Jaroslav Naď

Člen strany: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jaroslav Naď

Jaroslav Naď

Richard Sulík už jednu rozbil (vládu, pozn.).

Pád vlády Ivety Radičovej bol dôsledkom krokov strany SaS, a teda aj predsedu Richarda Sulíka - no nielen ich. Druhou podstatnou okolnosťou, ktorá umožnila takýto vývoj udalostí, bolo spojenie hlasovania o eurovale s vyjadrením dôvery vláde, pre ktoré sa rozhodla Iveta Radičová a podľa nej aj zvyšok vtedajšej koalície SDKÚ, Most-Híd a KDH. Nebola to teda len strana SaS, ktorá „rozbila" vládu. Keďže Jaroslav Naď nehovorí celú pravdu, takto podaná situácia skresľuje skutočnosť a budí dojem, akoby strana SaS niesla ako jediná zodpovednosť za okolnosti vedúce k pádu vlády Ivety Radičovej, hodnotíme jeho tvrdenie ako zavádzanie.

Demagóg.SK rovnako v minulosti hodnotil obdobné tvrdenia Roberta Fica a Róberta Madeja.

Premiérka Iveta Radičová spojila v roku 2012 hlasovanie o navýšení tzv. eurovalu (Európsky stabilizačný finančný mechanizmus) s hlasovaním o dôvere vlády. Koaličná SaS na čele s Richardom Sulíkom s eurovalom nesúhlasila.

Sulíkovi poslanci preto pri hlasovaní (okrem Martina Fecka) vytiahli hlasovacie karty zo zariadení, boli teda vedení ako neprítomní. Dôveru vláde vyjadrilo len 55 poslancov, čo vyústilo do pádu vlády a predčasných volieb. 

-----

*** UPDATE: 12.4. 0:29 Výrok sme pôvodne hodnotili ako pravdivý. Po upozornení na chybu v hodnotení sme ho upravili a zosúladili s doterajšími - vecne správnejšími a primerajšími - hodnoteniami Demagóg.SK***

Zlepšuje sa situáciu ohľadom covid-u.

Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger 23. marca vyhlásil, že opatrenia zaberajú a aktuálna epidemiologická situácia sa na Slovensku zlepšuje.

23. februára bola incidencia (priemerný denný počet nových prípadov na 1 000 000 obyvateľov za 14 dňové obdobie) 384, 23. marca bola 301. 

23.  februára malo Slovensko 3672 hospitalizovaných pacientov na covid-19, 23. marcu to bolo 3335. Od 8. marca klesá aj denný počet úmrtí na covid a s covidom.

23. februára sme mali 7-dňový priemer nakazených 4911, k 23. marcu sme to bolo 3017. 7-dňový kĺzavý medián klesol 23. marca na 1679, 23. februára bol kĺzavý medián 2333. Tvrdenie Jaroslava Naďa hodnotíme ako pravdivé.

… mu neprešiel na poslednej vláde materiál, ktorý zrušila Veronika Remišová, lebo Richard Sulík bez akejkoľvek konzultácie predložil materiál o e-karanténe, kde dával úlohy Veronike Remišovej…

Predsedovi SaS neprešiel na marcovej vláde materiál o eKaranténe, podľa jeho slov ho stopla Veronika Remišová. Materiál predpokladam úlohy pre „jej” ministerstvo. Tvrdenie Jaroslava Naďa hodnotíme ako ešte pravdivé. 

Richard Sulík predložil na rokovaní vlády 17. marca uznesenie k pripravovanej aplikácii eKaranténa, kabinet však rokovanie o tomto bode prerušil. 

Uznesenie, okrem iného, ukladalo ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej „povinnosť udeliť výnimku z plnenia podmienok Informačného systému verejnej správy“ a „vykonať penetračný test finálnej verzie aplikácie eKaranténa prostredníctvom Jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT)“.

Richard Sulík pre portál Demagóg.SK uviedol, že „materiál bol už raz na vláde, všetci členovia mali možnosť sa s tým oboznámiť. Okrem toho prebehla porada so zástupcami NCZI a ÚVZ. Áno, Veronika Remišová odmietla úlohu prevziať a na tom to stroskotalo.”

V drvivej väčšine prípadov, keď Igor Matovič neviedol vládu, tak ju viedol napríklad Eduard Heger, a pritom prvým vicepremiérom bol Richard Sulík.

Ku 28. marcu mala vláda Igora Matoviča za sebu 86 rokovaní. 76 viedol alebo spolu-viedol Igor Matovič, desať viedol alebo spolu-viedol podpredseda a minister financií Eduard Heger (11.5, 18.5, 19.8, 26.8, 9.9, 1.2, 2.2, 5.2, 13.2, 17.2).

Jedno rokovanie viedol podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (28.4), ktorý bol tiež prvým vicepremiérom pre ekonomiku. Tvrdenie Jaroslava Naďa hodnotíme ako pravdivé.

Vedenie vlády – a tak to bolo aj v priebehu tohto roka – vždy odovzdá predseda vlády niektorému z členov a nemusí to byť vicepremiér.

Podľa rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky „schôdze vlády zvoláva a vedie predseda vlády a počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády určený predsedom vlády.”

Vládu teda podľa rokovacieho poriadku nemôže viesť člen vlády, ktorý zároveň nie je podpredsedom. Tvrdenie Jaroslava Naďa preto hodnotíme ako nepravdivé. 

Jaroslav Naď pre portál Demagóg.SK uviedol, že „uznáva svoje chybné vyjadrenie. Faktom ale je, že sa zúčastnil aj takej vlády, ktorú viedol jej člen, ktorý nie je podpredsedom. Ale argument s rokovacím poriadkom samozrejme akceptuje.”