Juraj Pavlovič

Ing. Juraj Pavlovič, Lipovec,  nar. v januári 1949 v Bratislave v remeselníckej rodine, ako najstarší zo štyroch súrodencov. V predškolskom veku vyrastal v Šamoríne následne v Martine.Stredoškolské vzdelanie ukončil na Gymnáziu V.P.Tótha v Martine,Vysokú školu – na Fakulte lesníckej- Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene,Postgraduálne štúdium absolvoval na Prírodovedeckej fakulte, Katedre geografie Univerzity J.A.Komenského.Po absolvovaní štúdia práca v Stavebnom – leso melioračnom závode Žilina, následne na Lesnom závode Martin, Lesnej správe Lipovec.V roku 1975 Správa Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra v Gbelanoch , následne Správa Chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra so sídlom vo Vrútkach, zástupca riaditeľa až do roku 1982, neskôr v Projekčnej kancelárii  Podnikového riaditeľstva –Štátnych lesov Žilina , následne do r. 1989 ako vedúci odboru.Po prevrate 1989 ako asistent podnikového riaditeľa Podnikového riaditeľstva –Štátnych lesov Žilina.Od r. 1990 súkromne podniká na úseku prác a služieb v lese, v stavebníctve a od r. 1998 prevažne v geodetickej činnosti v geodetickej kancelárii.

Člen strany: Komunistický strana Slovenska (KSS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Juraj Pavlovič

Juraj Pavlovič

Žiadne výroky

Zadaným požiadavkam nezodpovedajú žiadne výroky

Resetovať filtre