Jiří Hromada

prezident Gej hnutia, prezident Hereckej asociácie v ČR

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jiří Hromada

Jiří Hromada

…vyňatie homosexuality zo zoznamu chorôb bolo veľmi zásadné, pretože sme tým jasne potvrdili v kontexte so svetom, že nie sme chorí ľudia.

17. mája 1990 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila homosexualitu zo zoznamu duševných chorôb. Táto zmena začala platiť od roku 1991. Československo bolo jedným zo zakladajúcich členov WHO.

…pán prezident Václav Havel tiež nemal deti a ja si myslím, že mal kvalitnú rodinu so ženami, ktoré si vzal za manželky a napriek tomu, že nemal deti…

Demagog.Sk overuje len či Havel nemal žiadne deti a neoveruje deti mimo manželstva ani kvalitu rodiny, keďže ide o subjektívnu kategóriu. Václav Havel mal dve manželky, pričom ani s jednou z nich nemal podľa jeho oficiálnej stránky deti. Po smrti Oľgy Šplíchalovej, prvej manželky, sa Havel oženil s herečkou Dášou Veškrnovou. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Štatistický úrad Českej republiky uvádza rozvodovosť manželstiev za jednotlivé roky od 1950 do 2013. Od roku 2001 sa rozvodovosť pohybuje na úrovni 45-50 %. Najvyššia bola v roku 2010, keď dosiahla 50 %. Rozvodovosť v roku 2013 bola na úrovni približne 48 %, čiže takmer 50 %. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Celkový počet rozvodov reflektuje dlhodobý vývoj znižujúceho sa počtu uzatváraných manželstiev, zatiaľ čo intenzita rozvodovosti zostáva na vysokej úrovni.

…biskupská konferencia rozdala po kostoloch niečo podobné ako referendum, petíciu proti registrovanému partnerstvu. Dve tretiny farárov z tých kostolov poslali biskupskej konferencii túto petíciu späť, že to neprislúcha miestnym duchovným, aby vystupovali voči akejkoľvek inej minorite a tá petícia mala skutočne minimálny účinok a politici ju vôbec nevzali na vedomie.

České
médiá
v júni 2001 informovali o petícii proti prijatiu zákona o
registrovaných partnerstvách, ktorá sa konala vo farnostiach v ČR.
K petícii
Národného centra pre rodinu vyzvala
Česká biskupská konferencia. Podľa Mons. Vojtěcha Cikrla, ktorý pre médiá poskytol rozhovor, petícia vyjadrovala stanovisko cirkvi voči vtedy navrhovanému zákonu o registrovaných partnerstvách. Okrem prezentovania stanoviska cirkvi a podpory rodine bolo podľa biskupa úlohou petície aj rozvíriť diskusiu o zákone. Zákon o registrovaných partnerstvách bol napokon v ČR schválený v roku 2006.

Gay Iniciativa na svojom portály uvádza, že petícia sa za začínala prvými akciami už v máji 1999 a podľa Gay Iniciativy "[M]nozí z věřících petici odmítli podepsat, mnoho kněží jí odmítlo v kostele vůbec předložit". Demagog.SK nezistil, približné číslo alebo iný relevantný odhad koľko kňazov vrátilo petíciu proti prijatiu zákona o registrovanom partnerstve párov rovnakého pohlavia, ktorá bola spustená naplno v polovici roka 2001. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

 

Ja som si nikde neprečítal, že by niekde boli nejaké zbytočné problémy s tým, keď sa na úradoch dvojice rovnakého pohlavia zaregistrovávali, dokonca boli krásne aktivity na hrade Karlštejn, alebo na pražskej radnici.

Od 1. júla 2006 je v Českej republike platný zákon o registrovanom partnerstve. Podľa štatistík českých matričných úradov je dokonca takéto registrované partnerstvo homosexuálov stálejšie než manželstvo. Podľa portálu TASR nie sú nezvyčajné ani obrady gayov či lesbičiek na hrade Karlštejn. Túto možnosť už využili mnohé známe české páry. 3. júla 2006 na tomto mieste uzavreli registrované partnerstvo po 20 rokoch český pár Pavel Vítek a Janis Sidovský. Na pražskej radnici taktiež prebiehajú registrované partnerstvá. Problémom bola slabá pripravenosť na implementáciu zákona, avšak Demagog.SK nezistil žiadne ďalšie vážne problémy na úradoch. Na základe dostupných informácií výrok hodnotíme ako pravdivý.
TASR, 25. októbra 2012:
"Registrované partnerstvo homosexuálnych dvojíc sa v Česku ukazuje ako trvalejší zväzok než tradičné manželstvo muža a ženy. Za šesť rokov platnosti zákona o registrovanom partnerstve sa "rozvodovosť" gejov a lesbičiek pohybuje na polovičnej úrovni oproti heterosexuálnym párom. Vyplýva to zo štatistík českých matričných úradov."