Karol Pataky

Člen strany: MOST-HÍD - az együttműködés pártja – strana spolupráce (MOST-HÍD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Karol Pataky

Karol Pataky

8 rokov sa hovorí na VÚC-ke o integrovanej doprave (…).

Práce na integrovanej doprave si stanovilo zastupiteľstvo už v roku 2009, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Terminály integrovaného dopravného systému integrujú rôzne druhy osobnej
individuálnej a hromadnej dopravy a zároveň združujú vybavenosť pre
cestujúcich.

V treťom volebnom období KSK (2009- 2013) sa okrem iného rozhodlo o projekte integrovanej dopravy v KSK. V hodnotení predsedom VÚC sa spomína, že počas tohto obdobia kraj intenzívne pracoval na jeho budovaní pomocou budovania infraštruktúry.

V roku 2014 bolo schválené spolufinancovanie z programu IROP pre roky 2014 až 2020, v súčasnosti ešte projekt nie je dokončený.

…voľný park je tam priemyselný v Trebišove, napríklad dávno nevyužitý.

Priemyselný park v Trebišove vznikol v roku 2004, nemá žiadneho zamestnanca a žiadna plocha z neho nie je využitá. V minulosti ho využíval jediný investor, park bol ale využívaný len minimálne. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Majiteľom pozemku je súkromná osoba, kým budovy vlastní mesto. Park má očakávaný počet 250 zamestnancov, pričom podľa údajov (.pdf  s. 4) Ministerstva hospodárstva SR nemá žiadneho, z celkovej využiteľnej plochy 31 875 m2 sa nevyužíva ani meter štvorcový.

Pri výstavbe parku bolo využitých 5,3 milióna eur spolufinancovaním z EÚ, avšak v parku dlhodobo pôsobil jediný investor, dánska firma Blika. Tá po mnohých nezhodách s mestom v roku 2016 definitívne ukončila výrobu a o prácu prišlo cca 50 ľudí. Park ale počítal s 250 zamestnancami, preto je pravda, že nebol využitý, resp. bol využitý minimálne.

Chlmec (Kráľovský Chlmec, pozn.) je mesto maličké, 7 700 obyvateľov k 1. januáru, je tam 78 % Maďarov, vyše jedna tretina Rómov a iných národností.

Karol Pataky hovorí o meste Kráľovský Chlmec, ktorého je primátorom. Vo výročnej správe mesta z 31. decembra 2016 je uvedené, že v meste k danému dňu žilo 7711 obyvateľov, z ktorých 80 % tvoria občania maďarskej národnosti. Atlas rómskej komunity odhaduje podiel Rómov v meste na 23,4 %, podľa výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 2011 bolo 26,34 % (čiže skoro tretina) obyvateľstva nie maďarskej národnosti. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Na hlavnej stránke mesta je uvedená nasledujúca informácia: "(Mesto, pozn.) má vyše 8 000 obyvateľov, z ktorých 80 % tvoria občania maďarskej národnosti, ostatní sa hlásia k slovenskej alebo inej národnosti."
Podľa štatistík zo sčítania ľudu 2011 v roku 2011 žilo v meste 7 698 ľudí, z ktorých sa 5 670, čiže 73,56 % hlásilo k maďarskej národnosti. K rómskej národnosti sa prihlásilo 304 ľudí, čo môže byť zavádzajúce, keďže Rómovia sa mohli hlásiť k inej národnosti (resp. neuviesť túto informáciu). Atlas rómskych komunít z roku 2013 odhaduje podiel obyvateľov s rómskou národnosťou na 23,4 %.