Jaroslav Baška

Ing. Jaroslav Baška
poslanec NR SR, bývalý minister obrany SR, SMER-SD

* 05.04.1975
vzdelanie
1989 – 1993 SPŠ Dubnica nad Váhom, špecializácia energetika, ukončená maturitou s vyznamenaním
1993 – 1998 Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta, elektroenergetika, ukončená červeným diplomom a titulom inžinier
životopis
Priebeh zamestnaní:

od 30. 1. 2008 minister obrany SR
2006 – 2008 štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
2006 znovuzvolený za poslanca NR SR
2003 – 2006 starosta obce Dohňany
2002 – 2006 poslanec Národnej rady SR a člen stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy
2001 – 2002 Asistent riaditeľa pre ekonomiku v Matador, a. s., Púchov
1999 – 2000 projekt manažér pre informatiku v Matador, a. s., Púchov
nov. – dec. 1998 zaškolovacia prax na divízii Energetika v Matador, a. s., Púchov

Pracovné pobyty:

1998 USA
1997 Anglicko

(zdroj: osobnosti.sk)

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jaroslav Baška

Jaroslav Baška

…ten kraj je v o veľa lepšej kondícii, ako som ho preberal pred štyrmi rokmi..

Na hodnotenie kondície Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) využijeme tri indikátory, respektíve oblasti, ktoré môže župa značne ovplyvniť - finančné zdravie kraja, stav ciest a transparentnosť. Na základe porovnaní roku 2013 (Baška nastúpil do funkcie predsedu TSK v novembri 2013, keď vystriedal Pavla Sedláčka) s rokom 2016 alebo 2017 môžeme konštatovať, že v kraji prebehli zmeny ktoré viedli k súčasnému lepšiemu finančnému zdraviu a k väčšej transparentnosti, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Komplexnú analýzu finančného zdravia samospráv vyhotovuje INEKO. Pre rok 2013 ohodnotilo TSK na 6-bodovej stupnici výsledkom 3,8. 

Zdroj: INEKO
V roku 2016 ho ohodnotilo už výsledkom 4,9. TSK sa tým dokonca posunulo z posledného miesta v roku 2013 na druhé miesto v roku 2016 za Nitrianskym krajom. Napríklad, celkový dlh poklesol v spomenutom období zo 47 na 40 %. V tomto bode sa kondícia kraja výrazne zlepšila. 

Zdroj: INEKO

Analýzu transparentnosti vyhotovuje každé dva roky Transparency International. V roku 2013 skóroval TSK najhoršie spomedzi všetkých krajov s výsledkom 28 % zo 100 %. V analýze roku 2017 sa župa vyšvihla na prvé miesto, so skóre 75 %. V transparentnosti sa teda župa taktiež výrazne zlepšila.

V oblasti dopravy sú zmeny nepatrné. Podľa Slovenskej správy ciest bolo k júnu 2013 v nevyhovujúcom stave 270 km ciest a v havarijnom 32 km (.pdf, s. 34). K júnu 2017 je v nevyhovujúcom stave 274 km a v havarijnom stave 29 km (.pdf, s. 34). V tejto oblasti teda na základe našich kritérií nemožno hovoriť o zlepšení napriek tomu, že výdavky na opravy stúpli. Kombinácia analýzy finančného zdravia a transparentnosti ukazujú na výrazne zlepšenie, a tak prevažujú nevýrazné zmeny v stave zlých ciest, čo potvrdzuje Baškov výrok.

Vhodné pre zhodnotenie kondíce kraja je aj zhodnotenie úrovne školstva a poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zatiaľ čo môžeme poukázať na výsledky jednotlivých nemocníc či škôl  (napr. rebríček Nemocnice - INEKO a Školy - INEKO), či porovnať trend toho, koľko peňazí na jednotlivé oblasti TSK dáva (napr. výročné správy TSK), vo viacerých prípadoch chýbajú údaje na komplexné zhodnotenie situácie. Analýza stavu školstva a zdravotníctva si vyžaduje detailnú analýzu, a preto zohľadňujeme pri hodnotení stavu Trenčianskeho kraja výlučne len vyššie spomenuté ukazovatele.

Získali sme 17, 5 milióna eur na eurofondoch na 4 úseky ciest 2. triedy, je to v obstarávaní…

Už v roku 2016 vyčlenilo Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR 144,9 milióna eur z balíka eurofondov na rekonštrukcie vedľajších ciest, pričom Trenčianskemu kraju bolo určených 17,5 milióna eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zastupiteľstvo TSK v januári 2017 schválilo rekonštrukciu štyroch úsekov ciest a požiadalo o príspevok, pričom päť percent z celkovej sumy zaplatí kraj, zvyšok je financovaný eurofondami. Pracovať sa bude na úsekoch Hradište – Partizánske, Trenčianska Teplá – Dežerice, Považská Bystrica (most Orlové) po Domanižu a Nové Mesto nad Váhom – Myjava. Celková dĺžka projektov predstavuje vyše 18 km.

V máji 2017 boli všetky štyri úseky ciest z Prioritnej osi č. 1 schválené

Celkovou sumou takmer 145 miliónov eur má ministerstvo v pláne pokryť opravy ciest II. a III. triedy. Peniaze boli vyčlenené z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Okrem rekonštrukcie ciest má projekt zvýšiť využívanie eurofondov z programu IROP, ktoré bolo doteraz len na úrovni jedného percenta z 2,1 miliardy eur.

Kraj každoročne zvyšuje investície do opravy ciest 2. a 3. triedy (…) najviac historicky je to v TSK tento rok – 5 miliónov…

Trenčiansky samosprávny
kraj počas pôsobenia predsedu Jaroslava Bašky každým rokom zvyšoval investície
do opravy ciest 2. a 3. triedy. Suma sa tento rok pohybuje na úrovni 5
miliónov eur. TSK ponúka informácie o investíciach na takéto účely od roku 2007.
Vyčlenených 5 miliónov v roku 2017 je skutočne najvyššou sumou odvtedy, pritom nie je pravda, že by sa investície do opráv zvyšovali každým rokom od 2007. Nie sú dostupné údaje ani na roky 2012 a 2013 a tak z dôvodu príliš veľa chýbajúcich informácii hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Počas
pôsobenia Jaroslava Bašky Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne investoval do
opravy ciest 2. a 3. triedy. Pre rok 2014 bolo na opravu ciest vyčlenených
1 338 430 eur (.pdf,
s.1), pre rok 2015 to už bolo 3 000 000 eur (.pdf,
s.1). Investície sa každým rokom zvyšovali, v roku 2016 kraj vyčlenil 3
560 000 eur (.pdf,
s.2). Tento rok bolo podľa plánu na opravu ciest 2. a 3. triedy
vyčlenených 3 999 989 eur (.pdf,
s.3), nejde však o konečnú sumu. Ďalší milión kraj tento rok investuje
do veľkoplošnej opravy ciest 2. a 3. triedy. Celková suma sa preto
pohybuje na úrovni päť miliónov eur. Peniaze majú poslúžiť
na opravu 34 úsekov ciest s celkovou dĺžkou 38 kilometrov. 

Pre
porovnanie výšky investícií do opravy ciest počas pôsobenia iných predsedov Trenčianskeho
samosprávneho kraja sú na oficiálnych stránkach
dostupné údaje od roku 2007 do roku 2011 a vyššie spomenuté údaje od roku
2014 až 2017. Informácie o zvyšných rokoch ani o výške finančných
prostriedkov vyhradených na opravu ciest v daných rokoch nie sú dostupné. 

Zatiaľ
čo počas pôsobenia Jaroslava Bašky v úrade predsedu samosprávneho kraja
stúpala výška investícií lineárne, v predchádzajúcich obdobiach boli
investície rôzne. Keďže nie sú dostupné informácie z iných rokov, nie je
možné povedať, čo bola historicky najvyššia investícia do opráv ciest 2. a 3.
triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji.

V roku 2015 vypovedali všetky naše nemocnice súkromnej poisťovni zmluvy….

Trenčiansky kraj zriaďuje tri krajské nemocnice, pričom všetky v roku 2015 vypovedali zmluvu poisťovni Dôvera. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom
v Bojniciach, NsP Myjava a NsP Považská Bystrica sú zriadené ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Všetky tri 1. júla 2015 vypovedali zmluvu poisťovni Dôvera, údajne z dôvodu finančných ťažkostí.

Poisťovňa tento krok kritizovala a považovala ho za politické divadlo, nakoľko miesto pokusu sa dohodnúť nemocnice zvolili rovno výpovede.

…súkromní prevádzkovatelia nemocníc porušili oddelenia, zrušili lôžka…

V poslednom volebnom období vstúpila do vedenia nemocníc v Bánovciach nad Bebravou a v Handlovej súkormná spoločnosť AGEL. Po zmene majiteľa v nemocnici vHandlovej skutočne došlo k zrušeniu oddelení a k transformácii štruktúry oddelení. O nemocnici v Bánovciach nad Bebravou nie sú dostupné podobné informácie, je ale pravdou, že lôžkový fond nemocnice na danú spádovú oblasť zaostáva za slovenským priemerom. K zrušeniu oddelení došlo aj v nemocnicach ktoré sú spravované ako neziskové organizácie. Nedá sa tak jednoznačne tvrdiť, že k týmto opatreniam pristupovali len súkromní investori a preto hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa nachádza päť nemocníc, ktoré nepatria do priamej pôsobnosti štátu či kraja: nemocnica s poliklinikou Partizánske, nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, Nemocnica s poliklinikou Ilava, Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. a Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.

"Vo vlastníctve obchodných spoločností sú 2 nemocnice: Nemocnica Bánovce, s. r. o., Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o. Neziskovými organizáciami sú nasledovné nemocnice: NsP Ilava, n. o., NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o. a Nemocnica na okraji mesta Partizánske, n. o." (Analýza TSK).

Z analýzy Trenčianskeho samosprávneho vyplýva, že nedostatok lôžok pre pacientov je veľkým problémom. Najväčší nedostatok je v odboroch intenzívna medicína a anestézia, "tento stav bol spôsobený v dôsledku rôznych „racionalizačných opatrení“ po transformácií nemocníc na neziskové organizácie a po prechode nemocníc do vlastníctva súkromných investorov, ktorí postupne redukovali ekonomicky neefektívne činnosti a oddelenia. V dôsledku týchto opatrení už takmer polovica nemocníc v Trenčianskom kraji nemá charakter všeobecnej nemocnice. Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v týchto nemocniciach je na úrovni dvoch, resp. troch oddelení: Oddelenia vnútorného lekárstva a oddelenia pre dlhodobo chorých," píše sa ďalej v analýze.
Analýza upozorňuje aj na to, že štyri z piatich neštátnych nemocníc majú zredukovaný počet lôžkových oddelení, ale nešpecifikuje dôvody, prečo k tomu došlo.
Nemocnicu v Bánovciach nad Bebravou vlastní od augusta 2016 spoločnosť AGEL. Nemocnica disponuje so 118 lôžkami akútnej, a 50 lôžkami klinickej starostlivosti na približne 38 tisíc ľudí. Pomer 3,1 akútnych lôžok na 1000 obyvateľov je za celoslovenským priemerom 4,9.
V novembri 2016 zrušili interné oddelenie v nemocnici v Iľave, oddelenie chceli pretransformovať na oddelenie dlhodobo chorých. Riaditeľ nemocnice sa k opatreniam vyjadroval takto: "Nemocnica sa bude špecializovať na následnú zdravotnú starostlivosť, na jednodňovú zdravotnú starostlivosť, špeciálnu ambulantnú starostlivosť a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. (...) Momentálne rozširujeme jednu jednotku o zariadenie hospicu s 13 lôžkami, jeho uvedenie do prevádzky predpokladáme začiatkom roku 2017. V ilavskej nemocnici tak bude z lôžkových oddelení oddelenie dlhodobo chorých a hospic a štyri druhy jednodňovej zdravotnej starostlivosti – chirurgia, ortopédia, gynekológia, úrazová chirurgia a širšie spektrum špeciálnych ambulancií a spoločných vyšetrovacích zložiek, ako sú röntgeny, patológia, rehabilitácia, centrálna sterilizácia a podobne." Nemocnica je od roku 2003 neziskovou organizáciou s lôžkovým fondom 147 lôžok na približne 30 tisíc ľudí (4,9 na 1000 obyvateľov).
Nemocnica v Partizánskom sa stala členom siete nemocníc Svet zdravia ako nezávislá organizácia ešte v roku 2011, v roku 2014 sa transformovala na neziskovku s názvom Nemocnica na kraji mesta, ktorej zakladateľom je Svet zdravia a.s. V júli 2011 prebehla reorganizácia oddelení na nemocniciach kvôli rozhodnutiu Všeobecnej zdravotnej poisťovne o nezazmluvnení niektrých nemocníc či oddelení. Malo sa to týkať aj nemocnice v Partizánskom
V nemocnici v Handlovej zrušili interné oddelenie od januára 2016, zdôvodňovali to nedostatkom lekárskeho personálu. Interné oddelenie bolo pretransformované na oddelenie dlhodobo chorých. V nemocnici bolo zastavené aj fungovanie kardiologického oddelenia. Nemocnicu v Handlovej prevzala firma AGEL v auguste 2016. Manažérsky ju pritom riadila už od novembra 2015.