Ján Žitňanský

Člen strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ján Žitňanský

Ján Žitňanský
Na 43. zasadnutí mestskej rady rada hlasovaním odporučila materiál predaja pozemku pre plánovaný aquapark na rokovanie mestského zastupiteľstva (.pdf, s. 9). Záznam z hlasovania a hlasovanie konkrétnych členov mestskej rady nie je dostupný. Nevieme tak, kto ako hlasoval a či Žitňanský sa hlasovania zdržal. Taktiež sme nezistili jeho vyjadrenia o nevhodnosti termínu. Hlasovať o tomto bode sa bude na Mestskom zastupiteľstve 11. novembra 2014. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

"Č. 4.26
Predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave – návrh kúpnej zmluvy 
(AQUA-RELAX s.r.o., Trnava)
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s požiadavkou, aby spracovateľ materiálu doplnil situačnú mapku, na ktorej bude vyznačený právny stav a kúpna cena bude doplnená do jednotlivých ustanovení návrhu kúpnej zmluvy."

V Mestskej rade sú 10 poslanci mesta Trnava, je v nej aj Ján Žitňanský. Rokovací poriadok Mestskej rady hovorí, že hlasovanie môže byť verejné aj tajne (čl. 7) a na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina. 

Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 11. novembra sa v bode programu 4.26 (zip, 3. časť programu) bude hlasovať o predaji pozemkov pre tento projekt za symbolickú cenu 1 euro. Tento predaj je odôvodnený tým, že spoločnosť Aqua-relax musí byť vlastníkom pozemkov aby jej bol bankou poskytnutý úver na výstavbu aquaparku.

Ja mám v programe aquapark, pretože momentálne máme jednu dosluhujúcu plaváreň v areály MTF.

Žitňanský nešpecifikuje o akú plaváreň v koho vlastníctve má ísť. V Trnave sa však nachádzajú minimálne dve plavárne, jedna z nich je v areály MTF. Jediná mestská plaváreň je na sídlisku Zátvor. 

Žitňanský má v programe výstavbu aquaparku v Trnave. 

"Podporíme výstavbu nového aquaparku a v spolupráci s investorom aquaparku zabezpečíme výstavbu novej krytej plavárne pre obyvateľov mesta."

V Trnave sa nachádzajú dve plavárne aj letné kúpaliskáPlaváreň, ktorú vo svojom výroku spomína Ján Žitňanský patrí Materiálovo-technologickej fakulte STU BA v Trnave na Bottovej ulici.

Mestskú krytú plaváreň na sídlisku Zátvor, na Rovnej ulici, spoločne s letnými kúpaliskami spravuje Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 
Demagog.SK nezistil úplné znenie volebného programu Bystríka Stanka na primátora mesta v roku 2010. Pôvodnú stránku trnavamamenaviac.sk, ktorá bola oficiálnou stránkou Stanka pre rok 2010, je nahradená trnavadosiahlaviac.sk. Demagog.SK preto nevie zistiť, či bol zámer aquaparku prvým bodom programu v roku 2010. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 


Nebolo to prvýkrát, čo Trnava toto spravila (mala pozemok za jedno euro, pozn.). Takisto sme hlasovali pod tenisové centrum, takisto pri výstavbe futbalového štadióna, takisto pri výstavbe squashového štadióna. Voľakedy to bolo trošku v inom režime, že sme výpožičku na 30 rokov.

Ján Žitňanský hlasoval v prípade futbalového štadiónu City aréna, TC Empire tenisového centra a Squashového strediska za tieto projekty. V prípade futbalového štadiónu išlo predaj pozemkov za 1 euro. V prípade tenisového centra a squashovej haly išlo o dlhodobú výpožičku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Futbalový štadión Antona Malatinského

Výstavba nového futbalového štadiónu Antona Malatinského v súčasnej dobe prebieha na mieste starého štadióna. Podľa záverečného účtu z roku 2013 (pdf s. 25) boli niektoré budovy a pozemky City Areny predané za 1 euro. Pravda a 24hod.sk v roku 2008 informovali, že tieto pozemky budú zapožičané investorovi za symbolickú korunu na obdobie 60 rokov.

Ján Žitňanský hlasoval za uzatvorenie nájomnej a kúpnej zmluvy (xls, 11. zasadnutie (rok 2012), bod programu 1.1).

Pred zahájením rekonštrukcie využíval FC Spartak Trnava futbalový štadión za cenu vo výške 10 % nákladov spojených s údržbou a vedením štadióna (zip, 16. zasadanie (2013), 6. časť, dokument 9.1 s 24). 

TC Empire Trnava

V roku 2013 (pdf. s 25) pri príležitosti rozširovania areálu tenisového centra na Hajdóczyho ulici došlo k výmene pozemkov medzi mestom Trnava a spoločnosťou Tennis Invest, ako aj k odkúpeniu pozemkov mesta za sumu 27 360 EUR. 

Ján Žitňanský hlasoval za túto výmenu (xls,14. zasadnutie (2013), bod programu 5.17). V dokumente (č. 5.17) zo zastupiteľstva sa píše, že pozemky boli zapožičané (s vecným bremenom) Empire do roku 2037. 

Squashové ihriská a športové centrum Pohoda

Squashové ihriská sa v komplexe športového centra Pohoda má v dlhodobej výpožičke BDN spol. s.r.o., ktorá hradí všetky náklady spojené s prevádzkou. V roku 2012 sa športové centrum rozširovalo o bedmintonové ihriská, mesto vtedy poskytlo výpožičku ďalších pozemkov. 

Ján Žitňanský hlasoval za (xls, 11. zasadnutie, bod programu 6.8). V dokumente (č. 6.8) zo zastupiteľstva sa uvádza pôvodná výpožička pozemkov do squashovým ihriskom do roku 2033.

Obaja bývalí primátori ma doporučili (ako nástupcu, pozn.), či už to bol pán Bošnák a teraz dosluhujúci pán Dutko.

Je pravdou, že na tlačovej konferencii, na ktorej Ján Žitňanský ohlásil svoju kandidatúru ho podporili tak Štefan Bošňák, ako aj úradujúci primátor Trnavy Vladimír Butko, ktorý bol tiež prítomný na konferencii. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Trnava-live.sk, 18. septembra 2014:
"Svojho kandidáta podporili aj dvaja primátori za KDH, bývalý Štefan Bošnák a súčasný Vladimír Butko. Ako sa zhodli, Žitňanský je skúsený a zodpovedný človek, ktorý má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v zastupiteľstve aj mestskej rade."

Kandidáta na primátora mesta Trnava Jána Žitňanského podporila široká koalícia zložená z KDH, SDKÚ-DS, Nova,OĽaNO, SaS a Most-Híd.