Mgr. Milan LučanskýFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Milan Lučanský

Milan Lučanský
Aj keď sa plánovaný počet policajných miest dlhodobo nedarí naplniť, podľa dostupných údajov by z plánovaného počtu 24 167 policajtov na rok 2018 malo byť obsadených v priemere 91%, čo činí približne 22 tisíc policajtov. Na základe týchto informácií výrok hodnotíme ako pravdivý.

V Uznesení vlády k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 je pri systematizácií policajtov v štátnej službe na rok 2018 (.doc, s. 6), ktorý patria pod Ministerstvo vnútra SR počet až 24 167 policajtov. Článok denníka Pravda, publikovaný 13. júla 2018 uvádza, že z tohto počtu tabuľkových miest 24 167 policajtov pre rok 2018, sa priemerne podarilo obsadiť 91% miest, čo činí približne 21 992 policajtov. Neobsadených stále zostáva 2 175 policajných miest.

Na základe Uznesenia vlády č. 544 zo 7. októbra 2015 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018, v roku 2016 malo pod Ministerstvo vnútra SR spadať 23 047 policajtov. Taktiež podľa štatistiky Eurostatu (.xlsx, Tab 11) z roku 2015, pôsobilo na Slovensku 22 401 policajtov, čo predstavovalo mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku.

…vymenili sa ľudia na dôležitých funkciách v rámci Národnej kriminálnej agentúry na protizločineckej (jednotke, pozn.), na korupcii prišli zmeny. Odstúpil riaditeľ pán Krajmer (z Národnej protikorupčnej jednotky, pozn.) (…).

Z kontextu diskusie vyplýva, že Lučanský mal na mysli najmä zmeny v rámci Národnej kriminálnej agentúry v poslednom období, a teda najmä po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Z piatich hlavných jednotiek NAKA sa odvtedy na poste riaditeľa vystriedali dvaja. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Na pozícii riaditeľa Národnej protizločineckej jednotky nahradil Vladimíra Kúdelu Branislav Zurian. Kúdela je však naďalej jeho zástupcom. Ten predtým pôsobil na protikorupčnej jednotke pod Róbertom Krajmerom, bývalým šéfom tejto jednotky. 
Krajmer sa svojej funkcie vzdal, keď sa ministrom vnútra stal Tomáš Drucker. Dôvodom boli práve pochybnosti a nevyjasnené skutočnosti okolo dvojnásobnej vraždy, krátko po ktorej sa na mieste činu bezdôvodne pohyboval práve Krajmer. Ten po odstúpení z funkcie nastúpil na Oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie Prezidenta policajného zboru. Na tomto poste pobudol menej ako štyri mesiace a od 1. septembra 2018 pracuje na sekcii hnuteľného a nehnuteľného majetku na ministerstve vnútra, a teda pod ministerkou Denisou Sakovou a nie Milanom Lučanským.

Najnovšie Milan Lučanský vyslovil kritiku voči súčasnému šéfovi NAKA, Petrovi Hraškovi. Lučanský uviedol, že od NAKA dostal nepresné informácie týkajúce sa trestných oznámení na organizátorov protestov Za slušné Slovensko. 

…máme dosť značný deficit policajtov mladých, ktorí sa hlásia policajnému zboru a máme dosť veľa policajtov starších nám odchádza (…).

Výrokom chcel policajný prezident poukázať na dlhodobú tendenciu nenaplnenosti tabuľkových miest, o ktorej prostredníctvom médií pravidelne informuje ministerstvo vnútra. Nie je však verejne známe, aké je vekové zloženie policajtov v policajnom zbore, a teda ani to, ktorá veková kategória je v nich najmenej zastúpená. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Z dostupných informácií vyplýva, že priemerná obsadenosť v policajnom zbore je 91 %, pričom Bratislavský a Trnavský kraj dosahujú priemernú obsadenosť ešte nižšiu. Podľa informácii denníka Pravda, z júla 2018, Policajnému zboru chýbalo cez dvetisíc osôb, pričom priemerná obsadenosť dosahovala 91 %. 

Chýbajúce miesta chce ministerstvo vnútra zaplniť mladými ľudmi, ktorých motivuje zvyšovaním nástupných platov. Nezáujem môže prameniť práve z nízkych platov ale taktiež z vysokej nedôvery v políciu medzi občanmi. Ďalším dôvodom môže byť aj zvýšenie nástupného veku z 18 na 21.Toto zvýšenie bolo argumentované tým, že mladší uchádzači neboli dostatočne duševne zrelí. V súčasnosti ministerstvo vnútra plánuje zaviesť štatút kadeta už 18-ročným uchádzačom pri nástupe na strednú policajnú školu po maturite. Ministerstvo vnútra sa tiež snaží na svojej oficiálnej stránke zantraktívniť povolanie policajta príspevkom "Chceš sa stať policajtom?". Nezverejňuje však čísla, koľko policajtov momentálne slúži v policajnom zbore ani to, aké je ich súčasné vekové zloženie.
V stanovisku zverejneného na oficiálnej facebookovej stránke Policajného zboru Slovenskej republiky je uvedené nasledovné: "Na základe anonymného podania z 10.9.2018 vyšetrovateľ NPKJ NAKA P PZ preveruje podozrenia z možnej korupčnej trestnej činnosti doposiaľ neustálených osôb." Výrok Milana Lučanského hodnotíme ako pravdivý.
Na základe vyššie spomenutého anonymného podania a ďalších štyroch trestných onámení od fyzických osôb Generálnej prokuratúre, boli vypočúvaní organizátori z iniciatívy Za slušné Slovensko v novembri 2018. Anonymné oznámenie malo informovať o tom, že organizátori plánujú štátny prevrat a sú platení od Georga Sorosa. Podľa informácii DenníkaN vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Peter Jakubík predvoláva organizátorov na výsluch vo veci „korupcia a iné“. Taktiež protikorupčná jednotka žiada od organizátorov výpis z účtov. 
Podľa oficiálneho stanoviska Policajného zboru Slovenskej republiky a slov Milana Lučanského je polícia povinná každé trestné oznámenie preveriť. V stanovisku sa tiež píše, že postupom vyšetrovania je tiež "predvolanie osôb, ktoré mohli byť podľa trestného oznámenia zneužité, čiže svojim spôsobom poškodené." Osobám bolo oznámenie "sprístupnené k nahliadnutiu, pričom boli požiadaní o doplnenie informácií, a to o nazretie do výpisu z účtov za účelom vyhodnotenia pravdivosti trestného oznámenia."

…aj keď je vyšetrovateľ procesne samostatný, dozor nad zákonnosťou vykonáva prokurátor.

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre hovorí, že prokurátor v trestnom konaní v rámci svojej pôsobnosti podľa paragrafu 17 odseku 2 písmena a) najmä „vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní.“ Výrok Milana Lučanského hodnotíme ako pravdivý.


Podobné ustanovenia sa nachádzajú aj v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku, kde § 230 ods. 1 hovorí, že, „dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor.“

V zákone č. 490/2001 Z.z. o policajnom zbore, čl. 1, §3 sa nayše hovorí o tom, že "vyšetrovateľ je vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi prokurátora a súdu.“  To potvrdzuje procesnú samostatnosť vyšetrovateľa, ako spomína aj Lučanský.