Jarmila Tkáčová

Člen strany: Slovenská národná strana (SNS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Jarmila Tkáčová

Jarmila Tkáčová

Takmer polovica obyvateľov kraja žije v mestách, ostatní na vidieku. Vidiek nám vymiera, dediny starnú.

Údaje Štatistického úradu aj demografická analýza Košického
samosprávneho kraja dokázali, že v KSK žije viac ako polovica obyvateľov v
mestách a index starnutia je v nich výrazne vyšší ako na vidieku. Výrok Jarmily
Tkáčovej preto hodnotíme ako nepravdivý.

Urbanizácia má v Košickom samosprávnom kraji podľa
Štatistického úradu ustupujúci trend, no aj tak stále prevažuje mestské
obyvateľstvo. Vo Faktoch
o zmenách v živote obyvateľov SR
(Košický kraj) vypracovaných
podľa sčítania ľudu z roku 2011 Štatistický úrad uvádza, že podiel
obyvateľov mestských obcí je 55,8%. V roku 2001 bol tento podiel 56,7% (.pdf,
s.21).

Aktuálnejší prehľad ponúka Podrobná
analýza Košického kraja
vypracovaná pre Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja 2016 – 2022. Podľa informácií KSK bol v roku 2014 podiel mestského
obyvateľstva 55,28% (.pdf,
s.2).

Tvrdenie Jarmily Tkáčovej o starnutí dedín takisto
vyvracia analýza Štatistického
úradu
. Veková štruktúra obyvateľstva sa počíta pomocou tzv. indexu
starnutia, ide o počet osôb vo veku 65 a viac rokov pripadajúcich na 100 osôb
vo veku 0 - 14 rokov. V Košickom samosprávnom kraji je najvyšší index
starnutia v okresoch Košice I (97,6) a Košice IV (96,8) (.pdf,
s.28), naopak najnižší v okrese Košice III (43,1) a v okrese Spišská
Nová Ves (48,9) (.pdf,
s.27). Index starnutia podľa analýzy Štatistického úradu rastie s podielom
mestského obyvateľstva. Mestá tak starnú výraznejšie ako vidiek.