Juraj Krúpa

Člen strany: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Juraj Krúpa

Juraj Krúpa

Čo sa týka AstraZenecy, ani jeden prípad doteraz nebol dokázaný alebo teda súvislosť úmrtia nebola dokázaná.

Viaceré krajiny prerušili v marci očkovanie Astra Zenecou, pretože po očkovaní sa u niektorých - no veľmi malého množstva - pacientov výskytli krvné zrazeniny, pľúcne embólie a trombocytopénie. 

Podľa Európskej liekovej agentúry (EMA) však nič nenaznačovalo, že tieto prípady s vakcínou súviseli s vakcínou. - výskyt prípadov nebol medzi zaočkovanými vyšší ako v bežnej populácii. 

Podobne Svetová zdravotnícka organiácia uviedla, že medzi oćkovaním a zrazeninami nevidí kauzálny vzťah. 

Firma Astra Zeneca po preskúmaní záznamov o desiatich miliónoch zaočkovaných povedala, že výskyt zdravotných komplikácii bol výrazne nižší ako by sa dal očakávať v bežnej populácii. Tvrdenie Juraja Krúpu preto hodnotíme ako pravdivé.

Ja viem jednu štatistiku, ktorá je z Rakúska, kde AstraZenecou zaočkovali 140 000 ľudí. Z toho boli vedľajšie následky mali traja takého vážnejšieho charakteru.

K 12. marcu rakúsky portál kurier.at uvádza, že lekári zaočkovali Astra Zenecou vyše 130-tisíc ľudí vo veku 20 až 64 rokov. 

V Rakúsku sa k 11. marcu vyskytli tri prípady tromboembolických príhod u osôb zaočkovaných Astra Zenecou. Jedna kvôli krvným zrazeninám zomrela. Európska lieková agentúra však vydala vyhlásenie, že neexistujú indície, podľa ktorých by za trombózu mohla vakcína. 

Odborníci upozorňujú na to, že zrazeniny sú v populácii bežné a ročne nimi trpí jeden človek z tisíca. Oproti tomu na koronavírus v Rakúsku za posledné dva mesiace (ku dňu vysielania relácie) zomrelo približne dvetisíc ľudí. Tvrdenie Juraja Krúpu hodnotíme ako ešte pravdivé.

Pán Blaha povedal 8. 6. 2020. Vláda straší ľudí korunou, koronapandémiu, aj keď jasné, že pandémia už je preč. 18. 9. 2020 kapitalistické vlády si vymysleli koronapandémiu, aby mohli zotročiť ľudí, ale už 23. 10. hovoril, že ide druhá vlna, treba niečo robiť

Ľuboš Blaha spochybnil pandémiu a následne kritizoval neprijímanie opatrení vládou. V uvedený deň však nenapísal priamo, že „kapitalistické vlády si vymysleli pandémiu, aby zotročili ľudí” - hoci je to jedna z interpretácií jeho slov, ktorá sa ponúka. Iná interpretácia jeho slov môže byť, že kapitalistickým vládam (vraj) prišla pandémia vhod - nie že ju „vymysleli”. Keďže Juraj Krúpa posúva jednu z interpretácií Blahových slov do polohy faktického tvrdenia, ktoré však Blaha takto nepovedal a skreslil (lebo zostril a zjednoznačnil) tým význam napísaného / naznačeného, hodnotíme jeho tvrdenie už ako zavádzanie. 

Ľuboš Blaha na svojej facebookovej stránke 8. júna 2020 uverejnil status, v ktorom píše, že „Matovič v mene koronavíru ešte dnes, keď už je jasné, že epidémia je preč, terorizuje Slovensko, straší ľudí, nadáva im a čo je najhoršie - kriminalizuje protesty.“

V statuse z 18. septembra 2020 s názvom „Keby som chcel zotročiť ľudí, vymyslel by som pandémiu“ o.i. uvádza, že 

  • Ľudia sa najľahšie zotročujú vtedy, keď sú paralyzovaní strachom.”
  • Moderný kapitalizmus potrebuje vyvolávať strach, aby mohol pohodlnejšie zbavovať ľudí ich občianskych, politických a sociálnych práv. Covid je len tvorivým pokračovaním tejto systémovej črty kapitalizmu.”
  • Rusofóbia na vyvolenie strachu nezaberá. Našiel sa iný spôsob. Pandémia.” 

Tento status, na druhý deň po zverejnení statusu, prevzal aj pochybný web.

  1. októbra 2020 uverejnil Ľuboš Blaha na sociálnej sieti status, v ktorom uvádza, že „v lete síce zlyhala vláda, ale premiér Matovič za to nemôže. Pokazili sme mu to my. Slováci. To my sme Slovensko nepripravili na druhú vlnu, to my sme v lete neprijali žiadne opatrenia.“ 

V inom statuse z tohto dňa píše, že „samozrejme, základom je konať zodpovedne a obmedzovať mobilitu, aby sa vírus nešíril.”

Juraj Krúpa pre portál Demagóg.SK uviedol, že čo sa týka vyjadrenia pána Blahu, ide o vyjadrenie v jednej z X rozpráv, ktoré prebehli v pléne Národnej rady. Kontext uvedeného vyplýva z mnohých jeho vyjadrení, ktorými sofistikovane a cielene manipuloval verejnú mienku zľahčovaním pandémie či šírením konšpiračných teórií - samozrejme ešte pred prudkým nárastom úmrtnosti, potom naopak vinil vládu z nezvládania pandémie. Odporúčam, aby boli preto preskúmané všetky vystúpenia pána Ľuboša Blahu v rámci rozpráv v pléne.”

Demagóg.SK k tomu uvádza, že preskúmal parlamentné vystúpenia Ľuboša Blahu v čase od 16. do 19. septembra - teda okolo dátumu, na ktorý v relácii odkazoval Juraj Krúpa.

Blaha mal počas rokovania parlamentu v týchto dňoch 5 faktických poznámok (1,2,3,4,5), v žiadnej nepovedal tvrdenie, ktoré Juraj Krúpa pripísal k vyššie uvedenému dátumu a ktoré v ten istý dátum Blaha uverejnil na svojej sociálnej sieti. Demagóg.SK preto konštatuje, že Juraj Krúpa sa vzťahoval na slová Ľuboša Blahu uverejnené v jeho statuse na sociálnej sieti.

Nemecko teraz nakupuje miliardu takýchto testov, Rakúsko denne testuje 200 000 ľudí týmito antigénovými testami.

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol, že vláda zabezpečila najmenej 200 miliónov autotestov a 800 miliónov rýchlotestov…”

Rakúsko testuje 200 až 300-tisíc ľudí denne, toto číslo je súčtom počtu PCR testov a rýchlotestov. Tvrdenie Juraja Krúpu hodnotíme s ohľadom na ducha povedaného ako ešte pravdivé.

Vyše 60 % všeobecných lekárov je v dôchodkovom veku.

48 percent všeobecných lekárov, ktorí ordinujú v slovenských ambulanciách, má viac ako 59 rokov. V dôchodkovom veku ich teda určite nie je 60 percent. Tvrdenie Juraja Krúpu hodnotíme ako nepravdivé. 

Podľa údajov NCZI bol na Slovensku v roku 2020 priemerný vek všeobecných lekárov 54 rokov. Z údajov, ktoré NCZI poskytlo portálu Demagóg.SK vyplýva, že k januáru 2021 sme mali 2786 takýchto lekárov. 1198 je starších ako 59 rokov - a teda 43 percent.

Z rovnakých údajov od NCZI, ktoré má portál Demagóg.SK k dispozícii, vyplýva, že na Slovensku sme k januáru 2021 mali 903 všeobecných lekárov pre deti a dorast. 577 je starších ako 59 rokov - a teda 64 percent. 

Spolu teda máme na Slovensku 3689 všeobecných lekárov. 1775 je starších ako 59 rokov - a teda 48 percent. 

Vek odchodu do dôchodku sa nedá zovšeobecniť. Záleží od pohlavia a počtu vychovaných detí. Ženy vedia za istých okolností odísť do dôchodku najskôr vo veku 59 rokov, muži neskôr. 

Juraj Krúpa pre Demagóg.SK uviedol: „Priznávam, že som sa mýlil v prípade veku všeobecných lekárov súhrnne, avšak pravdou zostáva, že v dôchodkovom veku máme vyše 60% pediatrov. Tento fakt zároveň žiadnym spôsobom nezmenšuje problém, ktorý je v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku akútny a na ktorý som mal v úmysle poukázať.”