Jarmila Tkáčová

Člen strany: Slovenská národná strana (SNS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jarmila Tkáčová

Jarmila Tkáčová

Takmer polovica obyvateľov kraja žije v mestách, ostatní na vidieku. Vidiek nám vymiera, dediny starnú.

Údaje Štatistického úradu aj demografická analýza Košického samosprávneho kraja dokázali, že v KSK žije viac ako polovica obyvateľov v mestách a index starnutia je v nich výrazne vyšší ako na vidieku. Výrok Jarmily Tkáčovej preto hodnotíme ako nepravdivý.

Urbanizácia má v Košickom samosprávnom kraji podľa Štatistického úradu ustupujúci trend, no aj tak stále prevažuje mestské obyvateľstvo. Vo Faktoch o zmenách v živote obyvateľov SR (Košický kraj) vypracovaných podľa sčítania ľudu z roku 2011 Štatistický úrad uvádza, že podiel obyvateľov mestských obcí je 55,8%. V roku 2001 bol tento podiel 56,7% (.pdf, s.21).

Aktuálnejší prehľad ponúka Podrobná analýza Košického kraja vypracovaná pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2022. Podľa informácií KSK bol v roku 2014 podiel mestského obyvateľstva 55,28% (.pdf, s.2).

Tvrdenie Jarmily Tkáčovej o starnutí dedín takisto vyvracia analýza Štatistického úradu. Veková štruktúra obyvateľstva sa počíta pomocou tzv. indexu starnutia, ide o počet osôb vo veku 65 a viac rokov pripadajúcich na 100 osôb vo veku 0 - 14 rokov. V Košickom samosprávnom kraji je najvyšší index starnutia v okresoch Košice I (97,6) a Košice IV (96,8) (.pdf, s.28), naopak najnižší v okrese Košice III (43,1) a v okrese Spišská Nová Ves (48,9) (.pdf, s.27). Index starnutia podľa analýzy Štatistického úradu rastie s podielom mestského obyvateľstva. Mestá tak starnú výraznejšie ako vidiek.