov 72 366.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má najnižšie regionálne HDP na obyvateľa, Podľa najnovších dostupných údajov Štatistického úradu SR z roku 2015 je HDP na obyvateľa v PSK 8 630,811 eur (13 282,8 vo vyjadrení ako parita kúpnej sily). Celoslovenský priemer je pritom na úrovni 14 511,369 eur. Druhou najmenšou HDP na obyvateľa disponuje kraj Banskobystrický s hodnotou 10 520, 228 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
Podľa údajov Štatistického úradu SR za rok 2016 je priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v Prešovskom samosprávnom kraji vo vyške 830 eur. Je to najnižšia nominálna mesačná mzda zo všetkých krajov. Na predposlednej priečke sa so sumou 897 eur nachádza Banskobystrický kraj. Priemerná nominálna mesačná mzda v Slovenskej republike v roku 2016 bola na úrovni 1 034 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
Podľa posledných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) zo septembra 2017 je miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji na úrovni 10,32 % druhou najvyššou na Slovensku. Najviac nezamestnaných je v Košickom samosprávnom kraji, a to 10,48 % (.xls, tab. 1). Výrok tak hodnotíme ako nepravdivý.

Najmenej investícií za posledných 15 rokov išlo do Prešovského kraja, 57 miliónov eur, najviac do trenčianskeho – 360 miliónov eur

Podľa analýzy investičných stimulov od INESS bolo v posledných 15 rokoch (2002-2016) do Prešovského samosprávneho kraja (PSK) investovaných 57,3 miliónov eur a do Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 355,9 miliónov eur. V prípade PSK je to najnižšia a v prípade TSK najvyššia investovaná suma spomedzi všetkých slovenských krajov. Majerského výrok hodnotíme ako pravdivý.
Poslednú analýzu investičných stimulov, ktoré vláda SR udelila podnikateľom, zverejnil INESS 25. januára 2017. Dokument analyzuje stimuly obdobia rokov 2002-2016, teda posledných 15 rokov. „Udelenie“ stimulu znamená jeho odsúhlasenie podpisom zmluvy (a pre účely našej analýzy aj zverejnením v štatistike na stránke Ministerstva hospodárstva), nie však automaticky aj hotovostný tok" (.pdf, s. 1). V sledovanom období bolo na Slovensku 148 subjektom udelených 176 investičných stimulov v celkovej hodnote takmer 1,65 miliardy eur. Úspešné projekty sa mali postarať o vytvorenie 54 000 pracovných miest.
Do PSK bolo investovaných skutočne najmenej peňazí, 57,3 miliónov eur. Najväčší investičný stimul vo výške 355,9 miliónov eur dostal Trenčiansky samosprávny kraj. V prepočte na zamestnanca dostal TSK 49 720 eur a PSK len 28 537 eur. Prešovský kraj však dostal o dva stimuly (14) viac ako Trenčiansky (12). Najväčší počet stimulov dostali Košický (39) a Trnavský (29) samosprávny kraj (s. 3).