Lucia Ďuriš Nicholsonová

životopis
Osobné údaje
Priezvisko / Meno Nicholsonová Lucia
Dátum narodenia 28.11. 1976
Prax
Od – do 2007- súčasnosť
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Konateľka zodpovedná za mediálne poradenstvo, krízovú
komunikáciu, tvorbu dokumentárnych a komerčných
filmov, Názov a adresa zamestnávateľa Imaginecommunications s.r.o.
Od – do 2006-2009
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
PR manažér pre projekt EK, Názov a adresa zamestnávateľa OZ PDCS
Od – do 2005-2007
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
reportér investigatívnej publicistiky, Názov a adresa zamestnávateľa aktuálne.sk
Od – do 2004 – 2005
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
-reportér investigatívnej publicistiky v relácii Čierny Peter
-moderátor Hlavných správ a redaktor domáceho

(zdroj: http://www.strana-sas.sk/file/247/nicholsonova%20CV%20web.pdf)

Člen strany: Sloboda a Solidarita (SaS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ja tu mám číslo, čísla, ktoré hovoria o tom, že postoje Slovákov sa rapídne sprísňujú vo vzťahu k interrupciám. V deväťdesiatom ôsmom takmer 70 % populácie vôbec nepovažovalo za nesprávne umelé prerušenie tehotenstva, ak bolo pravdepodobné, že dieťa bude poškodené. V roku 2018 to už bolo iba 40 %.

Podľa medzinárodného prieskumu nepovažovalo v roku 1998 67,7 percent občanov Slovenska za nesprávne umelé prerušenie tehotenstva v situácii, keď hrozilo poškodenie dieťaťa. V roku 2018 tento podiel klesol na 41,6 percenta. Tvrdenie Lucie Nicholsonovej preto hodnotíme ako pravdivé.

Za posledných 30 rokov rapídne klesá počet tých žien, ktoré vyhľadajú interrupciu. A dokonca sa to znižuje aj v tých krajinách, napr. v Českej republike, ktorá od roku 2014 má možnosť chemického potratu, tzn. tabletky. Aj tam sa tie interrupcie, vrátane tých tabletkových interrupcií, rapídne znižujú.

Počet umelých prerušení tehotenstiev na SLovensku i v Česku dlhodobo klesá. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej hodnotíme ako pravdivé. 

Štatistické údaje Národného centra zdravotníckych informácií ukazujú, že miera potratovosti na Slovensku dlhodobo klesá. V roku 1997 bola na hodnote 19,4 (na 1000 žien 15 až 49 ročných), v roku 2018 na hodnote 10,7. V roku 2015 sa u nás urobilo najmenej interrupcií za posledných 50 rokov. 


Z údajov Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vyplýva, že počet umelých prerušení tehotenstva od začiatku 90. rokov klesá aj v Česku.  

Od roku 2014 sa v krajine na umelé prerušenie tehotenstva používa aj tzv. potratová pilulka. Predpisuje ju špecialista, pacientka ju užíva pod jeho dohľadom. Aj v rokoch roku 2014 - 2018 sa počet potratov v Česku znížil zhruba o pätinu.

Belgicko patrí dlhodobo ku krajinám, kde je najmenší počet interrupcií a najmenší počet tehotenstiev medzi mladistvými a je dokázané, že je to práve v dôsledku toho, že majú ako povinný predmet sexuálnu výchovu na školách a antikoncepciu zaviedli pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva ako dostupnú. Pretože ju hradia z verejných peňazí.

Belgicko patrí medzi krajiny s najmenším počtom umelých prerušení tehotenstva medzi mladistvými. Jedným z dôvodov nízkeho počtu pôrodov v tejto vekovej skupine je aj sexuálna východa. Antikoncepcia pre ženy do 25 rokov je v Belgicku uhrádzaná štátom. Tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej hodnotíme ako pravdivé. 

Tehotenstvá a interrupcie mladistvých v Belgicku

Štúdia z roku 2015 porovnala počty tehotenstiev, pôrodov a interrupcií tínedžeriek v rôznych štátoch. V Belgicku pripadalo na tisíc žien vo veku 15-19 rokov 8 potratov, čím sa zaradilo medzi krajiny s najmenším počtov umelých prerušení tehotenstva v tejto skupine. Potvrdzujú to aj údaje svetovej banky.

Údaje za roky 2012 - 2017 naznačujú celkový pokles počtu vykonaných interrupcií v Belgicku - najmä však tínedžeriek a dvadsiatničiek. Dôvodom je najmä cenovo dostupná antikoncepcia. 

Sexuálna výchova, tehotenstvá a interrupcie

Štúdia Medzinárodnej federácie plánovaného rodičovstva z roku 2018 konštatovala, že v krajinách s rozvinutými programami sexuálnej výchovy býva počet pôrodov tínedžeriek nízky.

Výskumníci pracovali s údajmi flámskej časti Belgicka. V rokoch 2000 až 2015 v nej klesol počet pôrodov tínedžeriek o 20 až 39%. 

Vzdelávanie je v Belgicku kompentenciou regionálnych vlád. Vo Flámsku je sexuálna výchova povinná, učí sa v rámci biológie, náboženstva, resp. filozofie. Valónsko pozná výchovu k vzťahovému, citovému a sexuálnemu životu. Nie je však všeobecne povinná a dostupná vo všetkých školách.

Antikoncepcia

Belgická vláda zaviedla od 1. apríla 2020 plne hradenú antikoncepciu pre ženy mladšie ako 25 rokov. Takzvaná „tabletka po” je od apríla uhrádzaná pre všetky ženy bez rozdielu veku.

Ak Vy hovoríte, že by sme mali zvýšiť informovanosť žien a osvetu, aby proste vôbec nedochádzalo k týmto interrupciám, tak úplne najlepší spôsob na to je výchova k zodpovednému rodičovstvu, sexuálna výchova na školách. To nie je, že to hovorí Nicholsonová alebo Beňová, to na to sú štatistiky, na to sú analýzy OSN Svetovej zdravotníckej organizácie.

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza ako jeden zo spôsobov prevencie voči nebezpečným potratom komplexné sexuálne vzdelávanie. 

OSN tvrdí, že mladí, ktorí prešli sexuálnym vzdelávaním, sa ľahšie vyhnúť nechceným tehotenstvám a nebezpečným potratom. 

Hoci žiadna z týchto organizácii nehovorí, že sexuálna výchova je „najlepším” spôsobom, ako sa vyhnúť (nebezpečným) interrupciám, hodnotíme tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej ako ešte pravdivé.

70 000 žien ročne zomrie na svete práve kvôli nelegálnym potratom.

Odhady WHO z roku 2017 hovoria o hornej hranici počtu žien, ktoré zomrú v súvislosti s nelegálnymi a neodborne vykonanými potratmi, na úrovni 39-tisíc. Iná štúdia uvádza pre rok 2014 odhad 193-tisíc. Lucia Ďuriš Nicholsonová čerpala policy paper-a, ktorý sa odvoláva na dáta WHO z roku 2009. Keďže pri uvedených číslach ide odhady a skutočné počty - ani ich rámce - nie je možné zistiť presne, hodnotíme takéto kategorické tvrdenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej ako neoveriteľné. 

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie je 4,7 až 13,2 percent materských úmrtí spôsobených neodbornými a nebezpečnými potratmi. Jednou z hlavných príčin rozhodnutia sa pre ne sú reštriktívne zákony. 

V roku 2017 zomrelo kvôli komplikáciam pri tehotenstve a pôrode 295-tisíc žien. Vychádzajúc z odhadu tak v súvislosti s nelegálnymi potratmi zomrelo v roku 2017 13 865 až 38 940 žien.

Správa WHO z roku 2011 odhadovala pre rok 2008 počet úmrtí kvôli nelegálnym potratom na úrovni 47-tisíc. Pre rok 2003 uvádzala odhad 56-tisíc a pre 90. roky údaj 69-tisíc. 

Iná štúdia - publikovaná v roku 2014 v prestížnom žurnáli Lancet - uvádza odhad svetových úmrtí spôsobených neodbornými a nebezpečnými potratmi na úrovni 193-tisíc. 

„V mojom výroku som neuviedla, že by malo ísť o tohtoročný údaj,” napísala Lucia Ďuriš Nicholsonová portálu Demagóg.SK.

Údaj 70-tisíc čerpala zo policy review Guttmacher Institute z roku 2009, ktorá sa pri ňom odvoláva na Svetovú zdravotnícku organizáciu.

„Aj podľa samotného WHO však štatistiky ovplyvňuje nesprávna klasifikácia a nedostatočné nahlasovanie úmrtí príbuznými či zdravotníkmi, a to najmä pre náboženské a kultúrne vnímanie potratov v niektorých krajinách. Úmrtia v dôsledku potratov tak môžu byť obzvlášť podceňované,” dodala.