Lucia Ďuriš Nicholsonová

životopis
Osobné údaje
Priezvisko / Meno Nicholsonová Lucia
Dátum narodenia 28.11. 1976
Prax
Od – do 2007- súčasnosť
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Konateľka zodpovedná za mediálne poradenstvo, krízovú
komunikáciu, tvorbu dokumentárnych a komerčných
filmov, Názov a adresa zamestnávateľa Imaginecommunications s.r.o.
Od – do 2006-2009
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
PR manažér pre projekt EK, Názov a adresa zamestnávateľa OZ PDCS
Od – do 2005-2007
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
reportér investigatívnej publicistiky, Názov a adresa zamestnávateľa aktuálne.sk
Od – do 2004 – 2005
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
-reportér investigatívnej publicistiky v relácii Čierny Peter
-moderátor Hlavných správ a redaktor domáceho

(zdroj: http://www.strana-sas.sk/file/247/nicholsonova%20CV%20web.pdf)

Člen strany: Sloboda a Solidarita (SaS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ja som sa samoudala na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií (pre neuvedenie chaty v majetkovom priznaní, pozn.), (…) takže budem musieť platiť pokutu.

Z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vyplýva, že pri uvedení neúplných alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní sa údava pokuta vo výške trojnásobku mesačného platu (pdf., odsek 10 , písmeno b). Zákon ale nešpecifikuje prípady, kedy verejný činiteľ doplní či opraví chybné údaje dobrovoľne, resp. sám nahlási chybu. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií sa chybou Lucie Ďuriš Nicholsonovej zaoberal 18. septembra 2018. Výbor odsúhlasil začatie konania a požiadal podpredsedníčku parlamentu o písomné vysvetlenie. Ako naznačil podpredseda výboru  zo Smeru- SD Róbert Puci, členovia výboru (minimálne za jeho stranu) to budú naďalej brať ako porušenie zákona. O  začatí konania, prípadne o sankcii voči podpredsedníčke parlamentu teda rozhodne výbor, v ktorom má vládna koalícia väčšinu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Podpredsedníčka NR SR danú nehnuteľnosť po medializácii doplnila do svojho majetkového priznania a nahlásila príslušnému výboru.  Dôkazom je fakt, že jej majetkové priznanie je už v aktualizovanej podobe verejne dostupné na internetovej stránke Národnej rady SR. 

Podpredsedníčka parlamentu v pôvodnom priznaní uviedla len vlastníctvo pozemku, nie nehnuteľnosti. Pokuta pri uvedení neúplných alebo nepravdivých údajov sa udáva vo výške trojnásobku mesačného platu. (pdf., odsek 10 , písmeno b):

"Pokuta sa ukladá b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný
funkcionár uvedie v oznámení podľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov."

V tej vyšetrovacej správe (OLAF-u, pozn.) sa vlastne hovorí o tom, že na takomto obrovskom podvode v takýchto veľkých číslach sa muselo podieľať niekoľko veľmi sofistikovaných a organizovaných zločineckých skupín a dokonca sa tam hovorí aj tom, čo teda dosvedčujú ani niektorí odborníci na clá zo Slovenska, že jednoducho to bolo nemožné zorganizovať to bez toho, aby o tom vedeli špičky, ktoré viedli colníkov, alebo politické špičky na ministerstve financií (Imrecze, Meager, Kažimír, pozn.).

Vo výročnej správe OLAF-u, ktorú Ďuriš Nicholsonová spomína, sa síceuvádza, že sa na colných podvodoch podieľali organizované kriminálne skupiny, ale v správe sa neuvádza, že by sa na nich mali podieľať aj predstavitelia vlády, ani vedúci predstavitelia colného úradu. Toto uvádza len bývalý námestník generálneho riaditeľa colnej správy, nie správa OLAF-u. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Lucia Ďuriš Nicholsonová týmto výrokom myslela colné podvody , ktoré sa mali diať v rokoch 2013 a 2014, počas druhej vlády Roberta Fica, na textile a obuvi z Číny. Prezidentom finančnej správy je od roku 2012 až po súčasnosť František Imrecze. Ministrom financií je od roku 2012 až po súčasnosť Peter Kažimír. 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vyšetrovaním zistil, že v Európskej únii (EÚ) prebehli colné podvody v hodnote až 2,2 miliardy eur a z toho približne 300 miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do EÚ cez územie Slovenskej republiky. Vyplýva to z výročnej správy OLAF-u za rok 2017. Vo výročnej správe (.pdf, s. 26) OLAF popisuje priebeh colných podvodov. 

Organizované kriminálne skupiny mali využívať cestu z Číny cez nemecký prístav v Hamburgu. Kontajnery s tovarom sa ďalej mali prevážať do ďalších krajín EÚ, a to najmä do Veľkej Británie, na Slovensko, do Česka, Francúzska a na Maltu. OLAF podľa tlačovej správy zo 6. júna 2018 uzavrel rozsiahle vyšetrovanie a odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške vyše 3 miliardy eur. 

Bývalý námestník generálneho riaditeľa colnej správy Peter Cvik pre Denník N povedal, že “je absolútne vylúčené, aby sa to dialo bez zapojenia sa slovenských colných orgánov. Do takýchto prípadov museli byť zapojené ak nie špičky ministerstva financií, tak minimálne špičky finančnej správy. Pripadá mi to ako jasná vertikála zhora až po výkon služby.” Ďalej dodal, že “colná správa disponuje množstvom analytikov a odborníkov na posudzovanie colnej hodnoty.” 

Prezident finančnej správy František Imrecze sa ohľadom rozhodnutia OLAF-u pre TASR vyjadril, že “my nemienime akceptovať to, že by sme mali tento colný dlh zaplatiť, a budeme sa o svoju pravdu biť všetkými možnými nástrojmi.” 

Podľa infotoku musia operatívci nahlásiť svoje zistenia operačnému pracovníkovi, a ten ihneď informuje prezidenta policajného zboru a všetkých troch viceprezidentov policajného zboru. V tomto prípade došlo k zvratu. Na priamy príkaz TIbora Gašpara neboli informovaní viceprezidenti policajného zboru o zisteniach, ktoré sa našli na mieste činu.

K tvrdeniu Nicholsonovej sa Prezídium policajného zboru vyjadrilo cez nasledujúce stanovisko: "Žiadny príkaz neinformovať viceprezidentov PZ v prípade dvojnásobnej vraždy (novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej) nevydal a tvrdenia pani poslankyne sú absolútne nepravdivé a majú za cieľ opäť len zavádzať verejnosť,". O vyjadrenie k priebehu toku informácií v podobných prípadoch sme požiadali Ministerstvo vnútra SR. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Zákon 190/2003 o strelných zbraniach hovorí o preverovaniu spoľahlivosti osoby a osoba ktorá je podozrivá v 70 trestných činov, nemôže byť spoľahlivá. Zákon pamätá aj na zahraničné osoby, ktoré majú v legálnej držbe zbrane na území SR. Explicitne hovorí, že pri zahraničných osobách sa má skúmať aj ich bezúhonnosť v domovskej krajine.

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive ustanovuje podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva. Podmienky k nadobudnutiu vlastníctva zbrane zahŕňajú bezúhonnosť a spoľahlivosť ako spomína Lucia Nicholsonová. Pri zahraničných osobách sa síce má skúmať bezúhonnosť v domovskej krajine tak ako Nicholsonová tvrdí, avšak túto podmienku sa dá obísť čestným vyhlásením. Tento výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 

V paragrafe 19 zákona o strelných zbraniach sú ustanovené podmienky vydania zbrojného preukazu, potrebného k nadobudnutiu vlastníctva zbrane. Podmienkami vydania zbrojného preukazu sú aj bezúhonnosť a spoľahlivosť, ako spomína Lucia Nicholsonová. V paragrafe 19 je upresnený zoznam trestných činov, ktorých spáchanie a následne odsúdenie znamená, že daná osoba sa nepovažuje za bezúhonnú. 

V paragrafe 17 sú upresnené doklady, ktoré musia byť žiadateľom o vydanie zbrojného preukazu pripojené k žiadosti. Skúmanie bezúhonnosti v domovskej krajine týmto zákonom nie je explicitne určené. Bezúhonnosť, v podobe výpisu z registra trestov sa zisťuje iba v prípade žiadateľov, ktorí sa za posledných desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiavali viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky. Avšak tento zákon ustanovuje aj možnosť predloženia čestného vyhlásenia o tom, že žiadateľ nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého v prípade ak nemôže predložiť výpis z registra trestov, pretože mu ho štát nevydá. 
Súčasťou Správy poslaneckej snemovne talianskeho parlamentu z roku 2016, ktorej obsahom je mapovanie vývoja organizovaného zločinu (mafie) v regióne Reggio Calabria sú aj mená ako Vadala a Roda (.pdf s. 6,7). Podľa tejto správy je skupina Vadala činná najmä v oblasti Bova a Bova Marina a skupina Roda v oblasti mestečka Gallico. Výrok môžeme označiť za pravdivý.

Správa okrem uvedeného obsahuje komplexný prehľad skupín činných a spojených s organizovaným zločinom v regióne Reggio Calabria. Bývalý taliansky prokurátor na boj proti mafii Franco Roberti vyhlásil, že talianska strana informovala slovenských partnerov o podozrivej skupine z Kalábrie operujúcej na Slovensku.

Denník N priniesol informácie expertov, ktorí sa vyjadrili k pravdepodobnosti toho, že Antonino Vadala a Diego Roda sú súčasťou klanu kalábrijskej mafie:

Áno. Vadala je ’ndrie (klan) z mestečka Bova Marina. Roda je priezvisko, ktoré sa tiež objavilo pri vyšetrovaniach, ale pokiaľ viem, nie je to meno klanu,“ povedal pre Denník N reportér The Economist v Taliansku John Hooper, ktorý sa venoval aj ’Ndranghete.
Potvrdila to aj talianska expertka Ilaria Meliová. „Medzi členmi klanu Vadalovcov je aj Antonino Vadala. Ale nemôžem povedať, či je to tá istá osoba,“ odpísala. Aj Sergiová tvrdí, že Vadala je v Kalábrii bežné meno. „Vzťahy v ’Ndranghete sú diskrétne a nikto vám nepovie, že ide o ľudí z prostredia mafie,“ povedala pre N.
Ani jeden z expertov nevedel o tom, že by sa ’Ndrangheta snažila rozpínať aj na Slovensku. Hooper vraví, že táto skupina sa zaujímala o expanziu do východnej Európy po roku 1989, no konkrétny prípad na Slovensku nepozná. Hovorca Europolu odpísal, že nemá informácie o aktivitách ’Ndranghety na Slovensku či vo východnej Európe.
"