Marián Murín

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Marián Murín

Marián Murín

Zo Zákona o obecnom zriadení vyplýva, že obec "zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu MIESTNYCH komunikácií" (Zákon 369/1990 Zb. § 4, ods. 3 pís. f). Podľa Zákona o pozemných komunikáciách sú zase za údržbu cesty zodpovední jej vlastníci a správcovia, pričom "Cesty II. triedy a III. triedy (...) sú vo vlastníctve samosprávneho kraja" . (Zákon 135/1961 Zb. § 3d). Ak teda VÚC vlastní cestu, je práve on zodpovedný za jej správu a údržbu, nie obec. Informácie potvrdzuje aj portál Pravda.sk. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Som jediný starosta, ktorý napísal Robertovi Ficovi výzvu, keď nás požiadal o to, aby sme nahlásili korupciu.

V marci 2017 dostali predstavitelia samospráv, ktoré čerpajú peniaze z európskych fondov či iných dotačných schém list od premiéra Fica. Ten ich v ňom povzbudzuje k nahlasovaniu korupčnej činnosti. Súčasný starosta Mútneho, Murín, odpovedal na Ficov list. V odpovedi napríklad tvrdí, že viaceré úseky pri stavbe diaľníc sú predražené. Z dostupných informácií však nevieme potvrdiť, či tak Murín odpovedal ako jediný, preto hodnotíme výrok ako neoveriteľný.