Jozef Šimko

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jozef Šimko

Jozef Šimko

Vieme všetci dobre, že od prvého januára 2009 platíme eurom….pretože v rámci eurozóny, či je to Španielsko, či Portugalsko, či to je Grécko, bohužiaľ majú štáty problémy.

Slovenská republika vstupovala do európskych štruktúr od 1.5.2004. Spoločnú menu na základe záväzkov vyplývajúcich z Maastrichtskej zmluvy a po splnení kritérií prijala 1.1.2009. V rámci eurozóny sú Španielsko, Portugalsko, alebo Grécko krajinami, ktoré majú finančné problémy a boli nútené požiadať o pomoc Európsku úniu. 

Euractiv:
Slovensko prijalo spoločnú európsku menu 1. januára 2009. S jeho vstupom do eurozóny súhlasili lídri EÚ na summite 19. júna 2008 v Bruseli. Definitívnu bodku za celým procesom urobila Rada ministrov financií (ECOFIN) na júlovom zasadnutí, kde stanovila konverzný kurz slovenskej koruny voči euru na 30,126.

Zachraňovanie Grécka je dlhodobým problémom. O už treťom balíku pomoci informovala 22.8.2013 Pravda
Nemenovaný činiteľ gréckeho ministerstva financií agentúre Reuters povedal, že tretí program pomoci pre Grécko sa zameria na vyplnenie možného deficitu vo financovaní, ktorý sa očakáva medzi rokmi 2014 a 2016. Sumy zahrnuté v prípadnej novej dohode budú vraj oveľa nižšie ako pri predchádzajúcich záchranných programoch. „Grécko a jeho veritelia skúmajú niekoľko ciest, ako vyplniť medzery vo financovaní, ktorým bude Grécko čeliť v najbližších niekoľkých rokoch,“

Ministri financií eurozóny schválili uvoľnenie 40-miliardovej pomoci pre španielske banky. Reagovali tak na formálnu žiadosť krajiny.

V decembri 2013 bol schválený ďalší podporný program pre Portugalsko. Informovala o tom agentúra SITA:
"Európa dodrží svoje slovo a bude aj naďalej pomáhať Portugalsku, ale iba pod podmienkou, že bude pokračovať v súčasných reformách,“

Pozrite sa, ja keď som sa rozhodol, že idem kandidovať na funkciu prezidenta SR, ja som išiel ako nezávislý. Až potom keď ma strana oslovila, keď politické grémium jednoznačne odkleplo Strany moderného Slovenska, že ma podporujú, až vtedy som sa stal kandidátom Strany moderného Slovenska.

Tým Demagog.SK nedokázal zistiť, kedy sa pán Šimko rozhodol kandidovať na prezidenta, keďže rozhodnutie kandidovať je súkromná vec. Na verejnosti však začal vystupovať až ako kandidát Strany moderného Slovenka, preto je zavádzajúce tvrdiť, že začal ako nezávislý. 

Podľa vyhlásenia strany SMS "republikové politické grémium Strany Moderného Slovenska rozhodlo, nominovať za kandidáta do prezidentských volieb, terajšieho primátora Rimavskej Soboty JUDr. Jozefa Šimka."
V podobnom duchu informuje SITA
"O kandidatúre Jozefa Šimka na prezidenta SR rozhodlo Republikové politické grémium Strany moderného Slovenska (SMS)." 
a aj TASR
"V poradí už dvanástym kandidátom, ktorý ohlásil svoj záujem stať sa budúcim prezidentom Slovenska, je primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Na tento post ho navrhla Strana moderného Slovenska (SMS) niekdajšieho poslanca za ĽS-HZDS Milana Urbáni." 

Treba povedať jednoznačne, prezident SR môže konať jedine v zmysle ústavy SR, to znamená článok 102 ústavy. Má tam kompetencie a tie kompetencie sú postačujúce. Ja si dovolím povedať, že pokiaľ by prezident SR využíval tieto kompetencie a v podstate predkladal by do NR SR správy o činnosti, správy o stave republiky, bohužiaľ sa to nestalo, toto vytýkam pánovi Gašparovičovi, pretože on bol 10 rokov prezidentom SR a jediné správy o stave republiky som počul len v roku 2004, 2005 a naposledy v 2009.

Článok 102 ústavy skutočne pojednáva o kompetenciách prezidenta a umožňuje mu podávať NRSR správy o stave republiky. Prezident predniesol správy o stave republiky zatiaľ iba dva krát. Prvý krát v roku 2005 a druhý krát v roku 2009. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Článok 102 Ústavy SR skutočne pojednáva o právomociach, či povinnostiach prezidenta SR, kde sa medzi inými píše: "... podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach,..."

Správa prezidenta SR Ivana Gašparoviča o stave republiky z 22. júna 2005,
kde hovorí o členstve SR v medzinárodných spoločenstvách- NATO, EÚ, OSN (nadchádzajúce členstvo SR v BR OSN).
Správa Prezidenta SR Ivana Gašparoviča o stave republiky zo 17. februára 2009,
kde sa venuje svetovej kríze, ktorá má vplyv i na SR a na jej občanov, na vysokú nezamestnanosť v SR, či pokles výroby.
S poslednou správou o stave SR prezident Ivan Gašparovič chce vystúpiť ešte pred oficiálnym odovzdaním úradu prezidenta v júni. Nie je však zatiaľ známe, či tak mieni urobiť ešte pred marcovými voľbami,alebo až po nich.

Okolo 730, 740 tisíc ľudí (žije na úrovní chudoby, pozn.) a bohužiaľ už sú na úrovni chudoby aj ľudia, ktorí sú zamestnaní, pretože tí, ktorí dostávajú mesačne 360 – 365 eur, z toho žiť sa nedá.

Podľa ŠÚ sa počet ľudí na hranici chudoby pohybuje na úrovni 715 tis. osôb a mesačný príjem na hranici chudoby predstavuje 346 eur. 
Podľa štatistického zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC je hranica chudoby definovaná ako 60 % mediánu národného ekvivalentného  disponibilného príjmu. 
Na základe tejto štatistiky z roku 2012 (najnovšie údaje), bolo ohrozených rizikom chudoby 13,2 % obyvateľov Slovenska, čo je približne 715 000 osôb. V prípade jednočlennej domácnosti, predstavuje hranicu rizika chudoby mesačný príjem 346 eur (.pdf, s. 2).

Podobné čísla ako EU SILC, uvádza za rok 2012 aj Eurostat. Ten hovorí o 716 tis. osôb  

My sme v rámci mestského zastupiteľstva prijali rozhodnutie, že vyčleníme 32 hektárov pôdy práve a ponúkneme rómskym spoluobčanom, 5 árov, 10 – 15 – 20 árov v cene jeden ár za jedno euro.

Tým Demagog.SK hľadal relevantné informácie o prijatí rozhodnutia na stránke mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, kde sa mu však nepodarilo nájsť takéto rozhodnutie. Žiadne informácie sa nám nepodarilo získať ani na ostatných, verejne prístupných zdrojoch informácii.