Ján GreššoFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ján Greššo

Ján Greššo

Zákon hovorí aj o tom, že samosprávny kraj môže aj podnikať.

Výrok Jána Grešša označujeme za pravdivý, pretože zákon naozaj hovorí aj o tejto možnosti samosprávnych krajov.

Podľa § 4 Zákona č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)  s názvom Pôsobnosť samosprávneho kraja platí že "(samosprávny kraj) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,".

V Nitre sú hotely preťažené zamestnancami, ktorí prichádzajú z iných štátov.

Mediálne informácie potvrdzujú, že hotely a ubytovne v Nitre sú veľmi často preplnené, tieto zdroje však nehovoria o tom, či ide o prevažne zahraničných, alebo slovenských zamestnancoch. Výrok Jána Grešša považujeme za neoveriteľný.

Problémy s ubytovaním zamestnancov v Nitre súvisia hlavne s príchodom automobilky Jaguar-Land Rover, pričom sa očakáva, že za prácou v automobilke prídu ľudia z iných kútov Slovenska ale aj zo zahraničia. Portál nitra.dnes24.sk informuje, že Nitra sa pripravuje na prílev zahraničných pracovníkov.

Adam Suchánek z agentúry Jobliner upozorňuje ,že „Trnava aj Nitra majú síce na prvý pohľad veľa ubytovní, no tie sú momentálne plné. Keď firmy ľudí potrebujú, nemajú tých dochádzajúcich kam ubytovať. Keď nabehne výroba Jaguaru, tento problém bude ešte vypuklejší.“

Suchánek síce potvrdzuje preplnenosť, no nespomína, že ju spôsobujú zahraniční zamestnanci. Naopak, v článku z portálu aktuality.sk sa dočítame, že z dochádzanie za prácou v rámci Slovenska je bežné, preto môžu časť ubytovaných tvoriť aj Slováci.