Marián Murín

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Marián Murín

Marián Murín

Vy nemôžete zasahovať do telesa cesty ako obec, keď to patrí VÚC.

Zo Zákona o obecnom zriadení vyplýva, že obec "zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu MIESTNYCH komunikácií" (Zákon 369/1990 Zb. § 4, ods. 3 pís. f). Podľa Zákona o pozemných komunikáciách sú zase za údržbu cesty zodpovední jej vlastníci a správcovia, pričom "Cesty II. triedy a III. triedy (...) sú vo vlastníctve samosprávneho kraja" . (Zákon 135/1961 Zb. § 3d). Ak teda VÚC vlastní cestu, je práve on zodpovedný za jej správu a údržbu, nie obec. Informácie potvrdzuje aj portál Pravda.sk. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Som jediný starosta, ktorý napísal Robertovi Ficovi výzvu, keď nás požiadal o to, aby sme nahlásili korupciu.

V marci 2017 dostali predstavitelia samospráv, ktoré čerpajú peniaze z európskych fondov či iných dotačných schém list od premiéra Fica. Ten ich v ňom povzbudzuje k nahlasovaniu korupčnej činnosti. Súčasný starosta Mútneho, Murín, odpovedal na Ficov list. V odpovedi napríklad tvrdí, že viaceré úseky pri stavbe diaľníc sú predražené. Z dostupných informácií však nevieme potvrdiť, či tak Murín odpovedal ako jediný, preto hodnotíme výrok ako neoveriteľný.