Milan Krajniak

Člen strany: SME RODINA (SME RODINA)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Milan Krajniak

Milan Krajniak

Väčšina tejto sociálnej pomoci, ktorú sme dnes predstavili, aby mohla byť rýchlo distribuovaná medzi ľudí, bude distribuovaná na základe čestných vyhlásení, tzn. my nebudeme teraz 3 mesiace skúmať, či mal naozaj človek pokles obratu taký alebo taký, my sa do veľkej miery spoľahneme na čestné vyhlásenie, že teda mám problém, mám takýto pokles obratu a my mu pošleme peniaze. Samozrejme, aby to nebolo zneužívané, spätne po dobehnutí krízy bude vykonaná finančná kontrola, či ten človek nepodvádzal a chcel by som varovať prípadných podvodníkov, ktorí je absolútne minimum, ale chcem ich varovať, že v čase takýchto mimoriadnych situácií sú trestné sadzby za mnohé trestné činy zdvojnásobené.

Zákon síce zdvojnásobuje sadzby za niektoré trestné činy, ak sú spáchané za krízovej situácie - akou je aj núdzový stav. Ten však v čase relácie - t.j. 29. marca 2020 - neplatil pre celé Slovensko, ale len pre zdravotnícke zariadenia a domovy sociálnych služieb. Tvrdenie Milana Krajniaka o dvojnásobných trestných sadzbách za trestné činy súvisiace s  ekonomickou a sociálnou pomocou štátu, navodzuje dojem, akoby sa týkali už dnešnej situácie - čo tak nie je. Hodnotíme ho preto ako zavádzajúce. 

  1. marca koalícia predstavila sedem opatrení, ktorými chce pomôcť podnikateľom a firmám zasiahnutým koronavírusom. Okrem iného: 

Štát poskytne príspevky zamestnancom a živnostníkom podľa výšky prepadu ich tržieb resp. tržieb firmy. Pri poklese tržieb o 20 percent bude príspevok vo výške 180 eur, pri poklese o 40 percent to bude 300 eur, pri poklese 60 percent 420 eur, pri poklese o 80 percent 540 eur. 

Ak zamestnávateľovi klesli tržby o viac ako 40 percent, bude si môcť odložiť odvody. 

Za zamestnancov v karanténe, ktorí čerpajú OČR alebo sú PN, štát zaplatí 55 z ich hrubej mzdy. Sociálna poisťovňa rodičom na OČR pripomínala, že nesmú zabudnúť poslať čestné vyhlásenie.  

  1. apríla - pár dní po relácii - Úrad práce spustil web pomahameludom.sk, kde je možné požiadať o pomoc. Súćasťou formulárov aj čestné vyhlásenia o správnosti údajov. 
  • 225 ods. 1 Trestného zákona hovorí, že „kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.”

Trest sa podľa ods. 6 tohto paragrafu zdvoj- alebo strojnásobuje vtedy, ak bol spáchaný za krízovej situácie. 

Krízová situácia je podľa § 134 Trestného zákona núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav, alebo vojna. 

V čase relácie - t.j. 29. marca 2020 - platila na Slovensku mimoriadna situácia. Núdzový stav bol vyhlásený len pre štátne nemocnice a zariadenia sociálnych služieb. 

Trestný zákon tiež hovorí, že ak niekto spáchal trestný čin za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vážne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí…”, je to pre neho priťažujúca okolnosť. 

Priťažujúce a poľahčujúce okolnosti súd zohľadňuje pri určení hornej a dolnej trestnej sadzby - môžu trest zmeniť o tretinu. 

Milan Krajniak na žiadosť o vyjadrenie, ktorú Demagóg.SK poslal cez tlačové oddelenie Ministerstva práce, nereagoval.

Tie opatrenia, ktoré ja som dával do parlamentu v stredu, prešli jednomyseľne. Spolupracovníkov som si vyberal tak, že jeden môj štátny tajomník pán Mihál je známy ako liberálny odborník na odvody, prácu, dôchodky a atď. pani štátna tajomníčka Gáborčáková je známa ako konzervatívna odborníčka na sociálnu pomoc a zariadenia sociálnej pomoci. Šéf Sociálnej poisťovne, ktorého určite v čase tejto krízy nebudem meniť, je poslanec za opozičný Smer.

Krajniakov návrh zákona bol parlamentom naozaj prijatý jednomyseľne. Charakteristika štátnych tajomníkov ako aj šéfa Sociálnej poisťovne je taktiež pravdivá. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

25. marca parlament jednohlasne schválil zmeny v Zákone o sociálnom poistení, ktoré navrhol Milan Krajniak.

Jozef Mihál, kedysi člen SaS, je novým štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Mihál „ako lektor publikuje a prednáša na témy pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu.”

Po voľbách v roku 2010 bol Mihál podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. V rokoch 2012 - 2020 bol členom parlamentného Výboru pre sociálne veci. Vo voľbách 2020 sa uchádzal o mandát na spoločnej kandidátke PS/Spolu.

(V polovici apríla 2020 Mihál z postu štátneho tajomníka odišiel. Ako dôvod uviedol, že má na fungovanie rezortu iný pohľad ako Milan Krajniak)

Novou štátnou tajomníčkou Ministerstva práce je aj Soňa Gaborčáková. Pomohla vybudovať Dom svätej Anny - zariadenie pre mladých so zdravotným postihnutím. V roku 2015 získala PhDr. na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore sociálna práca. O poslanecký mandát sa uchádzala na kandidátkach KDH a OĽaNO.

Šéf sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny je poslancom za stranu Smer-SD.

Taký ten berte to rámcový odhad je, že 95 % občanov rešpektuje to nariadenie alebo sú ohľaduplní tým, že nosia rúška, lebo vlastne my tými rúškami nechránime seba, každý z nás chráni tých ľudí, ktorých stretáva.

Drvivá väčšina občanov rúško nosí, odhad Milana Krajniaka sa ukázal byť pravdivý.

Deň po odvysielaní relácie - t.j. 30. marca 2020 - zverejnila agentúra Focus prieskum, podľa ktorého s nosením rúšok súhlasí 94 percent občanov. 73 percent ho nosí vždy, 12 percent väčšinou. 

Existuje viacero argumentov pre nosenie aj nenosenie rúšok na verejnosti. Ich prehľad spravil napríklad DenníkN. 

Podľa jednej zo štúdii, na ktorú noviny upozornili, sa väčšina pacientov v Singapure a čínskom Tinecine nakazila od ľudí, ktorí nevykazovali príznaky. Rúško by mohlo pomôcť zadržať aspoň časť kvapôčiek, ktoré vylučovali do okolia. 

Prestížny časopis Lancet o nosení rúšok napísal: „Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča nosenie rúška na verejnosti pre nedostatok dôkazov. No nedostatok dôkazov sa nerovná dôkazom o neúčinnosti, obzvlášť v prípade, že čelíme takejto novej situácii a máme len obmedzené množstvo alternatív. Pri respiračných infekciách ako chrípka sa postihnutým pacientom už dlho odporúča, aby nosili rúška na zníženie šírenia kvapôčok.“ (via DenníkN)

„Rúška na tvári zníži riziko infekcie, ale NEZABRÁNI v nej na 100%,” píše na Facebooku Chemický ústav Slovenskej akadémie vied. 

Svetová zdravotnícka organizácia najprv odporúčala, že zdraví ľudia majú nosiť rúška len, ak sa starajú o pacientov s ochorením Covid-19. Jeden z jej predstaviteľov o pár dní neskôr povedal, že zahaľovanie úst a nosa nie je zlý nápad.

Ešte tu máme tu ďalšiu možnosť, ktorú som spomenul, že keď sa niekto dostane myslím ten zamestnávateľ do nejakých krátkodobých finančných problémov s hotovosťou, ešte tam bude mať obrovskú možnosť 500.000.000 EUR mesačne, aby dostal pôžičku na preklenutie.

29. marca 2020 vláda predstavila plán ekonomických opatrení s názvom „Prvá pomoc”. Chce ním zmierniť sociálne a ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu. 

Plán počíta s miliardou eur ako s mesačnými výdavkami na udržanie pracovných miest. 

Ďalších 500 miliónov do mesačne ekonomiky ísť cez záruky bankám na poskytovanie úverov, aby mohli financovať podnikateľov v zlej ekonomickej situácii. Tvrdenie Milana Krajniaka preto hodnotíme ako pravdivé.

Na ministerstve práce a sociálnych vecí, ako aj na inšpektorátoch práce sú zriadené takéto linky (na ktoré sa môžu ľudia obracať s pracovno-právnymi problémami, pozn.) a budeme ich posilňovať toľko, koľko bude treba, aby každý občan si vedel odkonzultovať, že v akom prípade ako má postupovať.

Ministerstvo práce posilnilo pre koronavírus a s ním súvisiace opatrenia komunikáciu s občanmi. Zriadilo infolinku aj špeciálne emailové adresy. 

Extra infolinka je aj na webe, cez ktorý môžu občania a firmy žiadať štát o (sociálnu) pomoc. 

Inšpektorát práce uvádza kontakty na miestne oddelenia, ktoré majú osobitné telefónne linky poskytujúce poradenstvo v pracovnoprávnej oblasti. Tvrdenie Milana Krajniaka preto hodnotíme ako pravdivé.