Ing. Jozef Mikuš

nar. 18.05. 1960
SVŠTU Bratislava, strojnícka fakulta
ženatý, manželka Ľudmila
3 deti, Marek, Jozef, 5-ročná dcéra Andrejka
1984 až 1993 technológ WUSAM a.s. Zvolen
1994 až 1998 riaditeľ OP-TIM, s.r.o. Krupina
1998 až 2002 viceprimátor mesta Zvolen
od roku 2002 poslanec NR SR
člen Výboru pre financie, rozpočet a menu,
člen Mandátového a imunitného výboru NR SR
člen SDKÚ, predseda Ústrednej rady
1990 až 2002 poslanec MsZ vo Zvolene
1998 až 2002 viceprimátor mesta Zvolen
od roku 2004 poslanec VÚC
angličtina, ruština

Člen strany: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jozef Mikuš

Jozef Mikuš

V tom vyhlásení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý má ledva stranu a je tam niekoľko bodov v dvoch týchto bodoch sa hovorí práve o individuálnych právach. Ja si ich dovolím zacitovať. V tej deklaratívnej forme majú Národná rada Slovenskej republiky majúc v centre záujmu jednotlivca, jeho individuálne práva, slobodu a prosperitu v duchu ideí európskej jednoty a spolupráce štátov Európskej únie a v tom bode potvrdzuje, potvrdzuje záväzok rozvíjať Slovenskú republiku na princípe individuálnych práv ako zvrchovaný štát zaručujúci slobodu a rovnosť pred zákonom všetkým jednotlivcom nachádzajúcich sa pod jej jurisdikciou.

Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky
k prijatiu Základného zákona Maďarska
(doc.):

"Národná rada Slovenskej republiky, vychádzajúc z ústavného poriadku Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť naplnenie základných práv a slobôd všetkých svojich občanov, zdôrazňujúc zodpovednosť Slovenskej republiky za svojich občanov, vyjadrujúc presvedčenie, že občania Slovenskej republiky všetkých národností považujú Slovenskú republiku za svoj domov, a podčiarkujúc odhodlanie Slovenskej republiky konať tak, aby Slovensko bolo vlasťou všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich národnosť, majúc v centre záujmu jednotlivca, jeho individuálne práva, slobodu a prosperitu v duchu idey európskej jednoty a spolupráce štátov Európskej únie, majúc na zreteli rozvoj dobrých susedských vzťahov, ktoré považuje za príspevok k upevňovaniu európskej integrácie, oceňujúc lojalitu príslušníkov národnostných menšín k Slovenskej republike, ako jediný zákonodarný a ústavodarný orgán Slovenskej republiky potvrdzuje záujem na rozvoji dobrých susedských vzťahov s Maďarskou republikou v duchu moderného európanstva, hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, a Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, berie na vedomie prijatie Základného zákona Maďarska, potvrdzuje záväzok rozvíjať Slovenskú republiku na princípe individuálnych práv ako zvrchovaný štát zaručujúci slobodu a rovnosť pred zákonom všetkým jednotlivcom nachádzajúcim sa pod jej jurisdikciou, vyjadruje odhodlanie chrániť a rozvíjať ľudské práva občanov Slovenskej republiky vrátane práv občanov patriacich k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám, 
poskytuje osobám patriacim k národnostným menšinám žijúcim na území Slovenskej republiky práva v súlade s medzinárodnými normami, umožňujúce im rozvíjať svoju kultúru, jazykovú identitu a vzdelanosť, ktoré vníma ako zdroj bohatstva Slovenskej republiky, odmieta akékoľvek exteritoriálne účinky legislatívy iných krajín vrátane Základného zákona Maďarska a ubezpečuje všetkých občanov Slovenskej republiky, že na jej území platia a budú platiť výlučne Ústava Slovenskej republiky, jej právny poriadok a medzinárodnoprávne záväzky, ktoré prijala Slovenská republika."

Ten zákon hovorí o tom, že každé rozhodnutie prokuratúry bude pod verejnou kontrolou.

Novelizovaný zákon o prokuratúre zatiaľ nie je zverejnený. K dispozícií máme len jeho návrh (.doc).

Novela zákona (.doc) zavádza povinnosť zverejňovať nielen právoplatné uznesenia prokurátora, ale napríklad aj všetky zrušené, potvrdené, zmenené alebo opravné uznesenia či rozhodnutia disciplinárnych komisií.

(1) Prokuratúry sú povinné zverejňovať právoplatné uznesenia prokurátora, ktorými sa skončilo trestné stíhanie vedené proti určitej osobe, a to do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia.

(2) Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia prokurátora, ktorým sa skončilo trestné
stíhanie vedené proti určitej osobe, prokuratúry v lehote podľa odseku 1
zverejnia aj všetky uznesenia prokurátora vydané počas tohto trestného konania, ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené rozhodnutím nadriadeného
prokurátora a rozhodnutia, ktoré zrušujú uznesenie podriadeného prokurátora. Ak bolo vydané opravné uznesenie, zverejňuje sa aj toto uznesenie. Generálna
prokuratúra zverejňuje aj rozhodnutia generálneho prokurátora o zrušení
právoplatných uznesení v prípravnom konaní.
Generálna prokuratúra rovnako zverejňuje aj právoplatné rozhodnutia disciplinárnych komisií, a to do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(...)

(5) Prokuratúry sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona (zákon o slobodnom prístupe k informáciám, pozn.) všetky právoplatné uznesenia prokurátora vrátane uznesení, ktoré nie sú
rozhodnutiami vo veci samej a obžalobný návrh
; prokuratúry pritom robia
opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov.

Moderátor: “Napríklad pán Muránsky myslím aj po hlasovaní povedal, že pripúšťa, že to môže byť protiústavný zákon a dokonca, že by pripojil aj svoj podpis. Na to sa ako pozeráte? Je to váš koaličný partner.”
Počúval som jeho, jeho názor v pléne, ktorý prezentoval a vyjadroval sa výhradne alebo výsostne k tomu návrhu, ktorý, ktorý bol pôvodný. Teda nezohľadňoval v tom jeho vystúpení ten pozmeňujúci návrh. Neviem ten záver toto, čo ste spomínali, ale jeho výsledok jeho konania je, že hlasoval za ten zákon.

Poslanec Peter Muránsky sa najprv vyjadroval k návrhu negatívne. Portál pravda.sk z 1. júna 2011:

Koaličný poslanec Peter Muránsky (KDH) tvrdí, že novela v súčasnej podobe sa nikdy nemala objaviť v parlamente a je zrelá na podanie na Ústavný súd SR. "Takto koncipovaný zákon sa nikdy nemal objaviť v Národnej rade. Existujú podozrenia zo snahy podmieniť prokuratúru výkonnej moci pod kuratelou ministerstva spravodlivosti," vyhlásil v pléne.

Po zmenách v parlamente však návrh Muránsky podporil, aj keď stále nevylúčil podanie na Ústavný súd. Sme.sk zo dňa 2. júna 2011:

"Novelu podporili aj poslanci Gábor Gál z Mosta-­Hídu a Peter Muránsky z KDH, ktorí ju kritizovali pre silnejšie právomoci ministerstva. Tvrdia, že prijaté pozmeňujúce návrhy ju vylepšili. Muránsky však hovorí, že by sa podpísal pod sťažnosť na Ústavný súd."

Peter Muránsky z KDH hlasoval v treťom čítaní za návrh zákona ako celok.

Náš kolega pán Janiš navrhol pána Trnku v čase, kedy nebola absolútne žiadna dohoda a bolo asi 48 hodín do deadlinu, podávania návrhov s dovetkom, že ak sa koalícia dohodne na niekom, respektíve, ak sa dohodne širší konsenzus na niekom, tak on svoj návrh stiahne a to aj dodržal.

Poslanec S. Janiš navrhol 19. októbra 2010 Dobroslava Trnku na generálneho prokurátora.

"Je tesne pred uplynutím podávania návrhov, pricom v novembri sa má volit generálny prokurátor. Predpokladám, že návrhov bude viac a tým sa vytvorí priestor na diskusiu, aby Národná rada SR vybrala najlepšieho kandidáta," skonštatoval Janiš pre agentúru SITA.

Návrhy na predloženie kandidátov na post generálneho prokurátora bolo možné podat do 20. októbra do polnoci.

Pravdou zostáva, že Janiš navrhol D. Trnku, ked koalícia ešte nemala spolocného kandidáta. SITA z dna 20. októbra 2010:

"Koalícia sa nedohodla na predložení spolocného kandidáta na post generálneho prokurátora. Dnes to po stretnutí predsedov štyroch koalicných strán oznámil novinárom predseda SaS Richard Sulík. 'Zhoda na spolocnom kandidátov nie je a pravdepodobne ani nebude. My sme ponúkali dohodu na jednom kandidátovi, žial takýto návrh nebol prijatý.'

Podla predsedu Most-Híd Bélu Bugára jeho strana, SaS i KDH boli ochotné podporit kandidáta SDKÚ-DS, nebolo to však akceptované. SDKÚ-DS vlastného kandidáta nepredloží. Jej poslanec Stanislav Janiš však navrhol ako kandidáta súcasného generálneho prokurátora Dobroslava Trnku."

Avšak je zavádzajúce tvrdit, že Janiš hovoril o stiahnutí svojho návrhu v prípade zhody koalície na spolocnom kandidátovi.

"Nemám dôvod stiahnut svoj návrh," povedal Janiš 20. októbra pre agentúru SITA. Zároven priznal, že na jeho osobu nie je vyvíjaný tlak, aby svoj návrh stiahol. "NR SR schválila pravidlá volieb generálneho prokurátora. Každý jeden poslanec dostal rozhodnutie predsedu parlamentu, aby sme dávali návrhy na kandidatúru na volbu generálneho prokurátora. Osobne považujem za velmi zlé, keby sa nejaké grémium postavilo pred poslancov a povedalo, že toto je kandidát. To by bola dehonestácia NR SR a poslancov. Využil som svoje právo," skonštatoval Janiš. Zároven predpokladá, že návrhov bude viac a do volby nového prokurátora môžu byt rokovania.

Už sa znižuje nezamestnanosť o 2 percentuálne body.

Jozef Mikuš neuvádza za aké obdobie sa nezamestnanosť znižuje. Z kontextu relácie vyplýva, že poukazuje na obdobie Ficovej vlády a doterajšie pôsobenie Radičovej vlády.

Podľa posledných štatistických údajov mesačných štatistík ÚPSVAR  v apríli 2011 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku úroveň 12,94%. V porovnaní s júnom 2010  (t.j. obdobím konca vlády R.Fica a nástupom novej vlády I.Radičovej) nastal dokonca nárast, keďže v tom období bola miera evidovanej nezamestnanosti 12,34%