Ing. Ľubomír Vážny

Ľubomír Vážny sa narodil 15. júla 1957 v Žiline. Vyštudoval na Slovenskeu technickej univerzite v Bratislave na stavebná fakulta, odbor pozemné staviteľstvo. Po ukončení štúdia pracoval ako stavbyvedúci a samostatný vývojový pracovník pre Pozemné stavby, š.p. Trnava. V rokoch 1985-1994 pôsobil ako vedúci oddelenia cien a typizácie, vedúci útvaru TÚ, technický námestník a riaditeľ organizácie Stavoinvesta HO Banská Bystrica. V období 1994 – 2002 bol riaditeľom a konateľom spoločnosti Stavoinvesta s.r.o. v Banskej Bystrici. Doposiaľ je jej spoločníkom. Od roku 1997 bol členom predstavenstva Biotika, a.s., neskôr sa stal predsedom jej predstavenstva a následne predsedom dozornej rady.
V období 2002 – 2006 bol poslancom NR SR za stranu SMER, členom Mandátového a imunitného výboru NR SR a podpredsedom Výboru NR SR pre hodpodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Od roku 2006 do roku 2010 bol ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ľubomír Vážny

Ľubomír Vážny

Získali sme (SMER-SD, pozn.) o 23 poslancov v samosprávnych krajoch viac ako sme mali.

Tento výrok by sa dal hodnotiť dvomi spôsobmi: Ľubomír Vážny hovorí buď o volebnom zisku kandidátov, ktorý kandidovali za SMER-SD v koalícii s inou stranou (KDH v prípade NSK a BBSK, pozn.) alebo len o kandidátoch, ktorý kandidovali samostatne za SMER-SD (nepočítame teda koalíciu ako celok, ale kandidátov podľa ich straníckej príslušnosti, pozn.). V obidvoch variantoch je však uvádzaný počet nesprávny alebo nepresný.
Variant 1. - SMER-SD + koaličný partneri:
Strana SMER-SD nezískala v zastupiteľstvách o 23 mandátov viac. Vo voľbách v roku 2009 získali kandidáti SMER-SD (vrátane koaličných partnerov) 189 mandátov, ale vo voľbách 2013 získali (vrátane koaličných partnerov) len 175 mandátov v zastupiteľstvách samosprávnych krajov. Celkovo teda SMER-SD naopak stratil 14 poslaneckých mandátov.
Variant 2. - len kandidáti, ktorí sú členmi strany SMER-SD:
Kandidáti, ktorí sú členmi strany SMER-SD získali v roku 2009 celkovo 135 mandátov a v roku 2013 celkovo 161 mandátov. Z tohto pohľadu strana teda dosiahla nárast, avšak nie o 23 mandátov, ako uvádza Ľ. Vážny, ale o 26.
Výsledky volieb:
Variant 1. - údaje o zvolených kandidátoch strany SMER-SD spolu s koaličnými partnermi:
2009 - počet poslancov v jednotlivých krajoch:
BSK TTSK TSK NSK ŽSK BBSK PSK KSK  CELKOVO
14 10 27 38 21 27 35 26 189

2013 - počet poslancov v jednotlivých krajoch:
BSK TTSK TSK NSK ŽSK BBSK PSK KSK  CELKOVO
1 12 25 32 19 25 35 26 175

Variant 2.- údaje o zisku kandidátov, ktorí sú členmi strany SMER-SD: 
2009 - počet poslancov v jednotlivých krajoch: 
BSK TTSK TSK NSK ŽSK BBSK PSK KSK  CELKOVO
13 4 20 15 16 20 21 26 135

2013 - počet poslancov v jednotlivých krajoch:
BSK TTSK TSK NSK ŽSK BBSK PSK KSK  CELKOVO
1 12 25 19 19 24 35 26 161

Moderátor: “Tak povedzte, že kedy reálne by sme už mohli začať čerpať tie peniaze z toho nového balíka?” (partnerská dohoda medzi SR a EK, pozn.) Ľubomír Vážny: “Zákonne môžme od 1.1.2014 …”

Je pravda, že teoreticky môže Slovensko čerpať financie 1. januára 2014, prakticky to bude až v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.

Pod ,,novým balíkom" sa v podstate hovorí o nadchádzajúcom rozpočtovom období pre roky 2014 až 2020. Podľa tlačového vyjadrenia Európskej komisie budú prvé prostriedky z rozpočtu dostupné na prerozdeľovanie od začiatku roka 2014. Nedokážeme však potvrdiť, že by už v prvých dňoch nového obdobia boli reálne prevedené peniaze na prvé projekty, nakoľko to závisí od schopnosti čerpať tieto prostriedky a koordinovať jednotlivé projekty. Konkrétne aktivity, ktoré sme k prvému mesiacu roka 2014 z pohľadu SR našli, sú prípravy na zefektívnenie procesu čerpania - viď Návrh partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 (.pdf, str. 178).

Tak jednoznačne plus je to, že sme získali skoro o dve miliardy viac do rozpočtu z eurofondov pre Slovenskú republiku z podporných fondov Európskej únie …

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O5M12, 10. februára 2013 a V politike, 30. júna 2013)

Slovensku sa podarilo vyrokovať nárast finančných prostriedkov v programovacom období 2014-2020 v kohéznom fonde o približne 1,2 mld. eur., resp. v cenách z roku 2011 a po inflácii ide o navýšenie 2,8 mld. eur. 

Pri schválenom rozpočte na roky 2014 - 2020 má Slovensko možnosť čerpať z rozpočtu Európskej únie prostriedky vo výške približne 20 mld. eur. 

Pre Slovensko bolo najväčšou prioritou pri vyjednávaní nového finančného rámca EÚ udržanie financií pre politiku súdržnosti (kohéznu politiku), čo predstavuje najobjemnejší zdroj príjmov Slovenska z EÚ. Zo zdrojov na politiku súdržnosti pre zotieranie rozdielov medzi európskymi regiónmi, ktorá tvorí najväčší zdroj príjmov Slovenska z rozpočtu EÚ, dostaneme približne 13,1 mld. eur v cenách z roku 2011 (14,7 mld. po inflácii). V súčasnom období 2007 – 2013 je alokácia na úrovni približne 11, 9 mld. eur.
Túto informáciu sumarizuje na svojom webe aj denník Pravda:
"Brusel v utorok odsúhlasil, že Slovensko dostane z eurofondov na najbližších sedem rokov v čistom po zaplatení odvodov vyše 13,5 miliárd eur. Je to o 2 miliardy eur viac ako v terajšom sedemročnom období na roky 2007 až 2013."

… SMER jasne vyhral tieto voľby do samosprávnych krajov, pretože mali sme 5 z 8 predsedov samosprávnych krajov, máme momentálne 6 z 8 predsedov samosprávnych krajov.

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože Ľubomír Vážny uvádza nesprávny počet predsedov samosprávnych krajov za SMER-SD (prípadne aj s podporou SMER-SD, pozn.). Vyzerá to tak, že Ľ. Vážny sa snažil poukázať na posilňujúcu sa pozíciu strany SMER-SD v regiónoch, keďže podľa jeho slov budú mať v nasledujúcom období viac predsedov ako v predchádzajúcom. To však tiež nie je pravda, pretože SMER-SD v tomto ohľade stratil alebo prinajlepšom nezískal. 
Vážny tvrdí, že v roku 2009 získal SMER-SD kreslá piatich predsedov a v roku 2013 kreslá šiestich predsedov samosprávnych krajov. V skutočnosti obsadili v roku 2009 kandidáti SMER-SD kreslá šiestich županov nie piatich. V roku 2013 získali kreslá piatich županov (šiestich ak rátame aj T. Mikuša, pozn.). Keďže T. Mikuš kandidoval ako nezávislý, pričom SMER-SD mu iba vyjadril podporu, je zavádzajúce označovať ho za kandidáta SMER-SD. Najmä s ohľadom na to, ak ho Ľ. Vážny nepovažuje za kandidáta SMER-SD v období 2009 až 2013.
Uvádzaný počet predsedov SK za SMER-SD v roku 2009 je nesprávny bez ohľadu na to, akým spôsobom "rátame" T. Mikuša. Domnievame sa, že je korektné považovať ho za kandidáta SMER-SD v oboch prípadoch (2009 aj 2013, pozn.) alebo ani v jednom.
Ak by sme T. Mikuša započítali v oboch prípadoch, tak SMER-SD mal v roku 2009 až 7 predsedov SK a v nasledujúcom období bude mať iba 6. Ak by sme ho nezapočítali ani v jednom prípade, tak SMER-SD mal 6 predsedov SK v roku 2009 a v nasledujúcom období bude mať iba 5. Ak by sme ho nezapočítali v roku 2009, ale v roku 2013 už áno, potom by mal SMER-SD zhodne po 6 predsedov.
SMER-SD teda nemôže hovoriť o posilnení z pohľadu počtu predsedov SK.


- predsedovia: 6 - Sedláček (TN), Belica (NR), Blanár (ZA), Maňka (BB), Chudík (PO), Trebuľa (KE)
2013
- predsedovia: 1+5 Mikuš v TTSK oficiálne kandidoval ako nezávislý kandidát, SMER-SD ho iba podporoval + Baška (TN), Belica (NR), Blanár (ZA), Chudík (PO), Trebuľa (KE)

Fakt je ten, že napríklad za rok 2009 sa vyčerpalo 491 miliónov, za rok 2010 1 miliarda eur…

Ministerstvo financií SR ani portál o čerpaní eurofondov nevedú štatistiku o čerpaní eurofondov z programovacieho obdobia 2007-2013 staršie ako jún 2010. Výrok preto nedokážeme overiť.